State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

National nature monuments

The caves are a part natural heritage of the Slovak Republic. The Act of the National Council of the Slovak Republic no. 543/2002 of the Legal Codes On Nature and Landscape Protection enacted all the caves and abysses natural monuments. The most important ones are declared by the Ministry of the Environment the national nature monuments.

All the show caves belong among the most important caves – Belianska, Bystrianska, Demänovská Cave of Liberty, Demänovská Ice, Dobšinská Ice, Domica, Driny, Gombasecká, Harmanecká, Jasovská, Ochtinská Aragonite and Važecká, and were declared national nature monuments. Five of them – Domica, Gombasecká, Jasovská, Ochtinská Aragonite and Dobšinská Ice Cave are on the list of the world natural heritage sites of UNESCO.

The Ministry of the Environment of the Slovak Republic issued regulations specifying the details on securing their protection as national nature monuments.

Caves Location Regulation of the Ministry of the Environment
1 Liptovský Mikuláš č. 293/1996 Z. z.
2 Aksamitka Cave Stará Ľubovňa č. 293/1996 Z. z.
3 Ardovská Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
4 Belianska Cave Poprad č. 293/1996 Z. z.
5 Bobačka Cave Revúca č. 292/2001 Z. z.
6 Brázda Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
7 Brestovská Cave Tvrdošín č. 293/1996 Z. z.
8 Bystrianska Cave Brezno č. 293/1996 Z. z.
9 Čachtická Cave Nové Mesto nad Váhom č. 293/1996 Z. z.
10 Dead Bats Cave Brezno č. 292/2001 Z. z.
11 Diviačia Abyss Rožňava č. 293/1996 Z. z.
12 Dobšinská Ice Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
13 Domica Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
14 Drienovská Cave Košice-okolie č. 293/1996 Z. z.
15 Driny Cave Trnava č. 293/1996 Z. z.
16 Gombasecká Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
17 Harmanecká Cave Banská Bystrica č. 293/1996 Z. z.
18 Hrušovská Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
19 Jasovská Cave Košice – okolie č. 293/1996 Z. z.
20 Javorinka Cave Poprad č. 292/2001 Z. z.
21 Krásnohorská Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
22 Kunia Abyss Košice-okolie č. 293/1996 Z. z.
23 Liskovská Cave Ružomberok č. 293/1996 Z. z.
24 Medvedia Cave Spišská Nová Ves č. 292/2001 Z. z.
25 Milada Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
26 Obrovská Abyss Rožňava č. 293/1996 Z. z.
27 Ochtinská Aragonite Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
28 Okno Cave Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
29 Perlová Cave Martin č. 292/2001 Z. z.
30 Podbanište Cave Rimavská Sobota č. 292/2001 Z. z.
31 Prepoštská Cave Prievidza č. 293/1996 Z. z.
32 Silická ľadnica Ice Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
33 Skalistý potok Cave Košice-okolie č. 293/1996 Z. z.
34 Snežná diera Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
35 Stanišovská Cave Liptovský Mikuláš č. 293/1996 Z. z.
36 Starý hrad Cave Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
37 Štefanová Cave Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
38 Stratenská Cave Rožňava č. 292/2001 Z. z.
39 Važecká Cave Liptovský Mikuláš č. 293/1996 Z. z.
40 Veľká ľadová Abyss Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
41 Zápoľná Cave Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
42 Záskočská Cave (Cave in Záskočie) Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
43 Zlomiská Cave Liptovský Mikuláš č. 292/2001 Z. z.
44 Zvonivá jama Cave Rožňava č. 293/1996 Z. z.
News

Harmanecká jaskyňa zatvorená (cave closed)

Vážení návštevníci, Harmanecká jaskyňa bude dňa 27.10.2021 z technických príčin odstávky elektrickej energie zatvorená. Ďakujeme za porozumenie.

Dear visitors, the Harmanecka Cave will be closed on 27th October 2021 due to interruption of electrical supply. We apologize for any inconvenience.

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO or completely vaccinated regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP alebo kompletne zočkovaní. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

Harmanecka Cave closed

Dear visitors, the Harmanecka Cave will be closed on 27. October 2021 due to interruption of electrical supply. We apologize for any inconvenience.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo