Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne

Operačný program: Životné prostredie       
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy: OPŽP-P05-12-1
Obdobie realizácie projektu: 09/2013 - 01/2016
Kód projektu: 24150120047
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 2 045 705.5 €
Zdroj:

Projekt je spolufinancovaný z ERDF/ŠR                               

Anotácia:

Projektom sledujeme zabezpečiť realizáciu programov záchrany na 48 lokalitách a programov starostlivosti na 5 lokalitách - jaskyniach. V prípade úspešného ukončenia projektu bude na Slovensku stabilizovaných 53 lokalít z hľadiska ich uzatvorenia, vyčistenia, stabilizácie vstupných častí, zníženia intervencií do údržby a zníženia emisie tepelnej energie zo svetelných zdrojov. Uzávery jaskýň sú inštalované v 40 prípadoch, čistenie prebehlo v 7 jaskyniach, stabilizácia vstupov v 5 prípadoch, rekonštrukcia prehliadkových trás prebehla v 5 jaskyniach, rekonštrukcia elektroinštalácie v jednej jaskyni.

Vyhodnotenie Prehľadne možno pre jednotlivé lokality projektu zhrnúť realizáciu projektu nasledovne:
V rámci projektu boli vykonané všetky podstatné a potrebné opatrenia pre úspešnú realizáciu programov záchrany pre 48 lokalít projektu: NPP Aksamitka, PP Beckovská jaskyňa, PP Čertova jaskyňa, PP Dúpnica, PP Gemerskoteplická jaskyňa, PP Halašova jama, PP Haraska, PP Hlboká jaskyňa, PP Chvalovská jaskyňa, PP Jaskyňa netopierov, PP Jaskyňa studeného vetra, PP Jaskyňa v Priepadlách, NPP Javorinka a Nádejná jaskyňa, PP Javorová priepasť, PP Jelenecká jaskyňa, PP Kamenná diera, PP Kolíňanská čertova diera, PP Kostolík, NPP Krásnohorská jaskyňa, PP Malužinská jaskyňa, PP Mara medvedia jaskyňa, PP Marciho diera, PP Michňová, PP Modrovská jaskyňa, PP Morské oko, PP Mošnická jaskyňa, PP Pokladová jaskyňa, PP Ponická jaskyňa, PP Ponorová jaskyňa, PP Priepasť IP, PP Priepasť pod Ostrou, PP Prosiecka jaskyňa, NPP Pustá jaskyňa, PP Silická kvapľová jaskyňa, PP Silvošova diera, NPP
Stanišovská jaskyňa, PP Stará brzotínska jaskyňa, NPP Stratenská jaskyňa, PP Suchá jaskyňa č. 2, PP Suchodolská jaskyňa, PP Škarkétka, NPP Štefanová 1, PP Štepnica, PP Teplica, PP Závrtová priepasť, PP Zdvojená priepasť, PP Zvislá jaskyňa na Žibrici, NPP Dobšinská ľadová jaskyňa.
V rámci projektu boli vykonané všetky podstatné a potrebné opatrenia pre úspešnú realizáciu programov starostlivosti pre 5 lokalít projektu: NPP Belianska jaskyňa, NPP Domica, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Bystrianska jaskyňa, NPP Gombasecká jaskyňa.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo