Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 12

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Hlavný editor: RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Lukáš Vlček

Redakčná rada: doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Stanislav Klaučo, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01 Liptovský Mikuláš, e-mail: bella@ssj.sk, vlcek@ssj.sk, caves@ssj.sk

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2007 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96. ISSN 1335-213X. Časopis vychádza jedenkrát ročne.

Redaktor vydavateľstva: Mgr. Bohuslav Kortman. Grafická úprava: Ing. Ján Kasák

Sadzba: M&P, spol. s r.o., Žilina. Tlač: Uniprint, Považská Bystrica

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Zahraničné aktivity

Pôvodné príspevky z výskumu jaskýň

 • Ľ. Gaál – V. Papáč – H. Vaněčková – M. Megela – I. Balciar: Zatopená priepasť Morské oko v Rimavskej kotline
 • P. Bella: Strmé a šikmé skalné žľaby v jaskyniach – základné morfogenetické znaky a typológia
 • L. Vlček: Geologická charakteristika Jaskyne v Priepadlách vo Važeckom krase
 • L. Vlček – J. Psotka: Geologický prieskum Perlovej jaskyne vo Veľkej Fatre
 • P. Bella: Scallops, transverse flutes, Laugfacetten a solution bevels v slovenskej speleogeomorfologickej terminológii
 • D. Haviarová: Posúdenie vplyvu poľnohospodárskych aktivít na kvalitu vôd podzemného hydrologického systému Važeckého krasu
 • J. Zelinka: Výsledky speleoklimatologického monitoringu jaskyne Snežná diera v klimatickom roku 2005 – 2006
 • Ľ. Kováč, P. Ľuptáčik, Z. Višňovská, A. Mock: Bezstravovce (Evertebrata) Liskovskej jaskyne
 • Vladimír Papáč – Peter Luptáčik – Peter Fenďa: Terestrické bezstavovce Obrovskej priepasti (Slovenský kras, Dolný vrch)
 • Višňovská: Jaskyne Demänovskej doliny – významné zimoviská netopierov
 • Soják: Jaskyňa Leotína (Ľudmila) v archeologických prameňoch

Dokumentácia a ochrana jaskýň

 • D. Haviarová: Jaskyne Demänovskej doliny – nová lokalita v zozname mokradí medzinárodného významu
 • L. Vlček: Jaskyňa pod cestou pri Dolnom Jelenci – ďalšia syngenetická travertínová jaskyňa na Slovensku
 • Matúš Matejka – Ľubomír Múka: Nové zameranie a speleologická dokumentácia Bystrianskej jaskyne
 • P. Staník – I. Balciar: Uzatváranie a čistenie jaskýň v roku 2006
 • P. Staník: Čistenie spodných častí Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • L. Vlček: Podarí sa uviesť Čertovicu do pôvodného stavu?
 • V. Papáč: Nové ochranné pásma jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • J. Peška: Belianska jaskyňa – súčasná a budúca výstavba
 • Ľ. Gaál – P. Gažík: Prepoštská jaskyna a Morské oko – nové náučné lokality
 • P. Labaška: Oprava prehliadkového chodníka vo vstupnej časti Harmaneckej jaskyne

Z histórie

 • M. Lalkovič: Niektoré súvislosti sprístupnenia Demänovskej jaskyne slobody v roku 1924
 • M. Lalkovič: Málo známa aktivita

Zaujímavosti zo zahraničia

 • L. Vlček – B. Šmída: Objavy členov slovenskej speleologickej expedície Roraima – Kukénan 2006 na stolovej hore Roraima v Guayanskej vysočine (Venezuela)
 • L. Vlček: V jaskyni slepých vtákov – Cueva del Guácharos (Venezuela)
 • P. Bella: Geologické a geomorfologické pozoruhodnosti krasu a jaskýň na Bermudách
 • Ľ. Kováč: Za jaskynnou faunou do centra Brazílie

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Gažík: 5. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň
 • J. Zelinka: Kras a kryokras – 25. speleologická škola a 8. sympózium GLACKIPR-UIS v Poľsku
 • D. Haviarová – L. Vlček: 15. medzinárodná karsologická škola – Manažment cezhraničných krasových akviférov (Postojna, Slovinsko)
 • J. Zelinka – J. Piasecki: Jaskinia Niedżwiedzia w Kletne – 40. výročie jej objavu
 • D. Haviarová – Ľ. Gaál: Medzinárodný workshop „Ako manažovať lokality svetového prírodného dedičstva“ (Vilm, Nemecko)
 • L. Vlček: Konferencia „Muránska planina – ochrana, výskum, využívanie“
 • M. Uhrin – M. Ceľúch – Z. Višňovská: 1. chiropterologický seminár na Slovensku
 • I. Balciar: 6. seminár speleologickej strážnej služby v Danišovciach
 • P. Bella: 12. odborný seminár pre zamestnancov sprístupnených jaskýň

Krátke správy a aktuality

 • Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2006 (Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál)
 • Geodynamika litosféry – sympózium k sedemdesiatym narodeninám profesora Głazeka (Ľ. Gaál)
 • Medzinárodná geomorfologická konferencia v Malenoviciach, Česká republika (P. Bella)
 • Filmové dokumenty o ochrane jaskýň na Slovensku (P. Bella)
 • Výmena dverí a mreží vo vchodoch do sprístupnených jaskýň (P. Labaška)
 • Deň Zeme na Správe slovenských jaskýň (I. Balciar)

Karsologická a speleologická literatúra

 • P. Bosák: J. Zelinka, Ed.: 2nd International Workshop on Ice Caves – Proceedings
 • L. Vlček: International Journal of Speleology – 40 years of Speleological Science
 • P. Bella: The 2006 ACKMA CD, Conference Proceedings and Journal Articles 1973 – 2005
 • J. Zelinka: M. Leutscher: Processes in ice caves and their significance for paleoenvironmental reconstructions
 • P. Bella: P. B. Urich: Land use in karst terrain: review of impacts of primary activities in temperate kast ecosystems
 • P. Bella: Karst Management Handbook for British Columbia
 • L. Vlček: Slovenský kras, Acta Carsologica Slovaca XLIV
 • D. Haviarová: Acta carsologica 35/2
 • L. Vlček: Speleofórum 26
 • L. Vlček: P. Bella, Ed.: Výskum, využívanie a ochrana jaskýň 5
 • P. Bella: Méailles et la région d´Annot
 • J. Zelinka: Jaskinia Niedźwiedzia w Kletnie – 40 lat eksploracji, badań, ochrony i turystyki
 • P. Gažík: K. S. Woo: Caves – Mysterious Underground World through Water and Time

Spoločenské správy

 • P. Bella: K sedemdesiatke doc. RNDr. Jozefa Jakála, DrSc.
 • J. Mišurová: Ján Farkaš 60-ročný
 • Bachleda: Životné jubileum Jozefa Mačáka
 • Ľ. Očkaik: Za Michalom Baumgärtnerom

Abstrakty príspevkov 6. vedeckej konferencie „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“

Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo