Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Každé dva roky od druhej polovice 90. rokov minulého storočia Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie Výskum, využívanie a ochrana jaskýň. V rámci odborného programu sa prezentujú najmä najnovšie výsledky z výskumu, monitoringu a ochrany jaskýň na Slovensku, pričom viaceré z nich sú výsledkom medzinárodnej spolupráce. Nechýbajú ani referáty týkajúce sa speleologickej dokumentácie, prevádzky sprístupnených jaskýň a histórie jaskyniarstva.

1. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

08.10.1997 - 10.10.1997, Mlynky Pri príležitosti 75. výročia objavenia Važeckej jaskyne, 25. výročia sprístupnenia Ochtinskej aragonitovej jaskyne a 25. výročia objavenia Stratenskej jaskyne

Viac ...

10. vedecká konferencia "Výskum a ochrana jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu"

22.09.2015 - 25.09.2015, Rožňava, Slovensko – Bódvaszilas, Maďarsko Pri príležitosti 20. výročia zapísania jaskýň Slovenského a Aggtelekského krasu do Zoznamu svetového dedičstva, 70. výročia založenia UNESCO a 30. výročia vyhlásenia Aggtelekského národného parku.

Viac ...

11. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

25.10.2017 - 26.10.2017, Liptovský Mikuláš Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy. Jaskyne ako prírodné pamiatky sú chránené z hľadiska ich geologických, mineralogických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, biologických, paleontolo-gických, archeologických či historických hodnôt.

Viac ...

12. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

12.05.2020 - 15.05.2020, Liptovský Mikuláš Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy. Na najbližšej konferencie sa pozornosť bude venovať najmä svetoznámej Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorej 150. výročie objavenia si pripomíname v roku 2020.

Viac ...

2. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

16.11.2000 - 19.11.2000, Demänovská Dolina pri príležitosti 30. výročia založenia Správy slovenských jaskýň a 70. výročia objavenia jaskyne Driny

Viac ...

3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

14.11.2001 - 16.11.2001, Stará Lesná pri príležitosti 120. výročia objavenia Belianskej jaskyne, 80. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 75. výročia objavenia jaskyne Driny a 50. výročia objavenia Gombaseckej jaskyne

Viac ...

5. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

26.09.2005 - 29.09.2005, Demänovská Dolina pri príležitosti životného jubilea RNDr. Antona Droppu, CSc.

Viac ...

6. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

01.10.2007 - 05.10.2007, Ždiar pri príležitosti 125. výročia sprístupnenia Belianskej jaskyne

Viac ...

7. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

10.11.2009 - 13.11.2009, Smolenice pri príležitosti 40. výročia založenia Správy slovenských jaskýň a 80. výročia objavenia jaskyne Driny

Viac ...

8. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

03.10.2011 - 06.10.2011, Demänovská Dolina pri príležitosti 90. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody a 140 rokov speleoarcheologického výskumu na Slovensku

Viac ...

9. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

23.09.2013 - 26.09.2013, Liptovská Sielnica Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy.

Viac ...
Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo