State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Responses of visitors

Name: Miro, Date: 20.04.2015 10:32:25

Dobrý deň. Aj touto cestou by som sa chcel poďakovať zamestnancom Demänovskej jaskyne slobody za naozaj profesionálny, proklientsky prístup a ochotu počas návštevy so skupinou francúzskych žiakov z našej partnerskej školy. Možno sa to zdá, ako samozrejmosť, pretože tak by to aj malo byť, ale počas pár dní strávených na niekoľkých miestach na Slovensku sme sa stretávali, na moje nemilé prekvapenie, asi so všetkým, len nie s takým prístupom, ako u Vás. Aj preto by som sa Vám chcel ešte raz poďakovať a vyjadriť presvedčenie, že takýto prístup k turistom Vám zostane aj naďalej. Ešte raz, vďaka.

Name: web admin, Date: 22.04.2015 09:54:17

Dobrý deň, sme naozaj radi, že môžeme zverejniť takéto pozitívne ohlasy na návštevu našich jaskýň. Zážitok z prehliadky jaskyne je to, čo môžeme ovplyvniť vlastnými silami a spoločne sa snažíme, aby si ľudia návštevu čím viac užili. Ďakujeme za Váš ohlas.

Name: Ivan, Date: 19.04.2015 19:32:30

Dobrý deň. Nedávno som navštívil s priateľmi Vaše jaskyne- Domicu a Gombaseckú. Jaskyne boli nádherné, to je vec prírody. Ale zaujalo ma iné- nerezové zábradlie. Dopočul som sa, že to máte z európskych fondov. Chcem Vám vysloviť obdiv za výsledok...zábradlie je nádherné (asi aj drahé) a super zapadne do prostredia, viem to posúdiť bol som tam niekoľko rokov dozadu a pamätám si iné-asi žlté a hrdzavé...Myslím si, že väčšína ludí príde do jaskyne za krásami podzemia a takéto veci si moc nevšímajú...A naviac konečne účelne minuté peniaze na niečo, čo zostane pre prírodu a nie kadejaké predražené tendre z fondov, ale to je už niečo iné...Ešte raz veľká pochvala. A ešte som niekde čítal, že v Belianskej jaskyni ste tiež menili zábradlie za nerezové, už teraz som zvedaví na výsledok, určite sa tam pôjdeme pozrieť.

Name: web admin, Date: 20.04.2015 07:44:11

Dobrý deň. Ďakujeme za pochvalu k inštalácii nového zábradlia v podzemí jaskýň. Pre úplnosť uvádzame, že v rámci skorších projektov sa nám už podarilo rekonštruovať podobným spôsobom aj Dobšinskú ľadovú jaskyňu, obe Demänovské jaskyne a Harmaneckú jaskyňu - teda 9 z 12 sprístupnených jaskýň prevádzkovaných Správou slovenských jaskýň. Uvedené projekty mali za cieľ hlavne eliminovať negatívne zásahy do podzemia napr. nátermi hrdzavejúcich materiálov a podobne. V tejto, zatiaľ poslednej, fáze projektov prebehla rekonštrukcia prehliadkových trás vrátane zábradlí v piatich jaskyniach: Gombasecká, Domica, Bystrianska jaskyňa, Ochtinská aragonitová jaskyňa a Belianska jaskyňa. Tieto práce boli ukončené v marci 2015. V Belianskej jaskyni navyše prebieha aj rekonštrukcia elektroinštalácie, ktorá má byť ukončená v polovici mája 2015, čiže na návštevu tejto jaskyne bude potrebné si ešte trošku počkať. Myslíme si však, že to čakanie bude stáť za to, pretože tam na návštevníkov čaká viac prekvapení...Tešíme sa na Vašu návštevu.

Name: Alena Luky, Date: 04.04.2015 08:54:57

Dobrý deň. Navštívili sme jaskyňu Domica a Gombaseckú. Napriek tomu, že už sme sa ako deti zúčastnili školských výletov, opäť nás uchvátila krása týchto prírodných klenotov. Možno o to viac, že jaskyne zostali nezmenené vo svojej kráse. O čo viac sme vnímali krásu podzemia, o to viac nás sklamalo to všetko, čo prináša návštevníkovi nezabudnuteľné zážitky z prvého dojmu, pri návšteve. Týmto nemyslím prácu ľudí, ktorí sa zúčastňují ako sprievodcovia, pri návštve, ale mám na mysli možnosti občerstvenia, možnosti informovanosti a zakúpenia príp. bezplatného obdržania informácií o navštívenej jaskyni. nedá mi, aby som so smútkom konštatovala, že okolie našich jaskýň je to, čo znižuje návštevnosť jeskýň. deficit občerstvenia, informácie o okolí a o náučných chodníkoch...Môj názor je, že samosprávy obcí nerobia pre spropagovanie svojej obce a jaskyne ,ktorá patrí do ich regiónu nič. Viem, že veľa rozhodujú aj názory majiteľov pozemkov a ich finančné zámery, ale tiež si myslím, že na takéto unikátne prírodné útvary ako aj na ich bezprostredné okolie, ktoré ovplyvňuje kvalitu existencie týchto objektov, by mali platiť iné pravidlá. Také, ktoré by neumožňovali majiteľovi bezdôvodne zasahovať do plánov rozvoja, ochrany a zveľaďovania jednak jaskýň, ale aj okolia jaskýň. Nechce sa mi veriť, že je dovolené budovať také ohyzdné stavby , aké sa nachádzajú priamo pri Domici, nechce sa mi veriť, že je dovolené nechať spustnúť celý rad už fungujúcich ozdravovacích zariadení, bufetov a reštaurácií, ktoré sa nachádzali priamo pred jaskyňou Gombasek. Nebyť nadšenia a zanietenia o prezentáciu v podaní pracovníčky, ktorá je sprievodkyňou v Gombaseckej jasyni, nebyť aspoň pekne urobenej informačnej taluli a chodníka, ktorý výbudovala Správa jaskýň LM, odchádzali by sme veľmi znechutení z toho, čo sa nachádza v širšom oklí vchodu do jaskyne. VELKÉ NIČ ! Apelujem preto, na kompetentných, aby sa zamysleli a aj zrealizovali kroky, ktoré donútia urobiť kladné zmeny v prezentácii našich národných , ba aj svetových unikátov. Nechápem, neviem a neverím, že tí, ktorí o takýchto veciach rozhodujú, zabudli, že Slovensko je prezentované tak, ako ho vidia návštevníci. Som znechutená, pobúrená a veľmi nahnevaná, že kraj s najvyššou nezamestnanosťou a na druhej strane s takým obrovským potenciálom prírodných krás, je vo svojom žabomyšom spore s nekultúrnymi majiteľmi pozemkov a stavieb, taký benevolentný. Nepochopím, ako je možné, že o 1,4 km na juh funguje všetko to, čo robí návštevu návštevou. Páni kompetentní, máte sa čo učiť !!! Páni kompetentní, navštívte tieto miesta očami návštevníka, pošlite žiadosti hoci aj k prezidentovi a zastavte úpadok našich najatraktívnejších prírodných klenotov. Doprajte, nech si ľudia z celého sveta vybavia Slovensko, ako krajinu kultúrnych, múdrych a neľahostajných ľudí... Urobte pre región to, čo by urobil každý múdry hospodár . Prajem Vám veľ úspechov. Nám , občanom, múdrich a nezištných správcov toho, čo sme im zverili do opatery.

Name: web admin, Date: 10.04.2015 13:01:19

Dobrý deň pani Alena,

V prvom rade ďakujeme za Váš ohlas k návšteve dvoch jaskýň. Ceníme si Vaše postrehy hlavne preto, že sú úprimné a vidno, že Vám záleží na veciach okolo nás. Naše stanovisko by sme rozdelili do dvoch oblastí. Jedna je tá, ktorú môžeme ovplyvniť a druhá ktorú, žiaľ, ovplyvniť nevieme. Začneme s tou druhou, aby sme nekončili pesimisticky. Teda stav pozemkov a vzhľad budov, mimo tých čo vlastníme, je pre nás veľmi ťažko ovplyvniteľný – no a čiastočne sa to týka aj našich zariadení, pretože sa do nich v rámci prerozdeľovania nedostáva to, čo by si vyžadovali. Tam sa potom snažíme využívať aj rôzne fondy, ktorých určenie je však obyčajne presne definované a vyzerá na čím ďalej obmedzenejšie v tomto smere. Chovanie kompetentných orgánov je však najmä v prípade Gombaseckej jaskyne naopak veľmi pozitívne – sami pracovníčky Obvodného úradu životného prostredia v spolupráci so stavebným odborom zorganizovali už viac stretnutí na riešenie situácie pri Gombaseckej jaskyni. Za to by si zaslúžili naozaj verejnú pochvalu, pretože sa jednalo o silne nadštandardný prístup k riešeniu problému v jeho komplexnosti. Podobný konštruktívny prístup k riešeniu problémov majú aj zástupcovia obce Slavec. V tomto priestore však narážame na slabšiu možnosť dohody s vlastníkmi pozemkov a budov. Oproti jaskyni Domica je areál vybudovaný v rámci nejakej minulej veľkej iniciatívy, ktorá ešte pred dokončením skrachovala. Takže s vlastníctvom to tam je ešte komplikovanejšie ako pri Gombaseku. Najtragickejšie je vlastne to, že daný investor chcel práve blízkosť sprístupnených jaskýň využiť na rozvoj svojich aktivít v cestovnom ruchu (pri Domici to aj chvíľu fungovalo, pri Gombaseku len kúpil pozemky za podobným účelom). My, ako štátna inštitúcia s rozpočtom, s ktorým každoročne bojujeme o vlastné prežitie sa môžeme len podobne ako vy – návštevníci, skoro bezmocne pozerať na tento stav. Čo však môžeme ovplyvniť je to, čo sami robíme. Aj preto Vám ďakujeme za ocenenie našej pracovníčky v Gombaseckej jaskyni, ktorá zbiera len samé pozitívne ohlasy. Z materiálnych vecí, len ako detail spomeniem, že Gombasecká jaskyňa má vyhotovené aj tri nové náučné tabule, ktoré chystáme inštalovať na jaskyni pri najbližšej ceste. Pripravujeme aj ďalšie „drobné“ veci, ktoré si môžeme finančne dovoliť a prispieť tak aspoň kvalitou materiálov a ľudí k čo najlepšiemu dojmu návštevníkov nášho podzemného bohatstva. Napriek vyššie uvedeným problémom a nedostatkom Vám prajeme len samé pekné zážitky z našej stále ešte peknej krajiny a prírody.

Name: Gypsi, Date: 03.04.2015 17:06:10

Dobrý deň, chcel by som sa spýtať či neurobíte take akcie typu ze jeden deň v mesiaci máte vstupy zadarmo. Za vašu odpoveď vopred ďakujem.

Name: web admin, Date: 07.04.2015 07:50:24

Dobrý deň, žiaľ také akcie si nemôžeme dovoliť najmä kvôli každoročne napätému rozpočtu, keďže sme súčasť pomerne veľkej organizácie. Podporujeme však iniciatívy jednotlivých jaskýň pripraviť pri rôznych príležitostiach sprievodné akcie nad rámec bežných návštev. Minulý rok sa takáto akcia konala pri Gombaseckej jaskyni ku dňu detí a tento rok sa pracovníci chystajú niečo podobné zopakovať.

Name: Lula, Date: 18.03.2015 11:04:44

Dobrý deň. Prosím Vás, chceli by sme navštíviť Demänovskú Ľadovú jaskyňu. Poradili Nám, že najkrajšia je v máji. Chcela by som vedieť kedy v máji otvárate. Ďakujem za odpoveď.

Name: web admin, Date: 19.03.2015 08:00:35

Dobrý deň, máte pravdu, naše ľadové jaskyne sú asi najkrajšie po ukončení zimy v jarných mesiacoch. Demänovskú ľadovú, takisto ako Dobšinskú ľadovú jaskyňu, otvárame od 15.5.2015. Prehľadne sú doby otvorenia zobrazené na našej stránke http://www.ssj.sk/sk/otvaracie-hodiny. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Name: Filip, Date: 14.03.2015 12:24:02

Dobrý deň, rád by som navštívil Ochtinskú i Harmaneckú jaskyňu, ale odrádza ma moja momentálna čiastočná nepohyblivosť (nie som vozíčkár). Odporúčate aj napriek tomu ich návštevu? Vďaka.

Name: web admin, Date: 16.03.2015 16:37:49

Dobrý deň, čo sa týka návštevy Ochtinskej aragonitovej jaskyne, prístup k nej je celkom pohodlný, avšak zo vstupného areálu vedú pomerne dlhé schody dolu do podzemia. Potom v jaskyni je chodník takmer horizontálny - bez schodov. Patrí k našim ľahšie zvládnuteľným jaskyniam. Pre Harmaneckú jaskyňu to už neplatí, tá je snáď z hľadiska prístupu najnáročnejšia - približne 40 minút chôdza nahor k jaskyni a potom asi hodinová prehliadka vertikálne dosť členitej jaskyne. Ak však máte záujem o jaskyne, tak môžeme odporučiť z tých ľahšie priechodných Bystriansku jaskyňu, Važeckú jaskyňu, Gombaseckú jaskyňu, aj väčšiu Domicu a napríklad trochu od parkoviska vzdialenejšiu jaskyňu Driny. Aktuálne časy otvorenia si pozrite prosím na našej stránke.

Name: Anita, Date: 03.02.2015 01:36:50

Dobry vecer. Chcela by som sa opytat, ci je dobry napad navstivit Demanovsku ladovu jaskynu s troj rocnym chlapcekom? Za odpoved vopred dakujem. Anita

Name: web admin, Date: 03.02.2015 08:26:41

Dobrý deň, návšteva jaskyne sa malým dieťaťom je samozrejme možná, avšak príliš ju neodporúčame. Ak je dieťa kľudné, prípadne spí, je všetko v poriadku. Ak však plače alebo inak spôsobuje rušenie ostatných návštevníkov znižuje im to dojem z návštevy jaskyne. Skúste zvážiť aké máte dieťa a zariadiť sa podľa toho. My sme samozrejme radi, že máte záujem navštíviť našu jaskyňu.

Name: Peter Machacek, Date: 04.09.2014 11:20:19

Dobry den, chcel by som sa podakovat v mene celej nasej rodiny za krasne prazdninove zazitky, ktore sme mali v slovenskych jaskyniach. Presli sme ich desat a kazda bola nadherna, nase deti boli nadsene a uz si pripravuju zo svojich zazitkov projekty, ktore vyuziju v skolach. Tiez by som chcel podakovat vsetkym sprievodcom, ich vyklad bol odborny, poucny a casto zabavny, takze sa ziaden clen nasej rodiny nenudil, zvlast by som chcel podakovat sprievodkyni p. Eve Lorinczovej z Gombaseckej jaskyne, ktora si dokazala ziskat nase srdcia svojim prejavom a citom zaujat aj nasu najmensiu dceru, pohladnice ktore nam na konci rozdala sa stali zalozkami v ucebniciach a budu stalym spritomnenim nasich letnych zazitkov. Vsetkym Vam este raz velka vdaka, nasa volba stravit dovolenku po dlhych rokoch na slovensku bola spravna.

Name: web admin, Date: 04.09.2014 16:29:30

Dobrý deň, ďakujeme pekne za Váš pozitívny ohlas a dobré zážitky z našich jaskýň. Asi budete ozajstným rekordérom v návšteve našich jaskýň za jeden rok, za čo sme Vám osobitne vďační. Budeme sa snažiť naše služby neustále zlepšovať a núkať aj ďalšie aktivity, aby bol dôvod ísť do jaskyne znovu. Pani Eve Lörinczovej budeme tlmočiť Vašu pochvalu a asi sa jej pôjdeme spýtať ako to treba robiť...:-)

Name: Magda, Date: 04.09.2014 10:05:48

Dobry den, moj priatel a ja sme chceli navstivit Beliansku jaskynu, ale nie sme si isti, ci by to on zvladol, kedze ma momentalne problemy s krizami. Mozete nam poradit, prosim? Je vystup k jaskyni dlhy a narocny?

Name: web admin, Date: 04.09.2014 16:06:33

Dobrý deň, na podobnú otázku sme už odpovedali v marci tohto roku. Je dosť ťažké individuálne odhadnúť kondíciu resp. zdravotný stav niekoho na diaľku. K Belianskej jaskyni sa prichádza výstupom, ktorý trvá pri dosť miernom tempe do 25 minút. Zvládne to naozaj veľa ľudí, keďže jaskyňa má druhú najväčšiu návštevnosť z našich jaskýň. Z našich jaskýň patrí výstup k tým dlhším, i keď máme ešte vzdialenejšiu jaskyňu. Myslím, že sa toho netreba báť a skúsiť to. Ďakujeme za Váš záujem.

Name: Tomas, Date: 26.08.2014 20:53:28

Dnes sme boli v Aragonitovej jaskyni. Prehliadka, jaskyna a vsetko super....ale ta pristupova cesta.Nezvazovali ste opravu alebo nieco podobne.Ved po takej ceste by ste nemali vyberat ani parkovne a nehat tu sumu vodicom na opravy podvozkov...

Name: web admin, Date: 03.09.2014 16:30:48

Dobrý deň, cesta k Ochtinskej aragonitovej jaskyni nie je naozaj v najlepšom stave. V minulom roku sme prispeli na jej opravu v rámci našich možností. Žiaľ cesta patrí inému vlastníkovi a na rozsiahlejšiu opravu bude nutná spolupráca viacerých zainteresovaných. Odporúčame ísť malou rýchlosťou a opatrne a tiež dúfame, že takáto cesta vodičov neodradí, pretože jaskyňa naozaj stojí za to.

Name: Múcsková, Date: 25.08.2014 08:20:49

Dobrý deň, chcem sa s Vami podeliť a príjemnú skúsenosť pri príležitosti návštevy v Gombaseckej jaskyni. Síce nám v ten deň počasie moc neprialo ale vynahradil to príjemný a milý prístup sprievodkyne p. Eva Lorinczovej, ktorá mala zaújmavý a vtipný výklad, pretože podľa mojej skúsenosti dosť záleží aj na spôsobe podania výkladu, pridanie trochu vtipu k faktom je príjemné osvieženie. Mám už pochodených viacero jaskýň na Slovensku ale aj v Čechách a jedine v tejto jaskyni sme dostali aj pohľadnicu, čo všetci privítali s veľkým nadšením, lebo to bolo veľmi milé a nečakané gesto.

Name: web admin, Date: 03.09.2014 16:28:00

Dobrý deň, ďakujeme pekne za pochvalu na adresu našej kolegyne. Sme radi, že sa návštevníci chcú podeliť aj o pozitívnu skúsenosť z návštevy jaskyne.

Name: maja, Date: 21.08.2014 18:47:54

Dobrý deň, včera som sa vrátila z výletu v Dobšinskej ľadovej jaskyni a bola som nemilo prekvapená tým, že vstup pre dospelého návštevníka za 7,00 € po ani 30 minútovej prechádzke podzemím, ukončený vo WC bez toaletného papiera, je ako sa u nás hovorí hanba na 100 rokov. Pre úplnosť dodávam, že som tam bola s návštevou z Francúzka. Prešla som nemalo krajín, ale ani na tej poslednej benzín pumpe toaletný papier nechýbal. Vidieť, že máme toho veľa čo dobiehať. Dúfam, že kompetentní urýchlene odstránia tento veľký nedostatok, vyvodia dôsledky a budú reagovať aj na záporné ohlasy. Budem čakať na odpoveď. Maja zo Spiša.

Name: web admin, Date: 04.09.2014 16:12:40

Dobrý deň, mrzí nás Vaša nedobrá skúsenosť zo zariadenia jaskyne. Jednalo sa naozaj len o momentálny stav, ktorý bol aktuálne vyriešený. Čo sa týka vstupného, je to záležitosť dlhodobejšieho vývoja a nedá sa celkom vzťahovať k dĺžke prehliadky. Tá je v Dobšinskej ľadovej jaskyni volená ako kratšia jednak kvôli dĺžke chodníka ale aj kvôli nízkej teplote, ktorú by mnohí ľudia dlhšie nevydržali, keďže máme skúsenosť, že chodia dosť naľahko oblečení. Hodnota tejto jaskyne však má s veľkou rezervou medzinárodný rozmer a cenovo sa nám žiaľ nedá ísť smerom nadol aj vzhľadom k neustálemu znižovaniu dotácii zo strany štátu. Napriek Vašim negatívnym názorom by sme boli radi, keby sa ľudia sústredili viac na pozitívne stránky návštevy prírodných hodnôt Slovenska, budeme sa snažiť pre to v budúcnosti robiť viac.

Name: newmann, Date: 10.08.2014 15:29:28

Dobry den, pisete ze spravujete vsetky jaskyne na Slovensku,no Stanisovsku jaskynu tu uvedenu nemate (poloha, info o nej,...).Preco?

Name: web admin, Date: 11.08.2014 08:44:34

Dobrý deň, v zmysle štatútu a zriaďovacej listiny spravuje Štátna ochrana prírody SR prostredníctvom svojej zložky Správy slovenských jaskýň všetky jaskyne na Slovensku. Toto spravovanie je však primárne z odborného hľadiska ochrany prírody. Ostatné činnosti a konkrétne prevádzkovanie sprístupnených jaskýň zabezpečuje SSJ zatiaľ v 12 jaskyniach. Okrem toho sú niektoré jaskyne prevádzkované inými subjektmi, ako sa to môžete dočítať na našej stránke tu: http://www.ssj.sk/sk/ine-spristupnene-jaskyne aj s linkami na uvedené jaskyne. Tam si nájdete všetko potrebné na ich návštevu.

Name: Stano, Date: 22.07.2014 12:09:36

Dobrý deň, chcel by som ísť do ľadovej jaskyne. Krajšia je Dobšinská alebo Demänovská?

Name: web admin, Date: 22.07.2014 15:20:27

Dobrý deň, kladiete naozaj ťažkú otázku. Ak sa spýtate priamo správcov uvedených jaskýň, tak Vám každý povie, že jeho jaskyňa je najkrajšia - a bude to pravda. Ako vieme, krása je dosť subjektívna kategória a nechceli by sme tu uprednostňovať jednu našu jaskyňu pred inou. Môžeme snáď ako pomôcku spomenúť len pár faktov: Dobšinská ľadová jaskyňa má výrazne väčšie množstvo ľadu ako Demänovská ľadová jaskyňa, tá je však pestrejšia tým, že tu sú zastúpené aj nezaľadnené časti a má aj významnú historickú a paleontologickú zložku. Takže je to na Vás, k čomu viac inklinujete. Myslíme, že najlepšie by bolo, ak by ste navštívili obe naše sprístupnené ľadové jaskyne. Prajeme príjemné ochladenie.

Name: jozok, Date: 19.07.2014 12:03:37

V Harmaneckej jask. som bol včera. Páčila sa mi samotná jaskyňa, ale aj jej vstupný areál (bufet, vstupná hala). Napr. s takým Gombasekom, kde je len jedna búdka sa to nedá porovnať! Takže chválim!

Name: web admin, Date: 21.07.2014 08:07:39

Dobrý deň, ďakujeme za pochvalu Harmaneckej jaskyne. Jej areál sa podarilo rekonštruovať v relatívne nedávnej minulosti, keď všetko bolo akosi jednoduchšie. Žiaľ, v tej dobe sme z viacerých príčin nestihli obnoviť všetky vstupné areály jaskýň - Gombasecká jaskyňa je jedným z nich. Na tieto zásadné rekonštrukcie sme využívali najmä prostriedky fondov EÚ. Ich použitie na infraštruktúru v nasledujúcom plánovacom období však bude výrazne obmedzené až nemožné, takže vzhľadom k nášmu permanentne napätému rozpočtu ani perspektíva na obnovu zostávajúcich areálov nevyzerá najlepšie.

Name: Vladmír, Date: 18.07.2014 20:05:55

Dobrý deň,mám len otázku ohľadne platby vstupného - nie je možné ho hradiť aj kultúrnymi poukazmi? Ďakujem

Name: web admin, Date: 21.07.2014 08:04:35

Dobrý deň, kultúrne preukazy sa u nás na zaplatenie vstupného uplatniť nedajú - spadáme pod rezort Ministerstva životného prostredia a nie kultúry.

Name: Veronika, Date: 17.07.2014 08:30:57

Dobrý den, je možný vstup s dítětem ve věku 4,5 roku? Děkuji.

Name: web admin, Date: 17.07.2014 09:14:07

Dobrý deň, vstup s malým dieťaťom je samozrejme možný. Prosíme však návštevníkov, aby sa aj v takomto prípade snažili dodržať tempo prehliadky a pozitívne vplývali na svoje deti, aby sa návšteva jaskyne stala zážitkom pre celú skupinu návštevníkov.

Name: majernik, Date: 16.07.2014 22:16:24

Dobra vecer,chceli by sme navstivit demänovsku jaskynu.Je vyklad aj v nemcine? Vopred dakujem za odpoved.

Name: web admin, Date: 17.07.2014 08:22:12

Dobrý deň, sprievodné slovo pre návštevníkov poskytujeme vo viacerých rečiach, vrátane nemčiny, forma však závisí od aktuálneho stavu návštevnosti. Ak príde väčšia skupina návštevníkov a máme k dispozícii jazykový výklad v ich reči, bude im výklad poskytnutý formou technického zariadenia - ozvučenia s nahraným výkladom. Ak je skupinka malá, môže ísť - podľa aktuálneho stavu návštevnosti - buď samostatne alebo spolu s inou väčšou skupinou a výklad im bude náležite poskytnutý - ozvučením ak pôjde samostatne alebo vo forme tlačeného letáku ak pôjde s väčšou skupinou. V prípade, že máme sprievodcu hovoriaceho požadovanou rečou, nie je problém poskytnúť výklad v danej reči priamo sprievodcom na ktorejkoľvek prevádzke jaskyne.

Name: Jozef, Date: 01.07.2014 23:22:40

Pekny den, zaujíma ma, ako je to s WC pri jaskyniach. nachádzajú sa niekde v blízkosti? Nikde túto informáciu nevidím, určite to zaujíma aj mnoho ďalších dôchodcov... ďakujem veľmi pekne za odpoved :)

Name: web admin, Date: 17.07.2014 08:19:45

Dobrý deň, toalety máme k dispozícii pri všetkých našich jaskyniach, ich použitie je zdarma a návštevníci ich môžu využívať počas prevádzkovej doby jaskyne.

Name: Zlata, Date: 25.06.2014 10:21:26

Dobrý den, chci se zeptat zda-li je nutná rezervace prohlídky dopředu např. Demanovské jeskyně svobody, Demanovské ledové jeskyně, Dobšinské ledové jeskyně. Může se stát, že přijedeme a budou už prohlídky obsazené či zarezervované?Plánujeme navštívit jeskyně v termínu od 23.-30.8. Děkuji

Name: web admin, Date: 30.06.2014 07:40:21

Dobrý deň, súčasne odpovedáme aj pani Šárke, u nás rezervačný systém nie je oficiálne zavedený. Návštevníkov berieme tak, ako prichádzajú - ak sa však chcete uistiť, či bude jaskyňa daný deň a čas otvorená, je možno kontaktovať priamo danú jaskyňu cez kontaktný formulár, alebo jej email v príslušnej sekcii na našej stránke, prípadne telefonicky na číslo uvedené v kontaktoch na tom istom mieste. Ďakujeme za Váš záujem o jaskyne.

Pages: 1 2 3 4
News

ALL SHOW CAVES OPEN - keep the rules, please!

Dear fans and visitors, we have all our show caves open for you from June 16, 2020. Read the rules necessary to meet when visiting the caves, please. We are looking forward to your visit and thank you for your patience and understanding!

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration is joining the effort of the International Union of Speleology to celebrate the year 2021 as the International Year of Caves and Karst.

Underground boat trip in Domica Cave not available.

24.07.2018 Due to low yield of underground water the boat trip in Domica Cave is not available. The short tour is available.

Thank you for understanding

Cave visit with small children

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. This recommendation concerns all caves but the most concerned are the following ones: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo