Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 8

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2003 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Nový zákon o ochrane prírody a krajiny na Slovensku

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Gaál: Rozkvet a pád jednej aragonitovej jaskyne (a spravodlivosti) v Slovenskom rudohorí
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2002
 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
 • P. Gažík: Nový náučný chodník k Harmaneckej jaskyni
 • P. Gažík: Náučný film „Chráňme naše podzemné poklady“
 • F. Bernadovič: Sanácia skalnej steny nad východom z Jasovskej jaskyne
 • P. Labaška: Výmena zábradlia vo Važeckej a Jasovskej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Holúbek: Sprítupnené jaskyne polostrova Krym
 • P. Bella: Geomorfologické pozoruhodnosti jaskyne Cueva del Tesoro (Andalúzia, Španielsko)
 • B. Šimečková: Nová provozní budova správy Zbrašovských aragonitových jeskyní

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 4. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • Ľ. Gaál: 2. geologické sympózium „Karst and Environment“ v Španielsku
 • P. Ľuptáčik: 16. medzinárodné biospeleologické sympózium v Taliansku
 • J. Zelinka: XXII. speleologická škola v Cieszyne (Poľsko) a Teplicích nad Bečvou (ČR), 10. – 16. 2. 2003
 • J. Zelinka: Speleoklimatologický workshop v Poľsku (Wrocław, 8. – 10. mája 2003)
 • P. Bella – Ľ. Gaál: Ochrana jaskýň po organizačných zmenách štátnej ochrany prírody na Slovensku
 • Ľ. Gaál: 2. školenie stráže prírody na ochranu jaskýň
 • P. Bella: 8. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Karsologická a speleologická literatúra

 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 3 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • J. Zelinka: Monitoring of Karst Caves – Acta carsologica 31/1
 • P. Bella: F. Carrasco, J. J. Durán and B. Andreo (Eds.): Karst and Environment
 • D. Haviarová: M. Petrič: Characteristic of recharge-discharge relations in karst aquifer
 • Ľ. Gaál: Speleofórum 2002
 • A. Mock: E. Lana: Biospeleologia del Piemonte. Atlante fotografico sistematico.
 • F. Bernadovič: Vespertilio, 6 – Katalóg zimovísk netopierov Slovenskej republiky

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum RNDr. Ľudovíta Gaála
Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo