Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Harmanecká jaskyňa

logo_harmanecka_jaskyna.png

Tajuplné podzemie južnej časti Veľkej Fatry

Pozoruhodným vznikom podzemných priestorov, mohutnými rútivými dómami, mimoriadne bohatým výskytom mäkkého sintra i množstvom zimujúcich netopierov sa Harmanecká jaskyňa radí medzi najvýznamnejšie jaskyne na Slovensku.

Cenník


Trasa Dospelí Deti 6-15r.,
invalidi *1
Študenti,
> 60 rokov *2
Foto-Video
bez použitia statívu *3
Mimoriadny
vstup *4
Harmanecká jaskyňa 6,00 € 3,00 € 5,00 € 7,00 € 30,00 €

Vysvetlivky:

*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom
*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov
*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.
*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Platby kartou nie sú možné.

Prehliadková trasa


Trvanie Dĺžka Priemerná teplota
Harmanecká jaskyňa 60 min 1020 m 5,8 - 6,4 °C

Harmanecká jaskyňa sa nachádza v nadmorskej výške 821 m na severnom svahu vrchu Kotolnica. Pri výstupe od parkoviska je potrebné prekonať výškový rozdiel 260 m, po prístupovom chodníku dlhom 1 420 m. Celková dĺžka jaskyne je 3123 m, z toho pre verejnosť je sprístupnená prehliadková trasa s dĺžkou 1020 m. Teplota vzduchu v jaskyni sa pohybuje od 5,8°C do 6,4°C.

Podzemné chodby a siene sú vytvorené v druhohorných vápencoch stredného triasu. Jaskyňa má puklinovo-rútivý charakter. Pukliny sa rozširovali činnosťou vody a neskôr sa pretvorili rúcaním a odrobovaním skál, hlavne na križovatkách a tak vynikli rozsiahlejšie siene a dómy. Nadložie jaskyne je tvorené z čistého vápenca a práve vďaka nemu prirástol Harmaneckej jaskyni názov Biela jaskyňa.

Otváracie hodiny a mapa jaskyne


Mapa jaskyne
« marec » 2017
po ut st št pi so ne
1
Dátum: 01.03.2017, streda
Zatvorené
2
Dátum: 02.03.2017, štvrtok
Zatvorené
3
Dátum: 03.03.2017, piatok
Zatvorené
4
Dátum: 04.03.2017, sobota
Zatvorené
5
Dátum: 05.03.2017, nedeľa
Zatvorené
6
Dátum: 06.03.2017, pondelok
Zatvorené
7
Dátum: 07.03.2017, utorok
Zatvorené
8
Dátum: 08.03.2017, streda
Zatvorené
9
Dátum: 09.03.2017, štvrtok
Zatvorené
10
Dátum: 10.03.2017, piatok
Zatvorené
11
Dátum: 11.03.2017, sobota
Zatvorené
12
Dátum: 12.03.2017, nedeľa
Zatvorené
13
Dátum: 13.03.2017, pondelok
Zatvorené
14
Dátum: 14.03.2017, utorok
Zatvorené
15
Dátum: 15.03.2017, streda
Zatvorené
16
Dátum: 16.03.2017, štvrtok
Zatvorené
17
Dátum: 17.03.2017, piatok
Zatvorené
18
Dátum: 18.03.2017, sobota
Zatvorené
19
Dátum: 19.03.2017, nedeľa
Zatvorené
20
Dátum: 20.03.2017, pondelok
Zatvorené
21
Dátum: 21.03.2017, utorok
Zatvorené
22
Dátum: 22.03.2017, streda
Zatvorené
23
Dátum: 23.03.2017, štvrtok
Zatvorené
24
Dátum: 24.03.2017, piatok
Zatvorené
25
Dátum: 25.03.2017, sobota
Zatvorené
26
Dátum: 26.03.2017, nedeľa
Zatvorené
27
Dátum: 27.03.2017, pondelok
Zatvorené
28
Dátum: 28.03.2017, utorok
Zatvorené
29
Dátum: 29.03.2017, streda
Zatvorené
30
Dátum: 30.03.2017, štvrtok
Zatvorené
31
Dátum: 31.03.2017, piatok
Zatvorené

Základné informácie a kontakt


Správca:Ing. Ľuboš Hraško
Adresa:976 03 Dolný Harmanec
Telefón:+421/ (0)48/ 419 81 22
E-mail:harmanj@ssj.sk
Okres:Banská Bystrica
Kraj:Banskobystrický
Katastrálne územie:Dolný Harmanec
Geomorfologická jednotka:Veľká Fatra
Kategória:Sprístupnené SSJ, Národné prírodné pamiatky
Dĺžka:3 123 m
Hĺbka:75 m

Poloha


Nachádza sa v doline Harmanca severozápadne od Banskej Bystrice, v južnej časti Veľkej Fatry. Vchod do jaskyne je na severnej strane Kotolnice v nadmorskej výške 821 m, 260 m nad dnom doliny.

Prístup k jaskyni


Prístup k Harmaneckej jaskyni je od parkoviska na štátnej ceste Harmanec - Turčianske Teplice severozápadne od Banskej Bystrice. Ku vchodu do jaskyne sa návštevník dostane po serpentínovom chodníku s prevýšením 260 m. Výstup trvá približne 40 min. Na výstupovej trase sú nainštalované tabule náučného chodníka.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy:

  • Harmanec, Horný Harmanec, jaskyňa (bus)

Prístup autom k jaskyni:

  • Z Banskej Bystrice smer Turčianske Teplice, Martin cez Harmanec – 13 km
  • Z Ružomberka smer Banská Bystrica cez Donovaly, Staré Hory, Harmanec – 50 km
  • Z Turčianskych Teplíc cez Šturec smer Banská Bystrica – 20 km

GPS súradnice

N 48,8139000 E 19,0401001
Zadajte mesto, odkiaľ sa chcete k nám dostať: Prepáčte, nie je možné vyrátať trasu.

Prírodné pomery


Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých gutensteinských vápencoch chočského príkrovu pozdĺž tektonických porúch, miestami sa uplatnili i medzivrstevné plochy. Dosahuje dĺžku 3 123 m a vertikálne rozpätie asi 75 m. Okrem mohutných rútivých priestorov (Dóm pagod, Vysoký dóm, Bludný dóm a i.) sa vyskytujú horizontálne a šikmé chodby s nepravidelnými oválnymi tvarmi, avšak bez typických znakov riečnej modelácie. Zastúpené sú i menej výrazné rútivé a špirálovité priepasti.

Prvotné jaskynné priestory vznikli koróziou pomaly prúdiacej až takmer stagnujúcej vody, keď boli úplne zaplavené. Zmiešanou koróziou a pomalou konvekciou vody sa vytvorili nepravidelné špongiovité a oválne kupolovité vyhĺbeniny. Po poklese hladiny podzemných vôd, o čom svedčia miestami zachované hladinové vyhĺbeniny, boli jaskynné priestory zaplavené iba čiastočne. Doba vytvárania jaskynných priestorov pravdepodobne súvisí s dávnym prítokom vôd z okrajovej oblasti Kremnických vrchov (v podzemí sa našli cudzorodé sedimenty splavené z nekrasového územia) a vytváraním okolitého zarovnaného povrchu v treťohorách. Neskôr sa pôvodné oválne tvary deštruovali a remodelovali výrazným rútením skalných stropov a stien, pričom sa vytvorili úsypiskové kužele, kopy a valy. Koróznym pôsobením presakujúcich atmosférických vôd vznikli úzke puklinové chodby a komíny.

Jaskyňa je známa bohatým výskytom bieleho mäkkého sintra. Upútajú mohutné pagodovité stalagmity, nástenné vodopády a záclony i sintrové jazierka. Vo Veľkom dóme sú dve pagody vysoké 12 m s priemerom 3 m. Teplota vzduchu je 5,8 až 6,4 °C, relatívna vlhkosť 94 až 97 %.

Jaskyňa patrí medzi najvýznamnejšie lokality výskytu netopierov na Slovensku. Doteraz sa tu zistilo 11 druhov netopierov. Dominantný je netopier obyčajný (Myotis myotis) a netopier ostrouchý (Myotis blythii), viackrát v počte 1000 až 1500 jedincov. Ďalším početným druhom je večernica malá (Pipistrellus pipistrellus). Medzi často sa vyskytujúce druhy patrí aj netopier vodný (Myotis daubentonii). Z bezstavovcov sú najvýznamnejšie mnohonôžka Allorhiscosoma sphinx a hlbinovka Bathynella natans.

História


Vstupný priestor v podobe priepasťového otvoreného dómu nazývaný Izbica, ktorý využívali drevorubači a lesní robotníci ako úkryt v nepriaznivom počasí, bol tamojším obyvateľom známy od nepamäti. Neskoršie objavenie jaskyne v roku 1932 nebolo výsledkom náhody, ale cieľavedomej namáhavej práce 18-ročného Michala Bacúrika, ktorý sa za 14 dní prekopal úzkym otvorom tzv. chodbou objaviteľa do snehobielej siene nazvanej Dóm objaviteľa. Pozoruhodným je poznatok, že spomínaný objaviteľ dostal za objavenie jaskyne pokutu, pretože vnikol neoprávnene bez povolenia na pozemok mestských lesov. Mestská rada v Banskej Bystrici jaskyňu uzavrela v roku 1933 z dôvodu ochrany sintrovej výplne. Dóm pagod, Riečisko a Bludný dóm boli objavené v roku 1938 V. Kovalčíkom a O. Ondrouškom.V roku 1944, počas druhej svetovej vojny, jaskyňa slúžila ako úkryt okolitému obyvateľstvu.

Na podnet jaskyniarskej skupiny Klubu slovenských turistov a lyžiarov v Banskej Bystrici bola jaskyňa a okolitý terén zamerané v roku 1949, čo súviselo s jej plánovaným sprístupnením. Jaskyňa bola sprístupnená verejnosti po prvýkrát v roku 1950.

Do priestorov za Bludným dómom prenikli pracovníci Turistu, n.p., v roku 1959. Ďalšie pokračovanie podzemných priestorov našli v roku 1987 jaskyniari z oblastnej skupiny SSS Banská Bystrica. V súčasnosti je sprístupnených 720 m.

Fotogaléria


Súbory na stiahnutie


Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky