State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

When you are planning to visit a cave?

« september » 2021
mon tue wed thu fri sat sun
1
Datum: 01.09.2021, wednesday
2
Datum: 02.09.2021, thursday
3
Datum: 03.09.2021, friday
4
Datum: 04.09.2021, saturday
5
Datum: 05.09.2021, sunday
6
Datum: 06.09.2021, monday
7
Datum: 07.09.2021, tuesday
8
Datum: 08.09.2021, wednesday
9
Datum: 09.09.2021, thursday
10
Datum: 10.09.2021, friday
11
Datum: 11.09.2021, saturday
12
Datum: 12.09.2021, sunday
13
Datum: 13.09.2021, monday
14
Datum: 14.09.2021, tuesday
15
Datum: 15.09.2021, wednesday
16
Datum: 16.09.2021, thursday
17
Datum: 17.09.2021, friday
18
Datum: 18.09.2021, saturday
19
Datum: 19.09.2021, sunday
20
Datum: 20.09.2021, monday
21
Datum: 21.09.2021, tuesday
22
Datum: 22.09.2021, wednesday
23
Datum: 23.09.2021, thursday
24
Datum: 24.09.2021, friday
25
Datum: 25.09.2021, saturday
26
Datum: 26.09.2021, sunday
27
Datum: 27.09.2021, monday
28
Datum: 28.09.2021, tuesday
29
Datum: 29.09.2021, wednesday
30
Datum: 30.09.2021, thursday

22.09.2021, wednesday

Belianska Cave Open
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Brestovská Cave Open
9:00, 10:15, 11:30, 13:00, 14:15, 15:30 (Brestovska Cave)
Bystrianska Cave Open
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Demänovská Cave of Liberty Open
9:30, 11:00, 12:30, 14:00 (Traditional tour)
Demänovská Ice Cave Closed
Dobšinská Ice Cave Closed
Domica Cave Open
9:30, 11:00, 12:30, 14:00 (Short tour)
Driny Cave Open
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Gombasecká Cave Open
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Harmanecká Cave Open
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Jasovská Cave Open
10:00, 11:30, 13:00, 14:30
Ochtinská Aragonite Cave Open
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
Važecká Cave Open
9:30, 11:00, 12:30, 14:00
News

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves can be entered only with covered mouth and nose and they will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Do jaskýň je možný vstup len s prekrytými dýchacími cestami a sú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

International Year of Caves and Karst

The Slovak Caves Administration as a member of the International Show Caves Association (ISCA) fully supports the initiative of the International Speleological Union (UIS) to declare the year 2021 the International Year of Caves and Karst. In spite of their occurrence, the benefits of caves and karst are not commonly known to many people on the planet. So the main goal „EXPLORE, UNDERSTAND and PROTECT“ is our task for this year 2021.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo