Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Obdobie realizácie projektu: 8/2007-12/2012
Stav: ukončený
Celkový rozpočet: 17 629 441,75 SK
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt rieši výmenu existujúceho dreveného a kovového zábradlia, schodísk a častí prehliadkovej trasy za antikorové. Existujúca elektroinštalácia vedená v súčasnosti v rámci drevených schodísk a trasy bude umiestnená do antikorových uzatváracích žľabov, vymenená bude aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. V niektorých častiach bude riešený aj rozvod úžitkovej vody vedený v telese meneného schodiska alebo chodníka.
Vyhodnotenie  Projekt bol úspešne ukončený vykonaním všetkých plánovaných prác - pôvodné drevené a hrdzavejúce kovové zábradlia a schody boli nahradené antikorovými, elektroištalácia bola umiestnená do antikorových žľabov, vymenená bola aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. Rozvod úžitkovej vody bol riešený na niektorých miestach telesa schodiska a chodníka. Všetky práce prebehli v súlade so schválenou žiadosťou o NFP. Environmentálne prínosy projektu vyplývajú z minimalizácie údržby, keď odpadá jej vykonávanie pomocou rôznych druhov chemikálií, ktoré nežiadúco pôsobili na jaskynné prostredie. Ďalšie prínosy sú v zlepšení kvality prostredia pre návštevníkov, znížení antropogénnych intervencií do prírodného prostredia jaskyne.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

Z dôvodu nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky sprístupnených jaskýň brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vzhľadom k náročnosti prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov, so silným hlasom a vzťahom k práci s ľuďmi. Práca brigádnika na jaskyni je vykonávaná od utorka do nedele, pondelok je voľný deň. Brigádnik sa zoznámi s jaskyňou a sprievodným slovom - zaškolia ho naši pracovníci na jaskyni. Výklad sa poskytuje v slovenčine, ale znalosť cudzích jazykov je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na web stránke priamo na jaskyniach alebo na personálnom úseku Správy slovenských jaskýň: email: daniela.pavellova@sopsr.sk 044/ 5536581, 0911011393.

Voľné pracovné miesto - Demänovská jaskyňa slobody

Hľadáme sprievodcu na dobu neurčitú do Demänovskej jaskyne slobody. Náplňou práce je sprevádzanie návštevníkov jaskyne a poskytovanie odborného výkladu. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a bezúhonnosť. Bližšie informácie poskytne: Mgr. Daniela Pavellová, 0911 011 393, 044 5536 581, email: daniela.pavellova@sopsr.sk. Nástup možný od 1.5.2024.

 

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo