Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Každé dva roky od druhej polovice 90. rokov minulého storočia Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. V rámci odborného programu sa prezentujú najmä najnovšie výsledky z výskumu, monitoringu a ochrany jaskýň na Slovensku, pričom viaceré z nich sú výsledkom medzinárodnej spolupráce. Nechýbajú ani referáty týkajúce sa speleologickej dokumentácie, prevádzky sprístupnených jaskýň a histórie jaskyniarstva.

1. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

08.10.1997 - 10.10.1997, Mlynky Pri príležitosti 75. výročia objavenia Važeckej jaskyne, 25. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne a 25. výročia objavenia Stratenskej jaskyne

Viac ...

10. vedecká konferencia "Výskum a ochrana jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu"

22.09.2015 - 25.09.2015, Rožňava, Slovensko – Bódvaszilas, Maďarsko Pri príležitosti 20. výročia zapísania jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do Zoznamu svetového dedičstva, 70. výročia založenia UNESCO a 30. výročia vyhlásenia Aggtelekského národného parku.

Viac ...

11. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

25.10.2017 - 26.10.2017, Liptovský Mikuláš Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy. Jaskyne ako prírodné pamiatky sú chránené z hľadiska ich geologických, mineralogických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, biologických, paleontolo-gických, archeologických či historických hodnôt.

Viac ...

12. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň - odložená na september 2020

08.09.2020 - 11.09.2020, Liptovský Mikuláš Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy. Na najbližšej konferencie sa pozornosť bude venovať najmä svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorej 150. výročie objavenia si pripomíname v roku 2020.

Viac ...

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

07.09.2021 - 09.09.2021, Liptovský Mikuláš 13. vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody 150. výročia prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska Medzinárodného roku jaskýň a krasu

Viac ...

14. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

06.09.2022 - 08.09.2022, Liptovský Mikuláš 14. vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia objavenia Važeckej jaskyne 50. výročia objavenia Stratenskej jaskyne Slovenska 50. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Viac ...

2. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

16.11.2000 - 19.11.2000, Demänovská Dolina pri príležitosti 30. výročia založenia Správy slovenských jaskýň a 70. výročia objavenia jaskyne Driny

Viac ...

3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

14.11.2001 - 16.11.2001, Stará Lesná pri príležitosti 120. výročia objavenia Belianskej jaskyne, 80. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 75. výročia objavenia jaskyne Driny a 50. výročia objavenia Gombaseckej jaskyne

Viac ...

5. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

26.09.2005 - 29.09.2005, Demänovská Dolina pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc.

Viac ...

6. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

01.10.2007 - 05.10.2007, Ždiar pri príležitosti 125. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne

Viac ...

7. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

10.11.2009 - 13.11.2009, Smolenice pri príležitosti 40. výročia založenia Správy slovenských jaskýň a 80. výročia objavenia jaskyne Driny

Viac ...

8. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

03.10.2011 - 06.10.2011, Demänovská Dolina pri príležitosti 90. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 140 rokov speleoarcheologického výskumu na Slovensku

Viac ...

9. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

23.09.2013 - 26.09.2013, Liptovská Sielnica Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy.

Viac ...
Aktuality

Demänovská jaskyňa slobody zatvorená

Oznamujeme návštevníkom, že z dôvodu rekonštrukcie elektroinštalácie bude Demänovská jaskyňa slobody od 17. 10. 2022 pre verejnosť zatvorená. O tom, kedy bude jaskyňa znovu otvorená budeme včas informovať na webovej stránke. Za pochopenie ďakujeme.

Dear visitors, the Demänovská Cave of Liberty will be closed from 17. 10. 2022 due to electric installation reconstruction. The exact date of reopening will be announced via our website. We apologize for any inconvenience.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo