Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Rekonštrukcia prehliadkovej trasy v Harmaneckej jaskyni

Obdobie realizácie projektu: 01/2010-12/2012
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 349 515,45 EUR
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 5.2
Anotácia: Projekt v rámci infraštruktúry podzemia jaskyne rieši výmenu existujúceho kovového zábradlia prehliadkovej trasy za antikorové a nevyhnutnú opravu jestvujúceho betónového chodníka. V rámci elektročasti projekt rieši úpravu rozvádzačov pozostávajúcej zo zmeny sústavy TN-C na TN-C-S s prúdovými chráničmi, výmenu káblov medzi rozvádzačmi a svietidlami, výmenu všetkých svietidiel v podzemí a hlavného uzemňovacieho vedenia.
Vyhodnotenie Projekt v rámci infraštruktúry podzemia jaskyne riešil výmenu existujúceho kovového zábradlia prehliadkovej trasy za antikorové a nevyhnutnú opravu jestvujúceho betónového chodníka. V rámci elektročasti projekt riešil úpravu rozvádzačov pozostávajúcej zo zmeny sústavy TN-C na TN-C-S s prúdovými chráničmi, výmenu káblov medzi rozvádzačmi a svietidlami, výmenu všetkých svietidiel v podzemí a hlavné uzemňovacie vedenie. Po ukončení realizácie projektu je Harmanecká jaskyňa vybavená novými funkčnými a trvanlivými antikorovými prvkami tvoriacimi schodiská, zábradlia a chodníky prehliadkovej trasy a novými elektrozariedeniami. Štandardom sprístupnenia pre verejnosť tak v tomto smere jaskyňa dosahuje vrcholnú medzinárodnú úroveň. Pre návštevníkov sa zlepšila kultúra prostredia náučnej trasy a z environmentálneho hľadiska došlo k podstatnému zníženiu umelých intervencií do prírodného prostredia jaskyne vplyvom bezúdržbových materiálov. V rámci merateľných ukazovateľov je vyriešená jedna náučná lokalita z hľadiska technickej infraštruktúry podzemia sprístupnenej jaskyne. Realizácia projektu súvisí s dobudovaním technickej infraštruktúry objektov ochrany prírody.
INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jasovská jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie prehliadkovej trasy bude Jasovská jaskyňa od 5. 9. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 3. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Jasovska Cave will be closed from 5th September  2022 due to reconstruction of tourist path. We suppose reopening after the 3st October 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Bystrianska jaskyňa zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Bystrianska jaskyňa od 15. 8. 2022 pre verejnosť zatvorená. Predpokladáme, že práce budú ukončené do 15. 10. 2022. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Bystrianska Cave will be closed from 15. 8. 2022 due to electric installation reconstruction. We suppose reopening after 15. 10. 2022. The exact date will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo