Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

11. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Od roku 1997 každé dva roky Správa slovenských jaskýň organizuje vedecké konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“, na ktorých sa prezentujú najnovšie výsledky výskumu, monitorovania a ochrany jaskýň, najmä z územia Slovenska a okolitých štátov strednej Európy. Jaskyne ako prírodné pamiatky sú chránené z hľadiska ich geologických, mineralogických, geomorfologických, hydrologických, klimatických, biologických, paleontolo-gických, archeologických či historických hodnôt.

Dátum: 25.10.2017 - 26.10.2017
Miesto konania: Liptovský Mikuláš
Hlavný organizátor: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň, Liptovský Mikuláš
Počet účastníkov: 73
Z toho zahraničných: 29 (Česká republika, Poľsko, India)
Počet referátov: 25
Počet posterov: 19
Exkurzia: Brestovská jaskyňa a krasové javy v jej okolí

Problematika prezentovaná na konferencii:

 • geologické podmienky vývoja krasu a jaskýň 
 • morfológia a genéza jaskýň  
 • minerálna výplň jaskýň, jaskynné sedimenty
 • súčasné geologické a geomorfologické procesy v jaskyniach 
 • rekonštrukcia paleoenvironmentálnych zmien v krase 
 • krasová hydrogeológia a hydrológia
 • klimatické pomery v jaskyniach, zaľadnenie jaskýň
 • biospeleológia, biota v jaskyniach
 • paleontologické nálezy v jaskyniach  
 • environmentálny monitoring prírodných zložiek jaskynného prostredia
 • jaskynné ekosystémy, environmentálna ochrana krasu a jaskýň 
 • jaskyne ako náučné lokality, prevádzka sprístupnených jaskýň 
 • osídlenie jaskýň, archeologické nálezy v jaskyniach, história jaskyniarstva
 • informačné systémy a dokumentácia krasových javov a jaskýň 

Dokumenty na stiahnutie

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky