State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

ADMISSION TIMES

CavesHigh Season
(may **) june - august
Low Season
september - may (april **)
periodAdmissionperiodAdmission
Regular entriesEvery hour (except **)Every 1,5 hour
Belianska Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 15.11.
15.05. - 31.05.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Brestovska Cave **
15.05. - 30.09.
9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 14:15, 15:30
01.10. - 31.10.
01.01. - 30.04.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Bystrianska Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
15.05. - 31.05.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Demänovská Cave of Liberty - Traditional tour
Demänovská Cave of Liberty - Long tour
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
13:15
15.05. - 31.05.
01.09. - 15.11.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
13:00
Demänovská Ice Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 15.09.
15.05. - 31.05.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Dobšinská Ice Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 15.09.
15.05. - 31.05.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Domica Cave - Short tour *
Domica Cave - The tour with boat ride *
24.07. - 31.08.
01.06. - 19.07.
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 23.12.
15.05. - 31.05.
08.02. - 31.05.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Driny Cave
01.06. - 30.06.
01.07. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
15.05. - 31.05.
01.09. - 31.10.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Gombasecká Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
15.05. - 31.05.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Harmanecká Cave
01.06. - 30.06.
01.07. - 31.08.
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
01.09. - 31.10.
15.05. - 31.05.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Jasovská Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
15.05. - 31.05.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Ochtinská Aragonite Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
15.05. - 31.05.
06.09. - 31.10.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Važecká Cave
01.06. - 31.08.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
15.05. - 31.05.
01.09. - 30.11.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00

The caves are open according to schedule also during state holidays, except for 1.1., 1.11. and 24.12 - 31.12

MONDAYS CLOSED

Regular admission is offerred for minimum of 4 persons. Tickets are sold 15 minutes before admission. Admissions can be offerred also between times of regular ones.
Domica - During operation of boat trip the tour without boat can be realized only on agreement with the cave manager by ordering a minimum of 30 persons. The fluency of cave operation mustn`t be disrupted.
Brestovská jaskyňa - minimum of 2 persons for entry, entry only for children above 6 years,  children up to 10 years only with adult companion

News

Harmanecká jaskyňa zatvorená (cave closed)

Vážení návštevníci, Harmanecká jaskyňa bude dňa 27.10.2021 z technických príčin odstávky elektrickej energie zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Dear visitors, the Harmanecka Cave will be closed on 27th October 2021 due to interruption of electrical supply. We apologize for any inconvenience.

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO or completely vaccinated regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP alebo kompletne zočkovaní. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

Harmanecka Cave closed

Dear visitors, the Harmanecka Cave will be closed on 27. October 2021 due to interruption of electrical supply. We apologize for any inconvenience.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo