State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Dobšinská Ice Cave - attractions in the surroundings

Dobšiná

Distance from the cave: 7,0 km | Type: City

Old mining town where various metals and raw materials had been excavated since its establishment (after 1326) – silver, iron, copper, cobalt, nickel and mercury. Raw materials mining ended in the 19th century. The first blast furnace in Slovakia was built in Dobšiná in 1680. Metallurgical industry perished at the end of the 19th century. Northerly of the town, there is a water dam with hydropower station, pumping water as far as the Palcmanská Maša dam.

There are several Classicistic houses in the historical centre of the town. Dobšiná has a dominant building – originally late Gothic church from the 15th century. There is a Neorenaissance town hall from 1870 in the centre of the town and remains of forge, watermill and sawmill.

Telgárt

Distance from the cave: 8,6 km | Type: City

Telgárt village is located on the southern foothill of the Low Tatras Mts. The Hron river separates this territory from the one in the Slovak Ore Mountains. The village arouse in the 14th century and belonged to the Muráň rule. The first written mention on the village comes from 1326. The territory of Telgárt is rich in natural beauties – like the spring of the Hron River with Martalúzka natural reserve, the spring of Hnilec River, Homola Cave and Stratený potok Cave.

Slovak Paradise

Distance from the cave: 10,0 km | Type: Zaujímavé miesto, Lyžovanie a turistika

Slovak Paradise National Park is located in the eastern part of Slovakia. The territory was declared a protected landscape area in 1964 and according to the government regulation redesignated to the national park in 1988. The area is 19,763 ha with protection zone of 13,011 ha.

Originally the territory was a large unit, later cut up by rivers (Hornád, Hnilec) and brooks (Veľký Sokol, Suchá Belá, Biely potok) to several larger and smaller plateaux (Glac, Geravy). Through millenia the smaller streams formed ravines with waterfalls (Kyseľ, Piecky, Sokolia dolina, Zejmarská roklina) so characteristic for the Slovak Paradise.

There are many karst phenomena on the plateaux – dolines, karren, caves and caverns (Dobšinská Ice Cave, Stratenská Cave, Medvedia Cave, Čertova diera Cave).

Kráľova hoľa

Distance from the cave: 12,1 km | Type: Places of interest

Mighty and large high elevation grassy upland, with the highest peak of the eastern part of the Low Tatras, called after it Kráľovohoľské Tatry. The peak platform has a prolonged character in direction east-west. A short fork Záturňa goes to the north, deeply declining to the valley of Čierny Váh in the Teplická Basin. A long fork runs to north-east through Úplaz to Predná hoľa and further to the saddle Popová, wher the Low Tatras meet the Slovak Paradise. Another short fork goes to south-east goes through the Kráľova skala to Telgárt. From the top you’ll get the panoramic view.

The peak is marked by concrete triangle post. Under the peak there were storing and living places, bunkers for the partisan revolt brigade Jánošík during the World War II. Several partisan troops crossed the cave during 1944 and 1945. The events of the second world war are commemorated by a relief on the obelisk. Since 1960 a TV transmitter is installed and mountain asphalt road from Šumiac is closed for public.

Slovak Ore Mountains

Distance from the cave: 13,6 km | Type: Places of interest

The Slovak Ore Mountains have very varied relief. It consists of a set of mountain ranges, highlands, basins and flat surfaces. The highest part form the hills Stolica (1,476 m), Fabova hola (1,439 m), Kľak (1,409 m). The majority of the territory is covered by mixed forests. There are many plant species as well as animals like mamals and birds. It is a home of the wild cat, fox and marten.

Aquacity Poprad

Distance from the cave: 21,4 km | Type: Thermal pool

Thermal pools

Betliar Manor House

Distance from the cave: 23,6 km | Type: Castles and chateaux

At the beginning of the 18th century Štefan Andrássy decided to build a manor house with corner bulwarks on foundations of an old castle from the 16th century. In 1792-1795 his successors rebuilt the manor house in the Classicistic style. 70 hectars large park with exotic trees and bushes, numerous Classicistic and Romantic buildings arose around the manor house. A forest surrounds the park.

The manor house lost its Classicistic design after it was rebuilt in 1880. It started to be used by hunters and nobles. Nowadays, in the manor house there is a museum of historical flat culture, furniture from the 15th - 17th century, classicistic and empire equipment. You can find there collections of paintings, portraits, a library with more than 20, 000 books, gun collections and hunter`s trophies, exotic souvenirs from all around the world esp. from Asia and Africa.

Gothic protestant church in Štítnik

Distance from the cave: 23,8 km | Type: Places of interest

Vrbov

Distance from the cave: 25,4 km | Type: Thermal pool

Thermal pools

historical centre of Rožňava

Distance from the cave: 28,8 km | Type: City

News

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „EXPLORE, UNDERSTAND and PROTECT“ is our task for this year 2021.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo