Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Náučné lokality - Morské oko v Tornali a Prepoštská jaskyňa v Bojniciach

Obdobie realizácie projektu: 2006 - 2007
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 6 789 412,11 Sk
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 2.4
Anotácia: Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania náučných lokalít pri dvoch významných jaskyniach - Morskom oku v Tornali a Prepoštskej jaskyni v Bojniciach zvýšiť environmentálne, historické a kultúrne povedomie návštevníkov týchto bohato navštevovaných lokalít a sprístupniť ich pre verejnosť formou kombinácie prezentácie vedeckých faktov a citlivého architektonického riešenia priestoru. V prípade lokality prírodnej pamiatky Morské oko v Tornali projekt rieši v rámci zriadenia náučnej lokality potrebné doplnenie speleopotápačského prieskumu podzemnej priepasti, výstavbu náučného stavebného objektu pre sprístupnenie a prezentáciu časti lokality verejnosti, výrobu a inštaláciu náučných panelov a sadové úpravy priestoru. V prípade národnej prírodnej pamiatky Prepoštská jaskyňa v Bojniciach projekt rieši zriadenie náučnej lokality pred portálom jaskyne, ochranu lokality robustným oplotením, výrobu a inštaláciu náučného panelu, figurín neandertálskeho človeka a modelov prehistorických artefaktov.
      INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo