State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Caves attendance

Caves attendance for the last 10 years

2012201320142015201620172018201920202021
Belianska Cave96405101957103032911271264851284371407491443766960050195
Brestovská Cave0000304110853107261026975586264
Bystrianska Cave18923178812257422961256362829429474289842136820362
Demänovská Cave of Liberty985941030781112611092871281441199081156431187036432146779
Demänovská Ice Cave70468720297076974008770547985374749712624435135246
Dobšinská Ice Cave58456577646117569749803138713282111821765701839253
Domica Cave17862243842063520527387302940929208249212041013170
Driny Cave33187326873185932623374253921837606365562500229321
Gombasecká Cave8256711688559815113501454313133160871183011425
Harmanecká Cave19070171351742519759204341954018885198001716915232
Jasovská Cave14851149821645417798170892062118704210311239012350
Ochtinská Aragonite Cave22087203752399327430287343546331321351592970923184
Važecká Cave15228148241816417958194641988719543191091212911552
News

Harmanecká jaskyňa zatvorená (cave closed)

Vážení návštevníci, Harmanecká jaskyňa bude dňa 27.10.2021 z technických príčin odstávky elektrickej energie zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Dear visitors, the Harmanecka Cave will be closed on 27th October 2021 due to interruption of electrical supply. We apologize for any inconvenience.

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO or completely vaccinated regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP alebo kompletne zočkovaní. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

Harmanecka Cave closed

Dear visitors, the Harmanecka Cave will be closed on 27. October 2021 due to interruption of electrical supply. We apologize for any inconvenience.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo