Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 8

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2003 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Nový zákon o ochrane prírody a krajiny na Slovensku

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Gaál: Rozkvet a pád jednej aragonitovej jaskyne (a spravodlivosti) v Slovenskom rudohorí
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2002
 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
 • P. Gažík: Nový náučný chodník k Harmaneckej jaskyni
 • P. Gažík: Náučný film „Chráňme naše podzemné poklady“
 • F. Bernadovič: Sanácia skalnej steny nad východom z Jasovskej jaskyne
 • P. Labaška: Výmena zábradlia vo Važeckej a Jasovskej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Holúbek: Sprítupnené jaskyne polostrova Krym
 • P. Bella: Geomorfologické pozoruhodnosti jaskyne Cueva del Tesoro (Andalúzia, Španielsko)
 • B. Šimečková: Nová provozní budova správy Zbrašovských aragonitových jeskyní

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 4. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • Ľ. Gaál: 2. geologické sympózium „Karst and Environment“ v Španielsku
 • P. Ľuptáčik: 16. medzinárodné biospeleologické sympózium v Taliansku
 • J. Zelinka: XXII. speleologická škola v Cieszyne (Poľsko) a Teplicích nad Bečvou (ČR), 10. – 16. 2. 2003
 • J. Zelinka: Speleoklimatologický workshop v Poľsku (Wrocław, 8. – 10. mája 2003)
 • P. Bella – Ľ. Gaál: Ochrana jaskýň po organizačných zmenách štátnej ochrany prírody na Slovensku
 • Ľ. Gaál: 2. školenie stráže prírody na ochranu jaskýň
 • P. Bella: 8. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Karsologická a speleologická literatúra

 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 3 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • J. Zelinka: Monitoring of Karst Caves – Acta carsologica 31/1
 • P. Bella: F. Carrasco, J. J. Durán and B. Andreo (Eds.): Karst and Environment
 • D. Haviarová: M. Petrič: Characteristic of recharge-discharge relations in karst aquifer
 • Ľ. Gaál: Speleofórum 2002
 • A. Mock: E. Lana: Biospeleologia del Piemonte. Atlante fotografico sistematico.
 • F. Bernadovič: Vespertilio, 6 – Katalóg zimovísk netopierov Slovenskej republiky

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum RNDr. Ľudovíta Gaála
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo