Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Prehľad projektov SSJ, spolufinancovaných z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ:

Správa slovenských jaskýň na základe Štatútu organizácie vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vo vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich budovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku. Túto činnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, niektoré náročnejšie projekty sú čiastočne alebo úplne financované aj z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie.

    

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z Dobšinskej ľadovej jaskyne

Integrovaný informačný a monitorovací systém jaskýň

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu

Náučné lokality - Morské oko v Tornali a Prepoštská jaskyňa v Bojniciach

Úpravy vstupu do Gombaseckej jaskyne

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska

Informačné a náučné centrum Domica

Zabezpečovacie a komunikačné systémy objektov správy slovenských jaskýň

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne

Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry Správy slovenských jaskýň

Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne

Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

 

 

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z Dobšinskej ľadovej jaskyne

Odstránenie veľkého množstva odpadov pochádzajúcich zo starých konštrukcií prehliadkovej trasy

Viac ...

Integrovaný informačný a monitorovací systém jaskýň

Vytvorenie integrovaného informačného a monitorovacieho systému jaskýň

Viac ...

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu

Zlepšenie ekológie prevádzky Belianskej jaskyne

Viac ...

Náučné lokality - Morské oko v Tornali a Prepoštská jaskyňa v Bojniciach

Vybudovanie náučných lokalít pri jaskyniach Morskom oku v Tornali a Prepoštskej jaskyni v Bojniciach

Viac ...

Úpravy vstupu do Gombaseckej jaskyne

Rekonštrukcia časti základnej technickej infraštruktúry pri Gombaseckej jaskyni

Viac ...

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu

Vyčistenie priepastí nachádzajúcich sa na územiach národných parkov a Natura 2000 alebo v ich tesnej blízkosti

Viac ...

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska

Výmena vstupných dverí a mreží do podzemných priestorov

Viac ...

Informačné a náučné centrum Domica

Vybudovanie informačného a náučného centra na území lokality Natura 2000

Viac ...

Zabezpečovacie a komunikačné systémy objektov správy slovenských jaskýň

Ochrana národných prírodných pamiatok, zabezpečenie objektov Správy slovenských jaskýň

Viac ...

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni

Výmena drevenej konštrukcie prehliadkového chodníka ako aj výmena elektroinštalácie v jaskyni

Viac ...

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Výmena dreveného a kovového zábradlia, schodísk a časti prehliadkovej trasy za antikorové.

Viac ...

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne

Vybudovanie prívodu vody ako aj zlepšenie problémov prevádzky jaskyne v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyňe

Viac ...

Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry Správy slovenských jaskýň

Inovovanie existujúceho informačného systému organizácie.

Viac ...

Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny

Zistenie neobjasnených hydrogeologických pomerov v Demänovskej doline

Viac ...

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Zavedenie štandardného prístupu k monitorovaniu jaskynných biotopov

Viac ...

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni

Výmena existujúceho kovového zábradlia prehliadkovej trasy

Viac ...
Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom od 29.4.2023 opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo