Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Obdobie realizácie projektu: 01/2010-12/2012
Kód: 24150120041
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 780 091,18 EUR
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.1 
Anotácia: Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni. Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni. Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.
Vyhodnotenie Projektom bol realizovaný štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov, zahŕňajúci zložky bezstavovcov, mikrobiologickú zložku, klimatické, hydrologické a geoekologické charakteristiky na miestach lokalizácie projektu. Zmapovaných bolo 12 významných jaskýň z projektových lokalít, biospeleologický monitoring prebehol na 25 lokalitách jaskýň, mikrobiologický na 9 lokalitách, hydrologický a klimatický monitoring sa rozšíril o 10 lokalít a geoekologický výskum prebehol na 3 lokalitách. Boli charakterizované typické druhy bezstavovcov pre biotop Natura 8310 a vydaná prehľadová publikácia o jaskynnej biote Slovenska. Z hľadiska merateľných ukazovateľov boli všetky hlavné splnené na 100%, podružný ukazovateľ - nákup výpočtovej techniky bol splnený na menšie percento hlavne z dôvodu, že bol zahrnutý do centrálneho verejného obstarávania, ktoré sa predĺžilo za plánované obdobie na realizáciu projektu. Projekt bol predĺžený, ale keďže uvedené náklady boli zahrnuté v rámci riadenia projektu, boli by podľa vyjadrenia implementačného orgánu považované za neoprávnené a preto sa nerealizovali
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo