Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Bystrianska jaskyňa

logo_bystrianska.png

Aj Horehronie skrýva podzemné krásy a tajomstvá

Bystrianska jaskyňa je najvýznamnejšou jaskyňou Horehronského podolia. Známa je pozoruhodnými skalnými tvarmi a vývojom podzemných priestorov, výskytom sintrovej výplne, ako aj priaznivými klimatickými podmienkami na speleoterapeutickú liečbu.

Cenník


Trasa Dospelí Deti 6-15r.,
invalidi *1
Študenti,
> 60 rokov *2
Foto-Video
bez použitia statívu *3
Mimoriadny
vstup *4
Bystrianska jaskyňa 5,00 € 2,50 € 4,00 € 7,00 € 30,00 €

Vysvetlivky:

Platby kartou nie sú možné.

*1 - Deti od 6 do 15 rokov; Invalidi nad 15 rokov s platným preukazom
*2 - Študenti riadneho denného štúdia – v prípade vysokých škôl po preukázaní sa platným dokladom o štúdiu s vyznačením doby platnosti pre aktuálny rok; Osoby nad 60 rokov
*3 - Foto-Video - Fotografovanie a krátky videozáznam bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť a bezpečnosť prevádzky jaskyne.
*4 - Mimoriadny vstup sa môže uskutočniť na požiadanie návštevníkov po dohode so správcom jaskyne, len medzi hodinami pravidelných vstupov, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosť prevádzky jaskyne.

Prehliadková trasa


Trvanie Dĺžka Priemerná teplota
Bystrianska jaskyňa 45 min 580 m 5,7 - 6,7 °C

Prehliadkový okruh má dĺžku 580 m a je takmer bez prevýšenia (26 schodov). Jaskyňa je prístupná aj pre imobilných návštevníkov. Prehliadka trvá 45 min. Teplota v jaskyni je od 5,7 do 6,7°C.

Jaskyňa bola vytvorená tektonicko-eróznou činnosťou a modelovaná podzemným tokom, ktorý momentálne preteká jaskynnými priestormi v hĺbke 15 až 20 m pod úrovňou prehliadkovej trasy. Počas prehliadky môžete vidieť tri priepasti s hĺbkou okolo 20m a jaskyňa je zaujímavá rôznorodosťou priestorov na prehliadkovom okruhu.

Otváracie hodiny a mapa jaskyne


Mapa jaskyne
« október » 2016
po ut st št pi so ne
1
Dátum: 01.10.2016, sobota
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
2
Dátum: 02.10.2016, nedeľa
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
3
Dátum: 03.10.2016, pondelok
Zatvorené
4
Dátum: 04.10.2016, utorok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
5
Dátum: 05.10.2016, streda
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
6
Dátum: 06.10.2016, štvrtok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
7
Dátum: 07.10.2016, piatok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
8
Dátum: 08.10.2016, sobota
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9
Dátum: 09.10.2016, nedeľa
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
10
Dátum: 10.10.2016, pondelok
Zatvorené
11
Dátum: 11.10.2016, utorok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
12
Dátum: 12.10.2016, streda
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
13
Dátum: 13.10.2016, štvrtok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
14
Dátum: 14.10.2016, piatok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
15
Dátum: 15.10.2016, sobota
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
16
Dátum: 16.10.2016, nedeľa
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
17
Dátum: 17.10.2016, pondelok
Zatvorené
18
Dátum: 18.10.2016, utorok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
19
Dátum: 19.10.2016, streda
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
20
Dátum: 20.10.2016, štvrtok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
21
Dátum: 21.10.2016, piatok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
22
Dátum: 22.10.2016, sobota
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
23
Dátum: 23.10.2016, nedeľa
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
24
Dátum: 24.10.2016, pondelok
Zatvorené
25
Dátum: 25.10.2016, utorok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
26
Dátum: 26.10.2016, streda
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
27
Dátum: 27.10.2016, štvrtok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
28
Dátum: 28.10.2016, piatok
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
29
Dátum: 29.10.2016, sobota
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
30
Dátum: 30.10.2016, nedeľa
Vstupy: 9:30, 11:00, 12:30, 14:00
31
Dátum: 31.10.2016, pondelok
Zatvorené

Základné informácie a kontakt


Správca:Ján Vrabec
Adresa:977 01 Brezno
Telefón:+421/ (0)48/ 619 51 33
E-mail:bystrj@ssj.sk
Okres:Brezno
Kraj:Banskobystrický
Katastrálne územie:Bystrá, Valaská
Geomorfologická jednotka:Nízke Tatry
Kategória:Sprístupnené SSJ, Národné prírodné pamiatky
Dĺžka:3 531 m
Hĺbka:99 m

Poloha


Nachádza sa v ponornej zóne Bystriansko-valaštianskeho krasu v Bystrianskom podhorí Horehronského podolia, na južnom okraji obce Bystrá neďaleko rekreačného strediska Tále na južnej strane Nízkych Tatier. Vchod do jaskyne na úpätí severozápadného svahu Chodorového vrchu je v nadmorskej výške 565 m.

Prístup k jaskyni


Jaskyňa sa nachádza na južnom okraji obce Bystrá, medzi Podbrezovou a Mýtom pod Ďumbierom. Vchod do jaskyne je od parkoviska vzdialený asi 120 m s minimálnym prevýšením.

Najbližšia zastávka verejnej dopravy:

  • Bystrá, jaskyňa (bus)

Prístup autom do obce Bystrá:

  • Z Popradu, Liptovského Mikuláša cez Liptovský Hrádok, Čertovicu smer Podbrezová – 75 km (Poprad), 50 km (Liptovský Mikuláš)
  • Z Banskej Bystrice cez Podbrezovú smer Tále – 40 km
  • Z Brezna cez Valaskú smer Tále – 12 km

GPS súradnice

N 48,8395004 E 19,5949001
Zadajte mesto, odkiaľ sa chcete k nám dostať: Prepáčte, nie je možné vyrátať trasu.

Prírodné pomery


Vytvorená je v druhohorných strednotriasových tmavosivých vápencoch chočského príkrovu s vložkami rohovcov. Striedajú sa v nich i polohy svetlosivých dolomitov. Smer jaskynných chodieb je výrazne predurčený strmými tektonickými poruchami.

Jaskyňa dosahuje dĺžku vyše 3 531 m a vertikálne rozpätie 99 m. V závislosti od zahlbovania dna doliny ju vo viacerých vývojových štádiách vytvorili ponorné vody Bystrianky pritekajúce na krasové územie z južných svahov Nízkych Tatier. Najstaršie je meandrovité riečisko v Starej jaskyni, ktorej vchod je 70 m nad terajším tokom Bystrianky. V súčasnosti ponorný vodný tok preteká najnižšími a najmladšími časťami Novej jaskyne, ktoré ležia 14 m nižšie ako 160 m vzdialený ponor Bystrianky pred jaskyňou. Vodný tok sa objavuje aj na dne neďalekého Bystrianskeho závrtu, ktorého priepasťovité podzemné priestory dosahujú dĺžku vyše 650 m a hĺbku 175 m. Vyvieračky vo Valaskej sú od ponorov vzdialené 3300 m pri výškovom rozdiele vyše 70 m.

Hlavné priestory Novej jaskyne predstavujú zväčša úzke a vysoké puklinové chodby rozšírené koróziou a eróziou vodného toku. Kratšie oválne chodby sú prevažne predurčené medzivrstevnými plochami hornín a miestami prepájajú puklinové chodby. Horné časti tektonických porúch sú na viacerých miestach rozšírené koróziou presakujúcich atmosférických vôd. Vyskytujú sa aj väčšie, sieňovité a dómovité priestory, zväčša rútivého charakteru (Zrútený dóm, Mostárenské siene). Do spodných častí Novej jaskyne ústi priepasť Peklo hlboká 70 m.

Zo sintrovej výplne dominujú záclony (Kaplnka), ktoré miestami visia z okraja sintrových kôr vytvorených na bývalých, neskôr rozplavených riečnych sedimentoch (Baldachýn). Pod Peklom sa miestami vyskytuje aragonit.

Teplota vzduchu je 5,7 až 6,7 °C, relatívna vlhkosť 92 až 98 %. V jaskyni sa zistilo 13 druhov netopierov, najhojnejšie podkovár malý (Rhinolophus hipposideros) a netopier obyčajný (Myotis myotis).

História


O otvore do Starej jaskyne vedeli miestni obyvatelia oddávna. Ako prví sa do podzemia odvážili vstúpiť J. Kovalčík a E. Laubert v roku 1923. Priepasť Peklo, ktorou sa neskôr zostúpilo do Novej jaskyne, objavili E. a A. Hollmannovci a J. Kovalčík v roku 1926. V prieskume priepasti pokračovali členovia jaskyniarskej skupiny Karpatského spolku v Banskej Bystrici v roku 1927. Dolný vchod do Novej jaskyne (východ terajšej prehliadkovej trasy) sa odkryl v roku 1932. V rokoch 1939 – 1940 Družstvo bystrianskych jaskýň sprístupnilo časť jaskyne bez elektrického osvetlenia. Tragickú udalosť protifašistického odboja z 2. svetovej vojny pripomína pamätná tabuľa v Zrútenom dóme. Pod správou Turistu, n. p., sa v roku 1951 objavili Mostárenské siene v Novej jaskyni. Starú a Novú jaskyňu prepojili J. Majko a J. Vytřísalová so spolupracovníkmi v roku 1955.

Jaskyňa je v terajšom stave sprístupnená od roku 1968 v dĺžke 580 m. Od roku 1971 sa Spodná partizánska sieň využíva na speleoterapiu.

Fotogaléria


Súbory na stiahnutie


Aktuality

Brestovská jaskyňa- obsadenosť vstupov

Vážení návštevníci, dávame Vám do pozornosti informáciu o obsadení pravidelných vstupov do Brestovej jaskyne. Túto Informáciu budeme priebežne aktualizovať v nižšie uvedenej tabuľke.

Brestovská jaskyňa - režim vstupov

Vážení návštevníci, radi by sme Vás upozornili, že kapacita vstupov do Brestovskej jaskyne je značne obmedzená. Jej stiesnené priestory žiaľ nedovoľujú organizovať veľké skupiny návštevníkov. Na druhej strane toto obmedzenie prináša pre Vás lepší zážitok z návštevy.
Kontaktný formulár

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky