Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku - čistenie jaskýň

Veľmi významnou činnosťou, ktorá má vplyv nielen na zachovanie prirodzeného prostredia krasu, ale aj na trvalo udržateľný stav životného prostredia, je likvidácia nebezpečného odpadu z jaskýň a priepastí.

Čistenie jaskýň a priepastí v roku 2005

Vyčistené bolo Mramorové riečisko v Jaskyni Slobody z ktorého bola vynesená jedna tona antropogénneho materiálu, ktorý pozostával z prvého sprístupnenia jaskyne v roku 1923. V Objavnej chodbe sa zlikvidovalo železné potrubie a zvyšky dreveného chodníka, v Hlinenej chodbe drevené bedne na strelivo a starý drevený odpad. Jaskyniari z Banskej Bystrice vyčistili vstupnú šachtu Ponickej jaskyne – druhý vchod, kde poľovníci nevhodným spôsobom odstraňovali ostatky ulovených zvierat. Obdobný problém sme riešili v Jaskyni pod Spišskou pri Olšavici, kde odstraňovaný odpad predstavoval z veľkej časti kože a vnútornosti uhynutých zvierat (diviakov a jeleníc). Po vyčistení členovia SK Šariš jaskyňu oplotili a následne uzavreli osadením uzáveru s uzamykacím mechanizmom s krytom proti prepíleniu. V jaskyni Domica bol z objavnej chodby odstránený ponormi splavený odpad rôzneho druhu s prevahou komunálneho odpadu. Vyčistená bola aj Výstrelová priepasť na Plešiveckej planine. So znečistením jaskýň úzko súvisí degradácia vonkajších krasových javov a preto sa okrem jaskýň a priepastí čistili aj ponorné závrty v ochrannom pásme jaskyne Domica a závrt Demova jama - ponorný závrt jaskyne Podbanište (Drienčansky kras). V Slatinskom krase trenčianski jaskyniari vyčistili závrt pri Maršálkovej s aktívnym vodným tokom. Po likvidácii 1,4 tony tuhého komunálneho odpadu, v ktorom sa nachádzali plasty, ba dokonca aj pneumatiky z áut, objavili dvadsať metrov dlhú jaskyňu.

Pavol Staník a Igor Balciar

Čistenie jaskýň a priepastí v roku 2006

Čistenie jaskýň, priepastí a povrchových krasových lokalít je jednou z najdôležitejších činností pri ochrane životného prostredia. Má veľký vplyv na kvalitu, čistotu a zdravotnú nezávadnosť podzemných vôd, a tým aj na zdravie nás všetkých. V roku 2006 bola realizovaná druhá etapa projektu financovaného zo štrukturálnych fondov Európskej únie a Ministerstva životného prostredia SR „Zabezpečenie starostlivosti o prírodné pamiatky, likvidácia odpadov z priepastí Slovenského a Važeckého krasu“. V blízkosti obce Važec bola v rámci tohto projektu vyčistená priepasť Konská diera, z ktorej sa zlikvidoval odpad s celkovou hmotnosťou 195 ton, z čoho 65 ton predstavovalo nebezpečné toxické znečistenie. Zo Snežnej priepasti pri Silici v Slovenskom krase sa vyťažilo 100 ton zeminy kontaminovanej nebezpečným niroxidom – jedom proti poľnohospodárskym škodcom.

V druhej polovici roku 2006 sa realizovalo čistenie Suchého dómu v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktoré bolo tiež financované z fondov Európskej únie. Do konca roku sa z jej priestorov vyťažilo 10 ton prevažne dreveného odpadu pochádzajúceho z likvidácie starých chodníkov. Práce na čistení ďalších priestorov tejto jaskyne pokračujú aj v roku 2007. Sanácia odpadov menšieho rozsahu prebehla v Harmaneckej jaskyni odstránením starých drevených trámov z Šavoltových siení a časti Severného labyrintu. Z priepasti Veľká Artajama odstránili miestni jaskyniari zvyšky uhynutých hospodárskych zvierat a komunálny odpad, následne priepasť oplotili.

Aktuality

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo