Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Obdobie realizácie projektu: 8/2007-12/2012
Stav: ukončený
Celkový rozpočet: 17 629 441,75 SK
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt rieši výmenu existujúceho dreveného a kovového zábradlia, schodísk a častí prehliadkovej trasy za antikorové. Existujúca elektroinštalácia vedená v súčasnosti v rámci drevených schodísk a trasy bude umiestnená do antikorových uzatváracích žľabov, vymenená bude aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. V niektorých častiach bude riešený aj rozvod úžitkovej vody vedený v telese meneného schodiska alebo chodníka.
Vyhodnotenie  Projekt bol úspešne ukončený vykonaním všetkých plánovaných prác - pôvodné drevené a hrdzavejúce kovové zábradlia a schody boli nahradené antikorovými, elektroištalácia bola umiestnená do antikorových žľabov, vymenená bola aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. Rozvod úžitkovej vody bol riešený na niektorých miestach telesa schodiska a chodníka. Všetky práce prebehli v súlade so schválenou žiadosťou o NFP. Environmentálne prínosy projektu vyplývajú z minimalizácie údržby, keď odpadá jej vykonávanie pomocou rôznych druhov chemikálií, ktoré nežiadúco pôsobili na jaskynné prostredie. Ďalšie prínosy sú v zlepšení kvality prostredia pre návštevníkov, znížení antropogénnych intervencií do prírodného prostredia jaskyne.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo