Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Speleoklimatoligický výskum a monitoring

Zákonitosťami pohybu a zmien ovzdušia a jeho vplyvom na krasové procesy sa zaoberá krasová klimatológia. Skúma fyzikálne a chemické procesy na povrchu krasu, ako aj v jaskyniach. Jaskyne predstavujú osobitné prírodné prostredie, ktoré svojou morfológiou a uzavretosťou určuje špecifické mikroklimatické pomery v podzemných priestoroch.

Na povrchu krasu v podmienkach Slovenska sa klimatologický výskum zameriava na monitorovanie zrážok ako najdôležitejšieho činiteľa krasovatenia v miernom klimatickom pásme, striedanie sezónneho typu počasia, charakter vegetačného krytu a režimu výparu.V jaskynnom prostredí je dôraz kladený na skúmanie mikroklimatologických pomerov. Vlastný monitoring základných parametrov jaskynnej klímy je riešený viacerými prístupmi a limitovaný finančnou náročnosťou modernej meracej a záznamovej techniky. Z hľadiska časového rozlišujeme dlhodobý a krátkodobý monitoring.

Dlhodobý kontinuálny monitoring má za cieľ spoznanie chodu dominantných prvkov speleoklímy v jednotlivých, klimaticky odlišných častiach jaskýň a ich systémov za dlhšie časové obdobie (viac rokov). Je realizovaný v jaskyniach s mimoriadne vzácnymi a citlivými aragonitovými a ľadovými výplňami, pri ktorých môžu zohrať významnú negatívnu úlohu globálne zmeny atmosféry, ako aj antropogénny faktor (zmena morfológie podzemných priestorov, otváranie nových vchodov a pod.) Výskum v takýchto jaskyniach je rozšírený o sledovanie prestupu tepla medzi horninou a ovzduším a vedením tepla v hornine, resp. v sekundárnych výplniach (napr. v ľade) a ich vzťahu s prúdením vzduchu ako média transportujúceho teplo so sprievodnými prejavmi.

Krátkodobý kontinuálny monitoring je realizovaný spravidla počas jedného klimatického roku. Vykonáva sa v jaskyniach, kde chýbajú detailné údaje o ich mikroklíme, alebo sa počíta s ich využitím na iné účely (liečebné, náboženské, turistické sprístupnenie a pod.). V rámci krátkodobého monitoringu sú v sprístupnených jaskyniach realizované aj tzv. mikrorežimné pozorovania. Ich cieľom je detailné spoznanie antropogénneho vplyvu na zmeny mikroklímy jaskýň v sekundových intervaloch a času potrebného na ich regeneráciu. Takéto poznatky slúžia k usmerneniu ich prevádzky a stanoveniu miery únosnosti bez trvalých negatívnych zmien.

Kvalitatívne vlastnosti jaskynnej klímy a speleoaerosólu sa vo vytypovaných jaskyniach využívajú na liečebné účely.

Speleoklimatologický výskum a monitoring v jaskyniach na Slovensku zabezpečuje Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši. Pri riešení niektorých výskumných úloh v ľadových jaskyniach spolupracuje aj so zahraničnými vedeckými inštitúciami, s ktorými má  uzavretú dohodu o spolupráci (najmä s Vroclavskou univerzitou v Poľsku).

Základný prehľad speleoklimatických výskumov a monitoringu

Stiahnuť v PDF

Aktuality

Platba kartou - odporúčanie

Vážení návštevníci, dovoľujeme si Vás upozorniť, že vzhľadom na technicko–prevádzkové podmienky platobných terminálov, môžu nastať situácie kedy bezhotovostná platba prostredníctvom platobnej karty nebude možná. Z tohto dôvodu Vám odporúčame, aby ste disponovali  primeranou výškou hotovosti, ak chcete mať istotu, že sa na prehliadku jaskyne dostanete. Ďakujeme za porozumenie.

 

Voľné pracovné miesto - Správa slovenských jaskýň - stavebný technik

Správa slovenských jaskýň hľadá STAVEBNÉHO TECHNIKA pre pracovisko Hodžova 11, Liptovský Mikuláš 

Náplň práce: zabezpečenie prípravy a realizácie investícií a investičných zámerov, schvaľovanie vykonávacích projektov, príprava podkladov pre veľké a realizácia menších verejných obstarávaní stavieb a stavebných prác, zadávanie a kontrola projektovej a rozpočtovej dokumentácie stavieb, zabezpečenie úradných stavebných konaní, kontrola a preberanie stavebných prác od dodávateľov.

Požadované vzdelanie: VŠ II. stupňa v odbore stavebníctvo

Prax: vítaná

Ďalšie požiadavky: vodičský preukaz B, práca s PC; práca s Autocad a Cenkros vítaná

Nástup možný od 1. 8. 2024

Žiadosť o prijatie a štruktúrovaný životopis je potrebné zaslať do 30. 6. 2024 na adresu: daniela.pavellova@sopsr.sk, tel. 0911 011 393.

Plavba v jaskyni Domica v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Demänovská jaskyňa slobody - od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh

Vážení návštevníci, 

po dlhšej prestávke znovu od 1.7.2024 otvárame dlhý okruh v Demänovskej jaskyni slobody. Okruh sa prevádzkuje raz za deň o 13:15 v mesiacoch jún až august (3 mesiace) a o 13:00 ostatné mesiace počas otvorenia jaskyne. Počet osôb je obmedzený, okruh je fyzicky náročný s mnohými schodmi a prehliadka trvá viac ako hodinu a pol. V jaskyni sa teplota pohybuje okolo 7°C počas celého roka. Tešíme sa na vašu návštevu. 

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo