Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Obdobie realizácie projektu: 01/2010-12/2012
Kód: 24150120041
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 780 091,18 EUR
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.1 
Anotácia: Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni. Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni. Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.
Vyhodnotenie Projektom bol realizovaný štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov, zahŕňajúci zložky bezstavovcov, mikrobiologickú zložku, klimatické, hydrologické a geoekologické charakteristiky na miestach lokalizácie projektu. Zmapovaných bolo 12 významných jaskýň z projektových lokalít, biospeleologický monitoring prebehol na 25 lokalitách jaskýň, mikrobiologický na 9 lokalitách, hydrologický a klimatický monitoring sa rozšíril o 10 lokalít a geoekologický výskum prebehol na 3 lokalitách. Boli charakterizované typické druhy bezstavovcov pre biotop Natura 8310 a vydaná prehľadová publikácia o jaskynnej biote Slovenska. Z hľadiska merateľných ukazovateľov boli všetky hlavné splnené na 100%, podružný ukazovateľ - nákup výpočtovej techniky bol splnený na menšie percento hlavne z dôvodu, že bol zahrnutý do centrálneho verejného obstarávania, ktoré sa predĺžilo za plánované obdobie na realizáciu projektu. Projekt bol predĺžený, ale keďže uvedené náklady boli zahrnuté v rámci riadenia projektu, boli by podľa vyjadrenia implementačného orgánu považované za neoprávnené a preto sa nerealizovali
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody otvorená od 3.10.2023

Oznamujeme návštevníkom, že Demänovská jaskyňa slobody bude po rekonštrukcii elektroinštácie znovu otvorená od 3.10. 2023. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be opened again from 3rd October 2023 after electric installation reconstruction. We are looking forward to your visit.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Predaj bankovky 0 € "Demänovská jaskyňa slobody"

Začiatok predaja vydania suvenírovej nulovej bankovky „Demänovská jaskyňa slobody“ bude 3. 5. 2022.

Náklad:10 000 ks

Suvenírovú nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Demänovskej jaskyni slobody, Demänovskej ľadovej jaskyni a Bystrianskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo