Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Ohlasy návštevníkov

meno: Peter, dátum: 30.04.2014 17:53:14

Dobrý deň, cez víkend sme s priateľkou chceli navštíviť Demänovskú jaskyňu slobody. Na parkovisku nás zaskočil vyberač parkovného, ktorý pýtal 5 € za auto. Pritom práve o druhej hodine končil, keďže práve začínal posledný vstup do jaskyne. Následne keď videl, že sa chceme otočiť, nechal nás sa prejsť, pretože už vedel že vstup nestihneme a podľa jeho slov tam nič iné nie je. Zavrel búdu a odišiel. Nezdá sa Vám cena 5€ za 1,5 hod parkovania na nestráženom parkovisku privysoká? Toľko nepýtajú ani v centre Bratislavy... Nás táto cena odradila na návštevu jaskyne na druhý deň...

meno: web admin, dátum: 30.04.2014 18:08:30

Dobrý deň, chápeme Vaše rozhorčenie nad výškou takéhoto parkovného. Žiaľ parkovné pri väčšine našich jaskýň je vec, ktorú nedokážeme ovplyvniť, pretože pozemky, na ktorých sú umiestnené parkoviská patria iným subjektom. Zostáva snáď len tlak verejnosti na tieto subjekty, aby aspoň rozlišovali dobu parkovania a podľa toho prispôsobili ceny, pretože ak ľudia nezaparkujú kvôli vysokej cene ani oni z toho nič nebudú mať. V niektorých prípadoch sa takáto situácia možno dá riešiť parkovaním na inom bližšom povolenom mieste a krátkou vychádzkou k jaskyni po turistickom chodníku. Ďakujeme za Váš záujem o jaskyne.

meno: Lubka, dátum: 24.04.2014 17:14:03

Dobrý deň, plánujem návštevu jaskyne Domica, cestu by som chcela realizovať na bicykli s väčšou batožinou. Máte k dispozícii priestor na uzamknutie batožiny a bicykla? Ďakujem!

meno: web admin, dátum: 30.04.2014 18:01:46

Sme radi, že jaskyne navštevujú aj cyklisti. Mnohé lokality v okolí našich sprístupnených jaskýň sú ideálne pre cyklotúry. Možnosti umiestnenia bicyklov v blízkosti areálov prevádzok jaskýň sú rôzne, pri každej prevádzke sa však bicykle dajú uzamknúť. Odporúčame kontaktovať jednotlivé jaskyne cez náš web a pokúsiť sa s nimi dohodnúť na možnosti ponechania bicyklov niekde v ich dohľade. Čo sa týka osobnej batožiny - tak tú je možno si uschovať zamknutú pri väčšine jaskýň počas návštevy jaskyne. Prajeme pekné výlety na bicykloch kombinované s návštevami našich jaskýň.

meno: Alena, dátum: 16.04.2014 13:31:11

Dobrý deň, prosím o info ak chcem 1 deň navštíviť Jaskynu Domicu aj Gombaseckú ako 4 členná rodina, je možnosť nejakej zľavy?

meno: Odbor prevádzky jaskýň a obchodnej činnosti, dátum: 24.04.2014 14:03:21

Zľavu pri návšteve viacerých jaskýň v jeden deň neposkytujeme. V minulosti sme skúšali formu kombinovanej vstupenky, ale neprinieslo to želaný efekt, preto v súčasnosti sú stanovené pre každú jaskyňu  individuálne ceny vstupného.

 

meno: Mirka, dátum: 31.03.2014 16:39:36

Dobrý deň, zaujímalo by ma či plánujete pridať aspoň jednu jaskyňu do zľavovej Gemer karty tak ako je to napr. v prípade jaskýň v Aggteleku. Píšem diplomovú tému na tému "Cestovný ruchu v Národnom parku Slovenský kras a možnosti jeho rozvoja" a zaujímalo by ma prečo sa na uvedenej zľavovej karte nenachádza ani jedna naša jaskyňa. Veľmi chválim za vzhľad a prehľadnosť novej stránky. Ďakujem za skorú odpoveď

meno: Odbor prevádzky jaskýň a obchodnej činnosti, dátum: 02.04.2014 09:15:07

Pekný deň Mirka, organizácia má vlastnú cenovú politiku vrátane systému poskytovania zliav, ktoré sú totožné pre všetkých 12 sprístupnených jaskýň a každého návštevníka (napr. bez ohľadu na to, či prišiel len navštíviť jaskyňu, alebo je ubytovaný v regióne a pod.)  Podobný projekt sme v minulom roku vyskúšali, nepriniesol očakávané výsledky. Pokiaľ by ste potrebovali podrobnejšie informácie obráťte sa na nás telefonicky alebo mailom (odbor prevádzky jaskýň a obchodnej činnosti)

meno: Dana, dátum: 21.03.2014 18:06:04

Chcem sa opýtať či prehliadku zvládne 2,5 ročné dieťa. Ďakujem za odpoveď. Inak, veľmi sa mi páči Vaša stránka...

meno: web admin, dátum: 24.03.2014 13:06:24

Dobrý deň,

ďakujeme za otázku a pochvalu stránky. Keďže ste neuviedli, ktorú jaskyňu máte na mysli, skúsime odpoveď zosumarizovať - to sa týka prístupu k jaskyni z parkoviska aj prehliadky samotnej jaskyne z hľadiska dĺžky a vertikálnej členitosti. Malé deti by mali zvládnuť bez problémov prvú kategóriu jaskýň.

Najmenej náročné jaskyne: Važecká jaskyňa, Bystrianska jaskyňa, Gombasecká jaskyňa, Driny (trochu ďalej od parkoviska)

Stredne náročné jaskyne: Ochtinská aragonitová jaskyňa (dlhý vstupný tunel so schodiskom), Domica, Jasovská jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa

Najviac náročné jaskyne: Harmanecká jaskyňa, Belianska jaskyňa, Demänovská jaskyňa slobody

V prípade nutnosti je možné si malé dieťa zobrať na ruky, avšak vo viacerých jaskyniach sú zúžené priestory a taký prenos by nemusel byť pohodlný. Podrobnejší popis prístupu a charakteristika prehliadky jaskyne sú uvedené vždy pri príslušnej jaskyni v časti "Prehliadková trasa".

Tešíme sa na Vašu návštevu v ktorejkoľvek zo sprístupnených jaskýň Slovenska.

meno: Ria, dátum: 03.03.2014 15:46:39

Dobrý deň, chceli sme v minulom roku navštíviť Harmaneckú jaskyňu, veľmi ma však prekvapilo, že parkovanie je možné len na spoplatnenom (ale nestráženom) parkovisku, kde navyše neplatíte parkovné ŠOP ale súkromnej firme!!!! Poprosím Vás koho to bol nápad a kde je možné preštudovať si uzatvorené zmluvy o prenájme parkovacích plôch prislúchajúcich k jednotlivým jaskyniam??? Podotýkam, že jaskyňu sme nakoniec iba kvôli príšerne predraženému parkovnému, ktoré by sme museli uhradiť, nenavštívili.

meno: odbor prevádzky a obchodnej činnosti jaskýň, dátum: 04.03.2014 15:58:54

Váš ohlas ako aj situácia nás nepotešila. Potvrdzujeme, že časť parkoviska pri Harmaneckej jaskyni je v letnom období (minulý rok júl a august) spoplatnená, avšak našou organizáciou, čo znamená, že príjmy z parkovného sú príjmami Štátnej ochrany prírody a nie súkromnej osoby ako uvádzate. Výška pre osobné motorové vozidlo bola stanovená 2,- € na deň. Názor na výšku  ceny nie je vždy rovnaký, no v tomto prípade nerozumieme o akej situácii hovoríte.  Podľa našich informácií susediaca reštaurácia parkovné nevyberá. Mrzí nás, ak 2,- € boli dôvodom nenavštíviť jaskyňu. Naša organizácia spravuje ešte parkovisko pri Ochtinskej aragonitovej jaskyni (majetok organizácie) za rovnakých podmienok. Ostatné parkoviská nie sú našim majetkom (vlastníkmi sú mestá a obce, prípadne súkromné osoby a pod.).

V prípade časti parkoviska pri Harmaneckej jaskyni máme uzavretú zmluvu (vrátane dodatkov) s Mestskými lesmi Banská Bystrica. Aktuálny dodatok (rok 2013) je  zverejnený v Centrálnom registri zmlúv.

meno: Roman, dátum: 27.02.2014 16:50:48

Ak sme na dovolenke si psíkom a chcela by sme navštíviť jaskyňu, boli by možné si ho zobrať si sebou dovnútra? Za odpoveď ďakujem!

meno: web admin, dátum: 28.02.2014 08:05:30

Dobrý deň,

žiaľ, hoci máme psíkov radi, nie je možné zobrať si ho na návštevu jaskyne. Nie všetky jeho reakcie sú pod kontrolou majiteľa a mohli by spôsobiť nepredvídateľné problémy nám aj ostatným návštevníkom. Nakoniec to neumožňuje ani zákon a návštevný poriadok jaskyne. Ak je psík cvičený, je možné ho priviazať niekde v blízkosti jaskyne tak, aby nerušil iných návštevníkov a vydať sa na prehliadku jaskyne bez neho, na čo Vás srdečne pozývame.

meno: Monika, dátum: 25.01.2014 16:14:59

Dobrý deň! Chcela by som sa spýtať, či poskytujete sprevádzanie a odborný výklad o jaskyniach aj pre jazykovo zmiešané skupiny, napr. nemecko-slovenské? Ako to potom prebieha? Je výklad tlmočený sprievodcom alebo profesionálnym tlmočníkom? Ďakujem za odpoveď.

meno: odbor prevádzky a obchodnej činnosti jaskýň, dátum: 27.01.2014 16:01:41

Dobrý deň, ďakujeme za dobrú otázku.

Organizovanie prehliadky vrátane druhu výkladu rieši správca jaskyne aktuálne podľa situácie na prevádzke na daný vstup. Jednotlivá prehliadka závisí od skladby návštevníkov. Pokiaľ sa nachádzajú v skupine návštevníci z viacerých krajín, nie je možné každému poskytnúť výklad v jeho preferovanom jazyku alebo samostatný vstup. Za vhodných podmienok to však nie je vylúčené, t. j.  napr. sprevádzanie v slovenskom jazyku doplnené o výklad prostredníctvom technickej nahrávky v inom jazyku, alebo tlmočenie zo strany jedného z návštevníkov pre svoju menšiu skupinu. V prípade, že sprievodca ovláda požadovanú reč, možný je po dohode s ním aj stručný výklad z jeho strany. Nesmie sa však narušiť plynulosť prevádzky, t.j. správca musí zabezpečiť organizovanie hlavných (vypísaných) vstupov. Vo vybraných jaskyniach sa v prípade menšej skupinky poskytujú aj tlačené sprievodné slová v niektorých hlavných svetových jazykoch, ktoré si môžu návštevníci sami prečítať.

meno: Miriam, dátum: 06.01.2014 16:49:36

Aký preukaz potrebuje dieťa do 15 rokov ak si chce uplatniť zľavu.

meno: web admin, dátum: 11.01.2014 07:59:01

Deti do 15 rokov nepotrebujú žiadny preukaz. Naši správcovia majú dobrý odhad a súčasne sa snažíme veriť našim návštevníkom pri udávaní veku ich detí. Tešíme sa na vašu návštevu aj s celou rodinou.

meno: Patrik, dátum: 04.12.2013 10:25:29

Preco su takmer vsetky jaskyne uzatovrene v decembri? Ved v tomto obdobi okrem prazdnin deti je tu mnoho navstevnikov so zahranicia, ktori by radi navstivili nase krasne jaskyne. (Co je taky problem spristupnit chodniky k jaskyniam?) Dakujem.

meno: odbor prevádzky a obchodnej činnosti jaskýň, dátum: 12.12.2013 13:56:03

Dôvodov zatvorenia jednotlivých  prevádzok jaskýň pre verejnosť počas zimného obdobia je viac. Niektoré z nich sú spoločné, niektoré sú špecifické pre konkrétnu jaskyňu. Dobu otvorenia každej jaskyne ohraničuje jej Návštevný poriadok vydávaný ako vyhláška, ktorá je zverejnená  na našej web stránke pri každej jaskyni. Zverejnením  vstupného poriadku sa tento stáva záväzným.    

Základnou povinnosťou  našej organizácie je predovšetkým ochrana prírody vrátane ochrany jaskýň.  Jaskyne sa môžu využívať len únosným spôsobom pričom je potrebné dbať aj na bezpečnosť osôb pohybujúcich sa v podzemí.  Jaskyne sú aj významnými zimoviskami netopierov, ktoré sú v tomto období vysoko citlivé na rušenie. Špecifické sú ľadové jaskyne, ktoré  nie sú v zimnom období  bezpečné a schodné a v ktorých prebieha intenzívne obnova ľadovej výplne.       

Dôležité je aj ekonomické hľadisko, technické opatrenia zabezpečovania prevádzky by boli finančne náročné a neúmerné k potenciálnym príjmom. Pri vybraných jaskyniach je základná nevyhnutná infraštruktúra v súčasnosti prispôsobená sezónnemu charakteru. Návštevnosť je silne závislá od cestovného ruchu v danom regióne, od obdobia v roku i od aktuálneho počasia.  

V zimnom období prebieha aj údržba jaskýň.  Časovo náročnejšie investičné aktivity, ktoré vylučujú prevádzkovanie jaskýň sa podľa možností situujú do tohto obdobia, aby sa v hlavnej-letnej turistickej sezóne jaskyne nemuseli pre verejnosť zatvárať.

meno: Novák, dátum: 20.11.2013 14:14:28

Pekná prehľadne spracovaná stránka. Uvažujem navštíviť jaskyňu za účelom fotenia. Jasné mi je že bez statívu, môžem použiť rádiovo odpaľované blesky? Pretože v návštevnom poriadku máte uvedené že zákaz používať svietidlá ktoré oslepujú návštevníkov. Napriek tomu je skvelé že je možnosť fotenia. Ďakujem.

meno: odbor prevádzky jaskýň a obchodnej činnosti , dátum: 26.11.2013 09:08:03

Na úvod si dovoľujeme Vám poďakovať za slová pochvaly na našu web stránku, ktorá prešla kompletnou zmenou a ktorej cieľom je zvýšenie kvality, operatívnosti a zavedenia nových prvkov k spokojnosti návštevníkov. Na jej úprave sa ešte stále pracuje.
Fotografovanie bez použitia statívu sa môže uskutočniť len počas prehliadky jaskyne, po zaplatení základného vstupného a stanoveného poplatku. Nesmie sa tým narušiť plynulosti prevádzky jaskyne, sprievodné slovo a rušiť ostatných návštevníkov. Použitím rádiovo odpaľovaných bleskov k  tejto situácii môže dôjsť.  Okrem toho tak ako správne uvádzate dochádza aj k oslepovaniu ostatných návštevníkov, čo je v rozpore s Návštevným poriadkom jaskýň.
Poskytnutie priestorov za účelom iných aktivít (vrátane fotografovania a filmovania), ktoré nie sú v rozpore s ochranou jaskyne sa uskutočňuje výnimočne, rieši sa individuálne, v niektorých prípadoch je povinná výnimka zo zákona o ochrane prírody a krajiny 543/2002 Z. z a je spoplatnené podľa druhu a rozsahu. V prípade záujmu o ďalšie informácie nás kontaktujte napr. prostredníctvom mailovej pošty. Ďakujeme za pochopenie.

meno: navstevnik, dátum: 18.11.2013 21:28:02

Páči sa mi nová stránka, no ešte chvíľu potrvá, kým si na ňu zvyknem. Tiež si myslím, že poplatok za fotografovanie v jaskyniach je neprimerane vysoký. Len malá časť všetkých záberov je použiteľná, vzhľadom k tomu, že je zakázané používať statív a fotografovať v jaskyniach z ruky pri veľmi slabom osvetlení je tak veľmi náročné a množstvo záberov je neostrých či rozmazaných. Privítal by som teda niekedy v budúcnosti aj zníženie poplatku za fotografovanie. Ešte by som sa chcel opýtať, či sa niekedy v budúcnosti plánuje predĺžiť prehliadková trasa niektorej z jaskýň, resp. sprístupniť nová jaskyňa (napr. Brestovská jaskyňa alebo Demänovská jaskyňa mieru). Ďakujem.

meno: web admin, dátum: 19.11.2013 09:19:22

Ďakujeme za Vašu reakciu. K poplatkom za foto sme sa vyjadrili v predošlom odkaze. Predlžovanie trás resp. sprístupňovanie ďalších jaskýň patrí do koncepčných zámerov Správy slovenských jaskýň a v súčasnosti sa skúmajú možnosti sprístupnenia aj Vami spomínaných dvoch jaskýň.

meno: viera hulicova, dátum: 02.11.2013 06:54:35

No jaskyniari, máte krásnu stránku, všetka česť, dozvedeli sme sa všetko potrebné a veľa zaujímavostí. VH

meno: web admin, dátum: 04.11.2013 07:58:14

Ďakujeme za Vašu pochvalu, budeme sa snažiť o to, aby stránka bola aktuálna a živá.

meno: fero, dátum: 26.10.2013 09:54:09

Chcem sa spytat preco je tak strasne drahe fotografovanie v jaskyniach.Zas ste isli v ustrety bohatsim obcanom ktory maju vysoke zarobky a my chudobnejsi si to nedovolime.Dakujem

meno: web admin, dátum: 04.11.2013 08:01:23

Otázka fotografovania resp. ceny foto/video nie je taká jednoduchá, akoby sa zdalo na prvý pohľad. Hlavný problém nie je v cene, ale v režime prevádzky. Kým v menej navštevovaných jaskyniach a mimo hlavnej sezóny všeobecne fotenie nespôsobuje zdržiavanie prevádzky, opačne je tomu v hlavnej sezóne a zvlášť vo veľmi navštevovaných jaskyniach. Ak sme chceli zachovať jednotný prístup ku všetkým jaskyniam v našom prevádzkovaní - bol zvolený tento prístup - teda vysoká cena najmä kvôli dodržaniu časového režimu prevádzky v hlavnej sezóne. Vo svete sa stretnete s rôznymi prístupmi - od foto zadarmo až po zákaz fotiť. V súčasnosti uvažujeme o možných alternatívach režimu foto/video.

strany: 1 2 3 4
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo