Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Prehľad projektov SSJ, spolufinancovaných z prostriedkov Štrukturálnych fondov EÚ:

Správa slovenských jaskýň na základe Štatútu organizácie vykonáva starostlivosť o priestory a zariadenia v podzemí a vo vstupných areáloch jaskýň, zabezpečuje ich budovanie, údržbu a bezpečnú prevádzku. Túto činnosť zabezpečuje z vlastných zdrojov, niektoré náročnejšie projekty sú čiastočne alebo úplne financované aj z prostriedkov Štrukturálnych fondov Európskej únie.

    

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z Dobšinskej ľadovej jaskyne

Integrovaný informačný a monitorovací systém jaskýň

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu

Náučné lokality - Morské oko v Tornali a Prepoštská jaskyňa v Bojniciach

Úpravy vstupu do Gombaseckej jaskyne

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska

Informačné a náučné centrum Domica

Zabezpečovacie a komunikačné systémy objektov správy slovenských jaskýň

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne

Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry Správy slovenských jaskýň

Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni

Vypracovanie programov starostlivosti o vybrané jaskyne

Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne

Realizácia programov starostlivosti o NPP Demänovské jaskyne a NPP Zápoľná jaskyňa

 

 

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z Dobšinskej ľadovej jaskyne

Odstránenie veľkého množstva odpadov pochádzajúcich zo starých konštrukcií prehliadkovej trasy

Viac ...

Integrovaný informačný a monitorovací systém jaskýň

Vytvorenie integrovaného informačného a monitorovacieho systému jaskýň

Viac ...

Technická infraštruktúra pre Beliansku jaskyňu

Zlepšenie ekológie prevádzky Belianskej jaskyne

Viac ...

Náučné lokality - Morské oko v Tornali a Prepoštská jaskyňa v Bojniciach

Vybudovanie náučných lokalít pri jaskyniach Morskom oku v Tornali a Prepoštskej jaskyni v Bojniciach

Viac ...

Úpravy vstupu do Gombaseckej jaskyne

Rekonštrukcia časti základnej technickej infraštruktúry pri Gombaseckej jaskyni

Viac ...

Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky - likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu

Vyčistenie priepastí nachádzajúcich sa na územiach národných parkov a Natura 2000 alebo v ich tesnej blízkosti

Viac ...

Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň Slovenska

Výmena vstupných dverí a mreží do podzemných priestorov

Viac ...

Informačné a náučné centrum Domica

Vybudovanie informačného a náučného centra na území lokality Natura 2000

Viac ...

Zabezpečovacie a komunikačné systémy objektov správy slovenských jaskýň

Ochrana národných prírodných pamiatok, zabezpečenie objektov Správy slovenských jaskýň

Viac ...

Rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni

Výmena drevenej konštrukcie prehliadkového chodníka ako aj výmena elektroinštalácie v jaskyni

Viac ...

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Výmena dreveného a kovového zábradlia, schodísk a časti prehliadkovej trasy za antikorové.

Viac ...

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne

Vybudovanie prívodu vody ako aj zlepšenie problémov prevádzky jaskyne v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyňe

Viac ...

Konsolidácia serverov a IT infraštruktúry Správy slovenských jaskýň

Inovovanie existujúceho informačného systému organizácie.

Viac ...

Zlepšenie starostlivosti o Ramsarskú lokalitu – Jaskyne Demänovskej doliny

Zistenie neobjasnených hydrogeologických pomerov v Demänovskej doline

Viac ...

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Zavedenie štandardného prístupu k monitorovaniu jaskynných biotopov

Viac ...

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni

Výmena existujúceho kovového zábradlia prehliadkovej trasy

Viac ...
Aktuality

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby. Ďakujeme za pochopenie.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovky 0€ "Bystrianska jaskyňa"

Podmienky predaja nulovej bankovky 

Bystrianska jaskyňa - náklad: 10000 ks

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky bude 5. 10. 2023 o 9:40 v okienku bufetu Bystrianskej jaskyne.

Limity:

Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja budú umiestnené bankovky od čísla 101 v matematickej postupnosti; predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo