Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Zlepšenie infraštruktúry ochrany prírody a krajiny v areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne

Obdobie realizácie projektu: 8/2008-09/2010
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 25 359 087 SK
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt po realizácii odstráni hlavný súčasný problém prevádzky jaskyne, ktorým sú existujúce tzv. suché sociálne zariadenia a ich prevádzka. V rámci projektu bude vybudovaný prívod vody z vodného zdroja v doline vrátane čerpacej stanice, nové sociálne zariadenia s dostatočnou kapacitou, čistiareň odpadových vôd v areáli jaskyne a odvod očistených vôd do recipienta v doline. Súčasne sa zrealizuje aj nová nízkonapäťová prípojka, upraví sa terasa pri vstupnom areáli pre vytvorenie priestoru pre sociálne zariadenia umiestnené pod touto terasou, odstránia sa pôvodné WC a na ich mieste sa vybuduje prístrešok pre návštevníkov.
Vyhodnotenie

Projekt odstránil hlavný bývalý problém prevádzky jaskyne, ktorým boli tzv. suché sociálne zariadenia umiestnené v krasovom území v blízkosti jaskyne. V rámci projektu bol vybudovaný prívod vody z vodného zdroja v doline vrátane čerpacej stanice, nové sociálne zariadenia s dostatočnou kapacitou, čistiareň odpadových vôd pod areálom jaskyne a odvod očistených vôd do recipienta v doline. Súčasne bola zrealizovaná aj nová nízkonapäťová prípojka, upravila sa terasa pri vstupnom areáli, ktorá vytvorila priestor pre sociálne zariadenia umiestnené pod ňou, odstrániili sa pôvodné WC a na ich mieste bol vybudovaný prístrešok pre návštevníkov.

INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo