Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Monitoring a manažment vybraných jaskýň

Obdobie realizácie projektu: 01/2010-12/2012
Kód: 24150120041
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 780 091,18 EUR
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.1 
Anotácia: Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni. Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.Bude zavedený štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov na systematickej úrovni. Budú zmapované vybrané jaskynné lokality (12 lokalít) pre získanie a doplnenie základných máp jaskýň ako primárneho podkladu pre všetky monitoringy. V rámci projektu bude realizovaných 5 druhov monitoringu jedného biotopu Natura 2000 – a to biotopu 8310 – nesprístupnené jaskynné útvary. Jednotlivé monitoringy budú prebiehať na rôznom počte lokalít vyplývajúcom z rôznej časovej náročnosti metód pre príslušné monitoringy. Biospeleologický (25 lokalít) a mikrobiologický (9 lokalít) monitoring bude charakterizovať typické druhy biotopu Natura 8310. Rozšíri sa existujúci hydrologický a klimatický monitoring (10 lokalít). Vykoná sa komplexné geoekologické mapovanie na 3 lokalitách. Bude publikovaná monografia o stave bioty v nesprístupnených jaskynných útvaroch. Výsledky monitoringov budú zachytávané v jednotlivých odborných databázach, z ktorých výstupy budú použité do centrálnej databázy ŠOP SR a reportovacích nástrojov pre Európsku komisiu.
Vyhodnotenie Projektom bol realizovaný štandardný prístup k monitorovaniu jaskynných biotopov, zahŕňajúci zložky bezstavovcov, mikrobiologickú zložku, klimatické, hydrologické a geoekologické charakteristiky na miestach lokalizácie projektu. Zmapovaných bolo 12 významných jaskýň z projektových lokalít, biospeleologický monitoring prebehol na 25 lokalitách jaskýň, mikrobiologický na 9 lokalitách, hydrologický a klimatický monitoring sa rozšíril o 10 lokalít a geoekologický výskum prebehol na 3 lokalitách. Boli charakterizované typické druhy bezstavovcov pre biotop Natura 8310 a vydaná prehľadová publikácia o jaskynnej biote Slovenska. Z hľadiska merateľných ukazovateľov boli všetky hlavné splnené na 100%, podružný ukazovateľ - nákup výpočtovej techniky bol splnený na menšie percento hlavne z dôvodu, že bol zahrnutý do centrálneho verejného obstarávania, ktoré sa predĺžilo za plánované obdobie na realizáciu projektu. Projekt bol predĺžený, ale keďže uvedené náklady boli zahrnuté v rámci riadenia projektu, boli by podľa vyjadrenia implementačného orgánu považované za neoprávnené a preto sa nerealizovali
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky