Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Informácie pre návštevníkov (FAQ)

Ktorá jaskyňa je najkrajšia?

Nedá sa jednoznačne povedať, ktorá jaskyňa je najkrajšia. Je to podobné ako so ženami - každá má svoje prednosti. Medzi kráľovné sintrových jaskýň patrí Demänovská jaskyňa slobody, najpremenlivejšia je Demänovská ľadová jaskyňa. Kráľovnou raja našich ľadových jaskýň je Dobšinská ľadová jaskyňa. Ochtinská aragonitová jaskyňa vás chytí za srdce svojou subtílnosťou a tvarmi výzdoby, jaskynnú atmosféru tenkých bŕk si vychutnáte ako nápoj zo slamky v Gombaseckej jaskyni. Plavbu podzemnou riečkou môžete v prípade, že má vodu zažiť jedine v jaskyni Domica. V Jasovskej jaskyni na vás dýchne história praveku aj novoveku, v Bystrianskej jaskyni zistíte, že aj v jaskyni môže byť "pekelná" krása, vo Važeckej jaskyni sa nestratíte len ak vás nezaskočí jaskynný medveď. Zubatý kvapľový úsmev vás čaká na západnom Slovensku v jaskyni Driny. V Harmaneckej jaskyni si po lesnej túre veľmi neoddýchnete ani v podzemí, no pocit, ktorý odmenou dostanete stojí za to. Trochu menej vás potrápi prístup k Belianskej jaskyni s neobvyklou genézou vzniku a pocit objaviteľov pri svetle vlastnej čelovky zažijete najskôr v Brestovskej jaskyni. Tak nech sa páči na návštevu!

Parkovanie pri jaskyni

Väčšina parkovísk, ktoré sa nachádzajú pri sprístupnených jaskyniach je v súkromnom vlastníctve spravované inými subjektmi, prípadne sú majetkom obcí. Organizácia nemá dosah na ich prevádzkovanie a vyberanie často vysokých poplatkov za parkovanie. Taktiež nezodpovedá za prípadné vzniknuté škody. Parkovisko spravujeme resp. vlastníme len pri pár jaskyniach. Na týchto miestach je o viac ako polovicu nižšie vstupné ako na ostatných, kde sa vstupné vyberá.

Výklad v cudzom jazyku

Požiadavku na výklad v cudzom jazyku je potrebné oznámiť vopred pri pokladni jaskyne. Pri splnení požadovaného limitu – počet osôb na skupinu a vstup bude maximálna snaha výklad zabezpečiť pre jazyky časté v našom prostredí, ktorými sú angličtina, poľština, maďarčina, ruština a nemčina. Pre menej zriedkavé žiaľ výklad zabezpečiť vždy nevieme. Po vzájomnej spolupráci je možné nejakou formou pridať aj iné nie celkom bežné jazyky.

Kultúrne poukazy

Platba prostredníctvom kultúrnych poukazov nie je možná, nakoľko naša organizácia nespadá pod dotačný systém Ministerstva kultúry SR „Kultúrne poukazy“.

Fotografovanie a filmovanie

Fotografovanie a filmovanie v jaskyniach je spoplatnené v zmysle vnútornej smernice organizácie. Poplatky za fotografovanie a filmovanie bez statívu v rámci prehliadok jaskýň za účelom zhotovenia pamiatkových fotografií a videozáznamov sú stanovené v aktuálnom cenníku príslušného roka. Jedná sa o organizačné opatrenie v súvislosti s poskytovanou hlavnou službou – prehliadkou jaskyne. Fotografujúci návštevníci sú často tým faktorom, ktorý často spomaľuje plynulosť prehliadky, ruší sprievodcov aj ostatných nefotiacich návštevníkov. Cieľom organizácie je v prvom rade poskytnúť kvalitnú hlavnú službu a znižovať vplyvy, ktoré ju nejakým spôsobom narušujú. Momentálne prevláda názor, že vyššia cena síce znižuje počet fotografujúcich ale súčasne zvyšuje plynulosť prehliadky jaskyne. Náš prístup je neustále prehodnocovaný a nie je vylúčená jeho zmena v budúcnosti.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Je na zvážení dospelých osôb, či dieťa mladšie ako 6 rokov zvládne prehliadku jaskyne.  Mnohokrát deti plačom, prípadne inými prejavmi rušia ostatných návštevníkov, keďže zvuky sú v jaskyni  vnímané intenzívnejšie ako v otvorenom priestranstve. Aj výklad sprievodcu je v takých prípadoch negatívne ovplyvnený až môže dôjsť k sťažnostiam zo strany ostatných návštevníkov. Veríme však, že väčšinu aj tých našich najmladších návštevníkov jaskyňa zaujme tak, že prehliadka bude pre všetkých príjemným zážitkom.

Sprístupnenie iných jaskýň verejnosti

Sprístupnenie ďalších jaskýň pre verejnosť je dlhodobá záležitosť zahrnutá v strategických zámeroch organizácie. V prvom rade sa musí jednať o jaskyňu, ktorá je na sprístupnenie vhodná. V rámci ochrany prírody sa preto najprv skúma vhodnosť z hľadiska prírodných pomerov a potom nastupujú spoločenské a ekonomické faktory. Sprístupnenie jaskyne nie je bežnou vecou a okrem iného si vyžaduje pomerne značné finančné prostriedky.

Zatvorené pondelky

Jaskyne je možné navštíviť len v zmysle platného vstupného poriadku pre príslušný rok. V pondelky sú jaskyne zatvorené, je to jediný deň v týždni, kedy majú zamestnanci jaskýň v zmysle všeobecných predpisov nariadený nepretržitý odpočinok v práci. Variant otvorenia v pondelky bol skúšaný po 2 sezóny v minulosti, z dlhodobého hľadiska by však priniesol potrebu trvalého navýšenia pracovných miest, ktoré máme ako štátna príspevková organizácia limitovaný ministerstvom financií. 

Demänovská ľadová jaskyňa – tvorba ľadu

Množstvo ľadu v jaskyni  závisí od konkrétnych klimatických podmienok, hlavne v predchádzajúcej zime. Čím dlhšia a silnejšia zima je, tým je výzdoba bohatšia. Každoročne sa podmienky menia a to do značnej miery ovplyvňuje tvorbu ľadovej výzdoby. Objem ľadu sa vyvíja aj v priebehu roka - v silnej zime narastá už jej koncom až do skorej jari a potom sa postupne zmenšuje až do ďalšej zimy. Ľad tu však stále trvalo existuje, čím jaskyňa spĺňa definíciu trvalo zaľadnenej jaskyne. Jaskyne sa tvoria státisíce až milióny rokov a počas tohto obdobia prechádzajú viacerými štádiami a čelia aj globálnym klimatickým zmenám. Demänovská ľadová jaskyňa sa momentálne nachádza niekde na klimatickom rozhraní medzi trvale zaľadnenou a sezónne zaľadnenou jaskyňou. Okrem ľadu je však v nej mnoho iných zaujímavostí a ak sa aj niekto potrebuje v letných mesiacoch ochladiť, tak tam nájde na tento účel dostatočne chladnú klímu.

Jaskyňa má navyše bohatú históriu, kvapľovú výzdobu, nájdete tu aj kosti jaskynných medveďov a dozviete sa aj iné zaujímavosti.

Ľadové jaskyne a Harmanecká jaskyňa – prevádzková doba

Termín otvorenie ľadových jaskýň v polovici mája je dlhodobo overený a súvisí najmä s tým, že v období po zime je veľká časť chodníkov prehliadkovej trasy zatekaná podlahovým ľadom, ktorý sa podarí odstrániť až k tomuto termínu. Tento ľad sa tvorí práve najviac v jarných mesiacoch, keď tekuté zrážky ľahko a rýchlo dosiahnu vnútro jaskyne, ktoré je podchladené pod bod mrazu a spôsobuje jeho významnú tvorbu.

Taktiež prístupový chodník ku Harmaneckej jaskyni je v teréne, ktorý je v jarnom období ťažšie schodný, šmykľavý a pre návštevníkov nepohodlný. V prípade dlhodobejších trendov v oblasti klimatických zmien sme pripravení prehodnotiť súčasné termíny otvorenia.

Rodinné zľavy

Množstevné ani rodinné zľavy na vstupnom do jaskýň neposkytujeme, s výnimkou sprievodcov organizovaných skupín. V cenníku sú stanovené zľavy, ktoré sa pravidelne prehodnocujú. Deti do 6 rokov majú bezplatný vstup a detské vstupné od 6 do 15 rokov už predstavuje 50 % zľavu z ceny pre dospelých. Pre budúcnosť však nevylučujeme zavedenie iných foriem zliav pre verných návštevníkov.

Rezervácia vstupov

Rezervácie vstupov, okrem Brestovskej jaskyne, nezabezpečujeme, skupiny sa na vstup dostanú podľa poradia ako prídu na jaskyňu. Ak to prevádzka jaskyne umožní (v prípade väčšej skupiny a voľného sprievodcu) ďalší vstup po zvážení správcu jaskyne sa môže uskutočniť s primeraným odstupom medzi skupinami, bez nutnosti čakania na najbližší pravidelný vstup.

Platba na faktúru

Platba na faktúru nie je možná, s výnimkou organizácií napojených na štátnu pokladnicu a aktivity financované z fondov. V takom prípade musia byť vopred dohodnuté presne stanovené podmienky ako aj všetky prístupné povinné náležitosti z daňového hľadiska pre fakturáciu, vrátane doručenia objednávky ešte pred samotnou prehliadkou jaskyne.  

Organizovanie podujatí

V zmysle Zákona o ochrane prírody a krajiny je v jaskyni zakázané organizovanie spoločenských podujatí. Uskutočnenie takejto aktivity je spoplatnené a podmienené udelením výnimky zo zákona o ochrane prírody a krajiny.

Platba platobnými kartami

Platby pri kúpe lístkov pri jaskyniach zatiaľ nie je možné realizovať platobnými kartami. Prevádzky sú často umiestnené v priestoroch s horším pripojením na informačné siete, od ktorých je závislá kvalita tejto služby. S vývojom technológií však organizácia takúto možnosťou do budúcnosti nevylučuje.

Aktuality

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Sprístupnené jaskyne zatvorené

23.04.2021 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že stále sú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené. Dátumy uvedené na stránkach jednotlivých jaskýň sú len odhadované. O otvorení jaskýň budete vopred v predstihu informovaní, akonáhle o ňom bude rozhodnuté. Ďakujeme za pochopenie.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Upozornenie pre návštevníkov v súvislosti s koronavírusom COVID-19

Návštevníci jaskyne sú povinní pri prehliadke jaskyne mať rúška (prípadne inak prekryté dýchacie cesty) nakoľko ide o vnútorné priestory s kumuláciou veľkého množstva osôb. Dôvodom sú sprísnené bezpečnostné opatrenia, pri ktorých okrem iného pri prehliadke jaskyne nie je možné dodržiavať dvojmetrové odstupy.
Osoby ktoré zo zdravotného hľadiska nemusia mať rúško (Vyhlásenie ÚVZ SR zo 14. 7. 2020), žiaľ v súčasnosti nemôžu absolvovať prehliadku jaskyne. Veríme, že situácia sa v čo najkratšom čase upokojí a aj títo návštevníci budú môcť jaskyne navštíviť.

Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo