Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 8

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2003 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Nový zákon o ochrane prírody a krajiny na Slovensku

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Gaál: Rozkvet a pád jednej aragonitovej jaskyne (a spravodlivosti) v Slovenskom rudohorí
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2002
 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na veľtrhoch a výstavách cestovného ruchu
 • P. Gažík: Nový náučný chodník k Harmaneckej jaskyni
 • P. Gažík: Náučný film „Chráňme naše podzemné poklady“
 • F. Bernadovič: Sanácia skalnej steny nad východom z Jasovskej jaskyne
 • P. Labaška: Výmena zábradlia vo Važeckej a Jasovskej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Holúbek: Sprítupnené jaskyne polostrova Krym
 • P. Bella: Geomorfologické pozoruhodnosti jaskyne Cueva del Tesoro (Andalúzia, Španielsko)
 • B. Šimečková: Nová provozní budova správy Zbrašovských aragonitových jeskyní

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 4. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • Ľ. Gaál: 2. geologické sympózium „Karst and Environment“ v Španielsku
 • P. Ľuptáčik: 16. medzinárodné biospeleologické sympózium v Taliansku
 • J. Zelinka: XXII. speleologická škola v Cieszyne (Poľsko) a Teplicích nad Bečvou (ČR), 10. – 16. 2. 2003
 • J. Zelinka: Speleoklimatologický workshop v Poľsku (Wrocław, 8. – 10. mája 2003)
 • P. Bella – Ľ. Gaál: Ochrana jaskýň po organizačných zmenách štátnej ochrany prírody na Slovensku
 • Ľ. Gaál: 2. školenie stráže prírody na ochranu jaskýň
 • P. Bella: 8. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Karsologická a speleologická literatúra

 • M. Peško: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň, 3 – zborník referátov z vedeckej konferencie
 • J. Zelinka: Monitoring of Karst Caves – Acta carsologica 31/1
 • P. Bella: F. Carrasco, J. J. Durán and B. Andreo (Eds.): Karst and Environment
 • D. Haviarová: M. Petrič: Characteristic of recharge-discharge relations in karst aquifer
 • Ľ. Gaál: Speleofórum 2002
 • A. Mock: E. Lana: Biospeleologia del Piemonte. Atlante fotografico sistematico.
 • F. Bernadovič: Vespertilio, 6 – Katalóg zimovísk netopierov Slovenskej republiky

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Životné jubileum RNDr. Ľudovíta Gaála
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo