State Nature Conservancy of the Slovak Republic Slovak Caves Administration
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

When you are planning to visit a cave?

« september » 2019
mon tue wed thu fri sat sun
1
Datum: 01.09.2019, sunday
2
Datum: 02.09.2019, monday
3
Datum: 03.09.2019, tuesday
4
Datum: 04.09.2019, wednesday
5
Datum: 05.09.2019, thursday
6
Datum: 06.09.2019, friday
7
Datum: 07.09.2019, saturday
8
Datum: 08.09.2019, sunday
9
Datum: 09.09.2019, monday
10
Datum: 10.09.2019, tuesday
11
Datum: 11.09.2019, wednesday
12
Datum: 12.09.2019, thursday
13
Datum: 13.09.2019, friday
14
Datum: 14.09.2019, saturday
15
Datum: 15.09.2019, sunday
16
Datum: 16.09.2019, monday
17
Datum: 17.09.2019, tuesday
18
Datum: 18.09.2019, wednesday
19
Datum: 19.09.2019, thursday
20
Datum: 20.09.2019, friday
21
Datum: 21.09.2019, saturday
22
Datum: 22.09.2019, sunday
23
Datum: 23.09.2019, monday
24
Datum: 24.09.2019, tuesday
25
Datum: 25.09.2019, wednesday
26
Datum: 26.09.2019, thursday
27
Datum: 27.09.2019, friday
28
Datum: 28.09.2019, saturday
29
Datum: 29.09.2019, sunday
30
Datum: 30.09.2019, monday

26.09.2019, thursday

Belianska Cave Closed
Brestovská Cave Closed
Bystrianska Cave Closed
Demänovská Cave of Liberty Closed
Demänovská Ice Cave Closed
Dobšinská Ice Cave Closed
Domica Cave Closed
Driny Cave Closed
Gombasecká Cave Closed
Harmanecká Cave Closed
Jasovská Cave Closed
Ochtinská Aragonite Cave Closed
Važecká Cave Closed
News

COVID admission regime for show caves

Dear visitors

due to dynamically changing situation in Slovakia, we shall keep you updated on application of COVID AUTOMAT with respect to individual show caves. The caves will be operated either in the BASIC or VTO regime. The basic regime means admission of all visitors with possible restriction of number and VTO regime means admission of either only fully vaccinated or negatively tested or those who overcame COVID not later than 180 days ago. The level of risk zone on the other hand sets the rules for wearing either a face mask or a respirator.

COVID režim vstupov sprístupnené jaskyne

Vážení návštevníci

vzhľadom k dynamicky sa meniacej situácií na Slovensku, budeme priebežne informovať o uplatňovaní COVID AUTOMATu pri jednotlivých jaskyniach. Jaskyne budú prevádzkované buď v režime ZÁKLAD alebo OTP. Režim ZÁKLAD znamená vstup všetkých návštevníkov s prípadným obmedzením počtu a režim OTP znamená vstup plne zaočkovaných, negatívne otestovaných a tých, čo prekonali ochorenie COVID pred menej ako 180 dňami. Stupeň ohrozenia zas určí, či je dýchacie cesty nutné prekryť rúškom alebo respirátorom.

100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody

Dňa 2.8.2021 sme si pripomenuli 100. výročie objavu Demänovskej jaskyne slobody, ktorú 3.8.1921 objavil moravský učiteľ Alois Král v sprievode Adama Mišuru z Demänovskej doliny. Pri tejto príležitosti bol obnovený náučný chodník vedúci k jaskyni a v kultúrnom programe v Hlbokom dóme pripomenulo atmosféru objavu krátke vystúpenie divadla Gasparego z Liptovského Mikuláša s hudobným sprievodom kapely IM PLANET z Ružomberka pod režijným stvárnením J. Mikuša. Slávnostné zhromaždenie sa konalo za účasti štátneho tajomníka MŽP SR M. Kiču, generálneho riaditeľa ŠOP SR D. Karasku, starostky Demänovskej Doliny Ľ. Klepáčovej, riaditeľa SSJ J. Zuskina a hostí z VÚC Žilinského kraja, úradov životného prostredia, ŠOP SR, urbárov a pod.

Jasovská Cave closed on 29th September 2021

Dear visitors, the Jasovská Cave will be closed all day on 29th of September 2021, due to technical reasons. We apologize for any inconvenience.

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature. The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding. We wish you a pleasant visit!

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo