Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Geologický výskum

Geologický výskum v jaskyniach je potrebné vykonávať najmä z dôvodu poznania komplexných prírodných hodnôt podzemných priestorov (stanovenia hodnoty jaskyne), poznania zákonitostí prírodných procesov z hľadiska účinnej ochrany jaskyne (najmä hydrogeologických, tektonických a stratigrafických pomerov), objasnenia genézy jaskyne ako aj geologického vývoja okolitého územia a tiež z hľadiska bezpečného pohybu návštevníkov. Jaskyne, najmä priepasti často nahradzujú finančne nákladné geologické vrty, poskytujú jedinečnú možnosť skúmať niektoré geologické štruktúry v troch dimenziách. V jaskyniach možno pozorovať mnohé javy, ktoré pri terénnom geologickom mapovaní nie sú odokryté.

Geologický výskum jaskýň sa vykonával prevažne v rámci speleologických prieskumov a obmedzoval sa najmä na opis horninového prostredia a tektonických pomerov. V súčasnosti je geologický výskum obšírnejší a zasadený do kontextu výskumu genézy jaskýň. Jeho dôležitou súčasťou je datovanie jaskynných sedimentov a sledovaniu tektonických pohybov vo vybraných jaskyniach.

Prehľad publikovaných výsledkov geologických výskumov zabezpečených SSJ

Stiahnuť v PDF

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo