Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 8

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2003 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Nový zákon o ochrane prírody a krajiny na Slovensku

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Gaál: Rozkvet a pád jednej aragonitovej jaskyne (a spravodlivosti) v Slovenskom rudohorí
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2002
 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
 • P. Gažík: Nový náučný chodník k Harmaneckej jaskyni
 • P. Gažík: Náučný film „Chráňme naše podzemné poklady“
 • F. Bernadovič: Sanácia skalnej steny nad východom z Jasovskej jaskyne
 • P. Labaška: Výmena zábradlia vo Važeckej a Jasovskej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Holúbek: Sprítupnené jaskyne polostrova Krym
 • P. Bella: Geomorfologické pozoruhodnosti jaskyne Cueva del Tesoro (Andalúzia, Španielsko)
 • B. Šimečková: Nová provozní budova správy Zbrašovských aragonitových jeskyní

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 4. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • Ľ. Gaál: 2. geologické sympózium „Karst and Environment“ v Španielsku
 • P. Ľuptáčik: 16. medzinárodné biospeleologické sympózium v Taliansku
 • J. Zelinka: XXII. speleologická škola v Cieszyne (Poľsko) a Teplicích nad Bečvou (ČR), 10. – 16. 2. 2003
 • J. Zelinka: Speleoklimatologický workshop v Poľsku (Wrocław, 8. – 10. mája 2003)
 • P. Bella – Ľ. Gaál: Ochrana jaskýň po organizačných zmenách štátnej ochrany prírody na Slovensku
 • Ľ. Gaál: 2. školenie stráže prírody na ochranu jaskýň
 • P. Bella: 8. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Karsologická a speleologická literatúra

 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 3 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • J. Zelinka: Monitoring of Karst Caves – Acta carsologica 31/1
 • P. Bella: F. Carrasco, J. J. Durán and B. Andreo (Eds.): Karst and Environment
 • D. Haviarová: M. Petrič: Characteristic of recharge-discharge relations in karst aquifer
 • Ľ. Gaál: Speleofórum 2002
 • A. Mock: E. Lana: Biospeleologia del Piemonte. Atlante fotografico sistematico.
 • F. Bernadovič: Vespertilio, 6 – Katalóg zimovísk netopierov Slovenskej republiky

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum RNDr. Ľudovíta Gaála
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo