State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

ADMISSION TIMES

CavesHigh Season
(may **) june - august
Low Season
september - may (april **)
periodAdmissionperiodAdmission
Regular entriesEvery hour (except **)Every 1,5 hour
Belianska Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 15.11.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Brestovska Cave **
01.06. - 30.09.
01.06. - 31.05.
9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 14:15, 15:30
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.10. - 31.10.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Bystrianska Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Demänovská Cave of Liberty - Traditional tour
Demänovská Cave of Liberty - Long tour
01.06. - 31.08.
01.06. - 31.05.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
13:15
13:00
01.09. - 15.11.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
13:00
Demänovská Ice Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 30.09.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Dobšinská Ice Cave
01.06. - 31.08.
01.06. - 31.05.
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
01.09. - 30.09.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Domica Cave - Short tour *
Domica Cave - The tour with boat ride *
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 23.12.
08.02. - 31.05.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Driny Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 30.06.
01.07. - 31.08.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
01.09. - 31.10.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Gombasecká Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Harmanecká Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 30.06.
01.07. - 31.08.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
01.09. - 31.10.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Jasovská Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Ochtinská Aragonite Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 31.10.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Važecká Cave
01.06. - 31.05.
01.06. - 31.08.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00
01.09. - 30.11.
9:30, 11:00, 12:30, 14:00

The caves are open according to schedule also during state holidays, except for 1.1., 1.11. and 24.12 - 31.12

MONDAYS CLOSED

Regular admission is offerred for minimum of 4 persons. Tickets are sold 15 minutes before admission. Admissions can be offerred also between times of regular ones.
Domica - During operation of boat trip the tour without boat can be realized only on agreement with the cave manager by ordering a minimum of 30 persons. The fluency of cave operation mustn`t be disrupted.
Brestovská jaskyňa - minimum of 2 persons for entry, entry only for children above 6 years,  children up to 10 years only with adult companion

News

All show caves closed

Dear visitors. We are sorry to inform you that all our show caves are still closed. The opening dates on each individual web pages are only tentative and we shall inform you in advance on real opening. Thanks for understanding.

Sprístupnené jaskyne zatvorené

23.04.2021 Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že stále sú všetky sprístupnené jaskyne zatvorené. Dátumy uvedené na stránkach jednotlivých jaskýň sú len odhadované. O otvorení jaskýň budete vopred v predstihu informovaní, akonáhle o ňom bude rozhodnuté. Ďakujeme za pochopenie.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „Explore, understand and protect“ is our task for this year 2021.

Underground boat trip in Domica Cave not available.

24.07.2018 Due to low yield of underground water the boat trip in Domica Cave is not available. The short tour is available.

Thank you for understanding

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo