Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Rekonštrukcia návštevnej trasy v Demänovskej ľadovej jaskyni

Obdobie realizácie projektu: 8/2007-12/2012
Stav: ukončený
Celkový rozpočet: 17 629 441,75 SK
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt rieši výmenu existujúceho dreveného a kovového zábradlia, schodísk a častí prehliadkovej trasy za antikorové. Existujúca elektroinštalácia vedená v súčasnosti v rámci drevených schodísk a trasy bude umiestnená do antikorových uzatváracích žľabov, vymenená bude aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. V niektorých častiach bude riešený aj rozvod úžitkovej vody vedený v telese meneného schodiska alebo chodníka.
Vyhodnotenie  Projekt bol úspešne ukončený vykonaním všetkých plánovaných prác - pôvodné drevené a hrdzavejúce kovové zábradlia a schody boli nahradené antikorovými, elektroištalácia bola umiestnená do antikorových žľabov, vymenená bola aj zemniaca oceľová guľatina, skrinky ovládačov elektrického osvetlenia a konštrukcie pre elektrické zásuvky. Rozvod úžitkovej vody bol riešený na niektorých miestach telesa schodiska a chodníka. Všetky práce prebehli v súlade so schválenou žiadosťou o NFP. Environmentálne prínosy projektu vyplývajú z minimalizácie údržby, keď odpadá jej vykonávanie pomocou rôznych druhov chemikálií, ktoré nežiadúco pôsobili na jaskynné prostredie. Ďalšie prínosy sú v zlepšení kvality prostredia pre návštevníkov, znížení antropogénnych intervencií do prírodného prostredia jaskyne.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo