Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Obdobie realizácie projektu: 8/2007-12/2012
Stav: ukončený
Celkový rozpočet: 17 629 441,75 SK
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt rieši výmenu existujúceho dreveného a kovového zábradlia, schodísk a častí prehliadkovej trasy za antikorové. Existujúca elektroinštalácia vedená v súčasnosti v rámci drevených schodísk a trasy bude umiestnená do antikorových uzatváracích žľabov, vymenená bude aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. V niektorých častiach bude riešený aj rozvod úžitkovej vody vedený v telese meneného schodiska alebo chodníka.
Vyhodnotenie  Projekt bol úspešne ukončený vykonaním všetkých plánovaných prác - pôvodné drevené a hrdzavejúce kovové zábradlia a schody boli nahradené antikorovými, elektroištalácia bola umiestnená do antikorových žľabov, vymenená bola aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. Rozvod úžitkovej vody bol riešený na niektorých miestach telesa schodiska a chodníka. Všetky práce prebehli v súlade so schválenou žiadosťou o NFP. Environmentálne prínosy projektu vyplývajú z minimalizácie údržby, keď odpadá jej vykonávanie pomocou rôznych druhov chemikálií, ktoré nežiadúco pôsobili na jaskynné prostredie. Ďalšie prínosy sú v zlepšení kvality prostredia pre návštevníkov, znížení antropogénnych intervencií do prírodného prostredia jaskyne.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo