State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Ochtinská Aragonite Cave

Vážení návštevníci,

v zmysle platných COVID opatrení platí od 21.9.2021 pre jaskyňu vstup len s RESPIRÁTOROM v režime OTP.

logo_ochtinska_aragonitova_jaskyna.png

Aragonite gem of the World Heritage

Ochtinská Aragonite Cave represents a unique natural phenomenon drawing attention by the richness and variety of aragonite fill, as well as an interesting evolution and development of cave spaces.

Opening times and cave map


Cave map
« october » 2021
mon tue wed thu fri sat sun
1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
Closed Open

Časy vstupov

Ochtinská Aragonite Cave
9:30, 11:00, 12:30, 14:00

Price list


Cave tour Adults Children 6-15y.,
handicapped people *1
Students,
> 60 years *2
Photo-Video
without using a tripod *3
Extra
admission *4
Ochtinská Aragonite Cave 8,00 € 4,00 € 7,00 € 10,00 € 30,00 €

Notes:

*1 - Children from 6 to 15 years; disabled over 15 years with valid certificate
*2 - Full-time students - if studying at a university, a confirmation of student status for the current academic year; Persons over 60
*3 - Photo-Video - Taking pictures and short video recording without using a tripod can be accomplished only during cave visit after payment of entrance fee and extra fee for taking pictures. The fluency and safety of cave operation mustn’t be disrupted.
*4 - Extra admission can be enabled by the cave manager on visitor’s request only between the times of regular admissions and after paying the admission fee and extra fee. The fluency of cave operation mustn’t be disrupted.

Payment with bank card is not possible. Closest ATMs: Jelšava, near church - 10 km; Štítnik, near church - 11 km.

NO RESERVATIONS OF ADMISSIONS ARE PROVIDED. During low visiting numbers the admission are scheduled according to preset times, however during high visiting numbers the admissions are organized continuously in intervals corresponding to current possibilities at individual caves, i.e. also between the preset times.

Cave tour


Duration Lenght Average temperature
Ochtinská Aragonite Cave 30 min 300 m 7,2 - 7,8 °C

The artificial tunnel into the cave is 144 m long and overcomes the vertical distance of 19 metres with 104 steps. The total length of the show path in cave is 300 m, air temperature reaches 7,2º to 7,8ºC. Cave visit lasts 30 minutes. The ceiling is decorated by exceptional forms of eccentric aragonite. There are not many show caves in the world with such a specific decoration.

Basic information and contact


Cave manager:Mgr. Pavol Horváth
Adress:049 35 Ochtiná
Phone:+421/ (0)58/ 488 10 51
E-mail:oaj@ssj.sk
District:Rožňava
Region:Košický
Cadastral territory:Ochtiná
Geomorphological unit:Slovenské rudohorie
Designation:Sprístupnené SSJ, Národné prírodné pamiatky, Jaskyne svetového dedičstva
Lenght:585 m
Depth:30 m

Location


It is located in the Ochtiná cryptokarst on the north-western slope of the Hrádok Hill in the Revúcka Highland between Jelšava and Štítnik. Entrance adit leads to the cave at elevation of 642 m.

Access to cave


The cave is located in the Slovenské Rudohorie Mts. to the west of Rožňava. You can reach the cave by a turn from the state road between Štítnik and Jelšava on the Hrádok Hill (2 km). The parking is 300 m in front of the cave. Visitors walk from there to the cave entrance building.

The closest stop of public transport:

  • Gočaltovo, Hrádok (bus)

Car access to cave:

  • from Poprad direction Rožňava through Vernár, Dobšiná and Štítnik – 80 km
  • from Rožňava through Štítnik direction Jelšava – 25 km
  • from Jelšava direction Štítnik, Rožňava – 10 km

GPS súradnice

N 48,6646004 E 20,3092003
Enter a city where you want to get to us: Sorry, you can not calculate route.

Natural settings


Ochtinská aragonite CaveIt is formed in a lens of Palaeozoic Devonian crystalline limestones situated amidst non-karst rocks – phyllites. The entrance adit opens to cave spaces at 642 m above the sea level. Wedge upwards narrowing passages and halls were formed by corrosive activities of rainfall waters, which percolated along the distinct tectonic faults. Different shape have mainly horizontal passages and halls, which are located between tectonic faults. These originated mostly by corrosive activity of slowly flowing water in consequence of mixing waters of various temperatures and chemical composition, which is obvious by plentiful irregular niches and ceiling cupolas. Along the previous water table level, which later declined and stagnated for a long time, corrosive planated ceilings were formed (they cut out the lower parts of ceiling cupolas) and side corrosion notches on rocky walls.

Ochtinská aragonite CaveThree generations of aragonite were determined in the cave. It is formed from water solutions with high content of Mg-, Fe- a Mn-ions under conditions of stabile microclimate. The oldest are milky translucent kidney-shaped formation and their corroded relics (dated age of 121- 138 thousand years) with partially recrystalized aragonite, in places metamorphosed to calcite. The second generation of aragonite prevails and occurs mostly in the form of several cm long needles and spiral helictites (dated age of 14 thousand years). These form cluster or dentritic formations (including so called cave flower or anthodite), which are most attractive for visitors. Aragonite of the second generation is still growing, by which it maintains the white colour and clean appearance. The youngest, contemporary generation of aragonite forms tiny fans with diameter of 2–4 mm (sometimes even more), sporadically creating miniature helictites with length not overlapping 40 mm.

Air temperature in the cave is between 7.2 and 7.8 ºC, relative humidity between 92 and 97 %. Stabilizing of the cave microclimate is caused by ochres that contain 47-56 volume percent of water and they are able to absorb and release water vapour.

History


The cave was discovered by chance by M.Cangár and J. Prošek, the employees of the East-Slovakian Ore Survey in Jelšava, while drilling the geological survey Kapusta Adit in 1954. The cave was inspected by the people from Turista national enterprise in 1955 and the first survey works took place in 1956. Cave development works for opening to the public started in 1966 by thirling the access adit 145 m long, which  enabled openin the cave to the public in 1972. The length of accessible part is 230 m.

Photo gallery


Download


News

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

COVID režim vstupov jaskyňa

Vážení návštevníci,

v zmysle platných COVID opatrení platí od 21.9.2021 pre jaskyňu vstup len s RESPIRÁTOROM v režime OTP.

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!
Contact form

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo