Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne

Obdobie realizácie projektu: 8/2008-09/2010
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 25 359 087 SK
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt po realizácii odstráni hlavný súčasný problém prevádzky jaskyne, ktorým sú existujúce tzv. suché sociálne zariadenia a ich prevádzka. V rámci projektu bude vybudovaný prívod vody z vodného zdroja v doline vrátane čerpacej stanice, nové sociálne zariadenia s dostatočnou kapacitou, čistiareň odpadových vôd v areáli jaskyne a odvod očistených vôd do recipienta v doline. Súčasne sa zrealizuje aj nová nízkonapäťová prípojka, upraví sa terasa pri vstupnom areáli pre vytvorenie priestoru pre sociálne zariadenia umiestnené pod touto terasou, odstránia sa pôvodné WC a na ich mieste sa vybuduje prístrešok pre návštevníkov.
Vyhodnotenie

Projekt odstránil hlavný bývalý problém prevádzky jaskyne, ktorým boli tzv. suché sociálne zariadenia umiestnené v krasovom území v blízkosti jaskyne. V rámci projektu bol vybudovaný prívod vody z vodného zdroja v doline vrátane čerpacej stanice, nové sociálne zariadenia s dostatočnou kapacitou, čistiareň odpadových vôd pod areálom jaskyne a odvod očistených vôd do recipienta v doline. Súčasne bola zrealizovaná aj nová nízkonapäťová prípojka, upravila sa terasa pri vstupnom areáli, ktorá vytvorila priestor pre sociálne zariadenia umiestnené pod ňou, odstrániili sa pôvodné WC a na ich mieste bol vybudovaný prístrešok pre návštevníkov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo