Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Edičná činnosť

Iné publikácie

Správa slovenských jaskýň vydáva publikácie, venované propagácii jaskýň, priblíženiu problematiky ochrany a využívania jaskýň širokej verejnosti, ako aj ďalším aspektom tohto zaujímavého prírodného fenoménu.

Viac ...

Zborníky

Zborníky sú vydávané pri príležitosti konania vedeckých konferencií. Sú venované problematike, ktorá je témou konferencie.

Viac ...

Slovenský kras

Vedecký karsologický a speleologický časopis Správy slovenských jaskýň a Slovenského múzea ochrany prírody a jaskyniarstva.

Viac ...

Časopis Aragonit

Časopis Aragonit je odborný časopis, vydávaný Správou slovenských jaskýň. Zaoberá sa problematikou výskumu, ochrany a dokumentácie jaskýň a prevádzky sprístupnených jaskýň.

Viac ...
Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len krátky okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky