State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Research, monitoring and documentation

Scientific events

Scientific conferences “Research, Utilization and Protection of Caves” is organized by the Slovak Caves Administration biannualy since the second half of the nineties of the last century. Except for the regular scientific conferences, several others are organized including home and international vocational seminars, scientific symposia, colloquia and other events.

More ...

Documentation, GIS

Documentation and geographic information system (GIS) are supportive activities for the main activities in the field of cave and karst protection, research and monitoring. The information is processed in digital form to be able to interlink into the integrated information system of the Slovak Caves Administration.

More ...

Geoecological research and protection

Caves are specific and very labile natural geosystems. Many anthropogenic activities influence the natural proceses, which can disturb the stability of cave geosystems.

More ...

Biospeleological research and monitoring

Biospeleological research and monitoring offers the basic data on qualitative and quantitative occurrence of cave fauna. The acquired knowledge is possible to use in working up the cave care programs and other protection activities leading towards more effective protection of organisms living in caves.

More ...

Speleoclimatological research and monitoring

One of the basic natural components participating on karst processes is the climate. Its complex speleoclimatological research and monitoring brings knowledge that especially for the show caves help to deal with problems of keeping their sustainable state.

More ...

Hydrological research and monitoring

Hydrological and hydrochemical research of cave systems resides mostly in monitoring of qualitative and quantitative character of attributes of karst waters and their potential changes in time and space, as well as in explanation of many times very complicated conditions of their underground circulation.

More ...

Geomorphological research

The knowledge of morphology, origin and genesis of underground spaces belong among the basic and most important data on caves. Dealing with the problems of cave genesis requires a complex geomorphological research, using the knowledge on geological and hydrogeological settings of given territories together with results of cave sediments dating.

More ...

Geological research

In caves is necessary to perform mainly from reasons of complex natural values cognition of underground spaces (determining the cave values) and cognition of natural processes principles from the effective cave protection point of view.

More ...
News

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Jaskyne budú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „EXPLORE, UNDERSTAND and PROTECT“ is our task for this year 2021.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo