Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Realizácia programov záchrany a starostlivosti o vybrané jaskyne

Operačný program: Životné prostredie       
Prioritná os: 5. Ochrana a regenerácia prírodného prostredia a krajiny
Opatrenie: 5.1. Zabezpečenie priaznivého stavu biotopov a druhov prostredníctvom vypracovania a realizácie programov starostlivosti o chránené územia vrátane území NATURA 2000 a programov záchrany pre kriticky ohrozené druhy rastlín, živočíchov a území vrátane realizácie monitoringu druhov a biotopov
Kód výzvy: OPŽP-P05-12-1
Obdobie realizácie projektu: 09/2013 - 01/2016
Kód projektu: 24150120047
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 2 045 705.5 €
Zdroj:

Projekt je spolufinancovaný z ERDF/ŠR                               

Anotácia:

Projektom sledujeme zabezpečiť realizáciu programov záchrany na 48 lokalitách a programov starostlivosti na 5 lokalitách - jaskyniach. V prípade úspešného ukončenia projektu bude na Slovensku stabilizovaných 53 lokalít z hľadiska ich uzatvorenia, vyčistenia, stabilizácie vstupných častí, zníženia intervencií do údržby a zníženia emisie tepelnej energie zo svetelných zdrojov. Uzávery jaskýň sú inštalované v 40 prípadoch, čistenie prebehlo v 7 jaskyniach, stabilizácia vstupov v 5 prípadoch, rekonštrukcia prehliadkových trás prebehla v 5 jaskyniach, rekonštrukcia elektroinštalácie v jednej jaskyni.

Vyhodnotenie Prehľadne možno pre jednotlivé lokality projektu zhrnúť realizáciu projektu nasledovne:
V rámci projektu boli vykonané všetky podstatné a potrebné opatrenia pre úspešnú realizáciu programov záchrany pre 48 lokalít projektu: NPP Aksamitka, PP Beckovská jaskyňa, PP Čertova jaskyňa, PP Dúpnica, PP Gemerskoteplická jaskyňa, PP Halašova jama, PP Haraska, PP Hlboká jaskyňa, PP Chvalovská jaskyňa, PP Jaskyňa netopierov, PP Jaskyňa studeného vetra, PP Jaskyňa v Priepadlách, NPP Javorinka a Nádejná jaskyňa, PP Javorová priepasť, PP Jelenecká jaskyňa, PP Kamenná diera, PP Kolíňanská čertova diera, PP Kostolík, NPP Krásnohorská jaskyňa, PP Malužinská jaskyňa, PP Mara medvedia jaskyňa, PP Marciho diera, PP Michňová, PP Modrovská jaskyňa, PP Morské oko, PP Mošnická jaskyňa, PP Pokladová jaskyňa, PP Ponická jaskyňa, PP Ponorová jaskyňa, PP Priepasť IP, PP Priepasť pod Ostrou, PP Prosiecka jaskyňa, NPP Pustá jaskyňa, PP Silická kvapľová jaskyňa, PP Silvošova diera, NPP
Stanišovská jaskyňa, PP Stará brzotínska jaskyňa, NPP Stratenská jaskyňa, PP Suchá jaskyňa č. 2, PP Suchodolská jaskyňa, PP Škarkétka, NPP Štefanová 1, PP Štepnica, PP Teplica, PP Závrtová priepasť, PP Zdvojená priepasť, PP Zvislá jaskyňa na Žibrici, NPP Dobšinská ľadová jaskyňa.
V rámci projektu boli vykonané všetky podstatné a potrebné opatrenia pre úspešnú realizáciu programov starostlivosti pre 5 lokalít projektu: NPP Belianska jaskyňa, NPP Domica, NPP Ochtinská aragonitová jaskyňa, NPP Bystrianska jaskyňa, NPP Gombasecká jaskyňa.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo