Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Uzatváranie jaskýň

Správa slovenských jaskýň ako odborná organizácia ochrany prírody zodpovedá za ochranu jaskýň a zabezpečuje, aby nedošlo k poškodeniu prírodného krasového fenoménu v podzemí a s ním súvisiacich krasových javov na povrchu. Predmetom ochrany nie len chemická výplň jaskýň, ale aj živočíšstvo nachádzajúcich sa v podzemí, archeologické a paleontologické nálezy, podzemné vody a pod. Medzi najúčinnejšie metódy praktickej starostlivosti o jaskyne patrí uzatváranie ich vchodov.

Správa slovenských jaskýň každý rok zabezpečuje uzávery najohrozenejších a najhodnotnejších jaskýň. Priorita sa stanovuje podľa stupňa atakovania, ohrozenia a výskytu prírodných či kultúrno-historických hodnôt v jaskyniach podľa výšky finančných prostriedkov. Prevažná väčšina nových uzáverov, ktoré sa v dnešnej dobe budujú, sú z pevného hrubého kovu, s povrchovou antikoróznou úpravou a špeciálnym uzatváracím mechanizmom.

Prehľad uzatvorených jaskýň:

Slovenský kras

Rok uzatvorenia Jaskyňa Geomorfologický celok Popis prác
2002 Liskovská jaskyňa Chočské podhorie vybudovanie nového uzáveru
Suchá jaskyňa Veľká Fatra vybudovanie nového uzáveru
Perlová jaskyňa Veľká Fatra vybudovanie nového uzáveru
Nová brzotínska jaskyňa Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
Jaskyňa Slnečného lúča Nízke Tatry vybudovanie nového uzáveru
Jaskyňa Milada Slovenský kras oprava hlavného uzáveru
Hrušovská jaskyňa Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
Pavúčia jaskyňa Nízke Tatry oprava uzáveru
Pustá jaskyňa Nízke Tatry vybudovanie nového uzáveru
Jaskyne v štôlni Kapusta Slovenské rudohorie vybudovanie bezpečnostného múru a uzáveru
Domica uzáver II. Plavby Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
Ardovská jaskyňa Slovenský kras oprava uzáveru
2003 Čachtická jaskyňa Malé Karpaty vybudovanie nového uzáveru
Veľké Prepadlé Malé Karpaty vybudovanie nového uzáveru
Jaskyňa Sedmička Malé Karpaty oprava uzáveru
Plavecká priepasť Malé Karpaty vybudovanie nového uzáveru
Jaskyňa na Kečovských lúkach Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
Jaskyňa Matilda Slovenský kras oprava uzáveru
Jaskyňa Matilda Slovenský kras oprava uzáveru
Pískavého Jana Bystrická vrchovina nový uzáver
Malofatranská medvedia Malá Fatra nový uzáver
Malofatranská medvedia Malá Fatra nový uzáver
Otcova jaskyňa Strážovské vrchy nový uzáver
Dúpna diera Strážovské vrchy nový uzáver
Tmavá skala Malé Karpaty oprava uzáveru
Pieskový potok Horehronské podolie nový uzáver
Brestovská jaskyňa Západné Tatry oprava uzáveru
Jaskyňa Okno Nízke Tatry oprava uzáveru
Kryštálova jaskyňa Malá Fatra oprava uzáveru
Demänovská jaskyňa mieru Nízke Tatry oprava uzáveru
Poschodová priepasť Strážovské vrchy nový uzáver
Liskovská - horný vchod Chočské podhorie nový uzáver
Stará garda Malé Karpaty oprava uzáveru
Četníkova svadba Strážovské vrchy nový uzáver
Belianska jaskyňa - horný vchod Belianske Tatry oprava uzáveru
Zápoľná Kozie chrbty nový uzáver
Milada - objavný vchod Slovenský kras uzatvorenie objavného vchodu
Lupočská nora Ostrôžky oplotenie priepasti
Majkova jaskyňa Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
2004 Záskočie – horný vchod Nízke tatry oprava uzáveru
Brestovská jaskyňa Západné Tatry nový uzáver
Jaskyňa studeného vetra Nízke Tatry nový uzáver
Javorinská medvedia jaskyňa Veľká Fatra nový uzáver
Halašova jama Nízke Tatry nový uzáver
Halašova jama Nízke Tatry nový uzáver
Halašova jama Nízke Tatry nový uzáver
Vlčie jamy Malé Karpaty oprava uzáveru
Môcovská jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Žiarna 2 Veľká Fatra nový uzáver
U diery Nízke Tatry nový uzáver
Májová priepasť Strážovské vrchy oprava uzáveru
Jánošíkova jaskyňa Strážovské vrchy nový uzáver
Veterlínska sonda Malé Karpaty oplotenie priepasti
Bauxitová jama Strážovské vrchy oplotenie priepasti
Líščia jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Priepadlá Važecky kras Novy uzáver
Nová stanišovská jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Liskovská jaskyňa - východný vchod Chočské podhorie oprava uzáver
Liskovská jaskyňa – hlavný vchod Chočské podhorie oprava uzáveru
Točište 15 Nízke Tatry nový uzáver
Jaskyňa č. 27 Nízke Tatry nový uzáver
Psie diery Slovenský raj oprava uzáveru
Ardovská jaskyňa Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
Šingliarova priepasť Slovenský kras vybudovanie nového uzáveru
Teplica Muránska planina vybudovanie nového uzáveru
Jaskyňa na Rúbani Strážovské vrchy nový uzáver
Jaskyňa Strateného potoka Muránska planina vybudovanie nového uzáveru
Burda Drienčanský kras oprava uzáveru
Ľadová jama na Muráni Muránska planina oplotenie priepasti
Čertova jaskyňa Muránska planina oprava uzáveru
2005 Džimova spása Považský Inovec nový uzáver
Stará poľana Nízke Tatry nový uzáver
Jubilejná jaskyňa Malé Karpaty nový uzáver
Deravá skala Malé Karpaty nový uzáver
Haviareň Malé Karpaty nový uzáver
Havranická jaskyňa Malé Karpaty nový uzáver
Havran Považský Inovec rekonštrukcia
Viežka Strážovské vrchy nový uzáver
Drienka Bystrická vrchovina nový uzáver
Pružinská Dúpna jaskyňa Strážovské vrchy nový uzáver
Demänovská medvedia jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Jaskyňa v Okolíku Západné Tatry nový uzáver
Jaskyňa v Pastierni Muráňska planina nový uzáver
priepasť Michňová Suché doly rekonštrukcia
Špaňopoľská jaskyňa Železnícke predhorie nový uzáver
Drienovská jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Jaskyňa pod Spišskou Levočské vrchy nový uzáver
Demänovský jaskynný systém, jaskyňa Mieru, Mramorové riečisko Nízke Tatry rekonštrukcia
2006 Jaskyňa Izabely Textorisovej Veľká Fatra nový uzáver
Jaskyňa mŕtvych netopierov Nízke Tatry nový uzáver
Kryštálová jaskyňa Malá Fatra nový uzáver
Údolná jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Jaskyňa pod Útesom Nízke Tatry nový uzáver
Hladový prameň Malé Karpaty rekonštrukcia uzáveru
Ofrfľaná jaskyňa Malé Karpaty nový uzáver
Riečna jaskyňa Malé Karpaty nový uzáver
Jelenia priepasť Nízke Tatry oplotenie
Poniky závrty Zvolenská pahorkatina oplotenie
Veľká Artajama Humenské vrchy oplotenie
Podbanište Revúcka vrchovina nový uzáver
Jaskyňa pod Kadlubom Revúcka vrchovina nový uzáver
Praslen Revúcka vrchovina nový uzáver
Trstínska vodná priepasť Malé Karpaty nový uzáver
Marciho jaskyňa Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru
Ardovská jaskyňa Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru
Priepasť pri ceste Čierna hora nový uzáver
2007 M-2 Muránska planina nový uzáver
Zvonivá jama Slovenský kras náter oplotenia
Kečovská jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Puklinová jaskyňa Slovenský raj nový uzáver
Dvojvchodová jaskyňa Slovenský raj nový uzáver
Drienka Slovenský kras nový uzáver
Veľký ôsmy ponor Slovenský kras nový uzáver
2008 Medvedia jaskyňa Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Stratenská jaskyňa Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Okienková jaskyňa Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Zúgó - Hučiaca vyvieračka Slovenský kras stabilizácia
Píla Tríbeč výmena uzáveru
Kečovská biela jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Michňová Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Hradová č. 1 Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Šlosiarova jaskyňa Spišsko-gemerský kras nový uzáver
Vápenná jaskyňa Slovenský kras výmena uzáveru
Jaskyňa pri kríži Malé Karpaty nový uzáver
Javorina - Medvedia Veľká Fatra stabilizácia
Agáčiny Malé Karpaty rekonštrukcia uzáveru
Medvedia jaskyňa č. 1 Malá Fatra nový uzáver
Biela jaskyňa Západné Tatry výmena uzáveru
Jaskyňa v medzivŕší Strážovské vrchy nový uzáver
Strážovská priepasť Strážovské vrchy nový uzáver
Veľké Prepadlé, vchod P2 Malé Karpaty nový uzáver
Jaskyňa hučiacich vodopádov Malá Fatra nový uzáver
Burda Revúcka vrchovina rekonštrukcia uzáveru
Nová Brzotínska jaskyňa Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru
Drienovská jaskyňa Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru
Jaskyňa pod koreňom Malé Karpaty nový uzáver
Peterská priepasť Malé Karpaty nový uzáver
2009 Jaskyňa dvoch kamarátov Spišsko-gemerský kras nový uzáver
Čertova jaskyňa Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Silická ľadnica Slovenský kras rekonštrukcia zábradlia
Ľudmila Veľká Fatra nový uzáver
Liskovská jaskyňa Podtatranská kotlina rekonštrukcia uzáveru
Mojtínska priepastná jaskyňa Strážovské vrchy rekonštrukcia uzáveru
Dobšinská ľadová jaskyňa - nový vchod Spišsko-gemerský kras nový uzáver
2010 Burda Revúcka vrchovina výmena uzáveru
Španopoľská jaskyňa Revúcka vrchovina výmena uzáveru
Veľké Prepadlé Malé Karpaty rekonštrukcia uzáveru
Jaskyňa vo vŕškoch Horehronské podolie nový uzáver
2011 Nová Brzotínska jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Zúgó - Hučiaca vyvieračka Slovenský kras stabilizácia, nový uzáver
Strážovská priepasť Strážovské vrchy rekonštrukcia uzáveru
Prievanová diera Slovenský kras nový uzáver
Silická ľadnica Slovenský kras osadenie protiprievanových dverí
2012 Jaskyňa v Dvorane č. 2 Strážovské vrchy nový uzáver
Otcova jaskyňa Strážovské vrchy rekonštrukcia uzáveru
Dupná diera Strážovské vrchy rekonštrukcia uzáveru
Modrovská jaskyňa Považský Inovec rekonštrukcia uzáveru
2013 Malá Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry rekonštrukcia uzáveru
Stará Domica Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru
Čertova diera Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru
Večná túžba Veľká Fatra nový uzáver
Katka Strážovské vrchy stabilizácia
Glatzova priepasť Nízke Tatry nový uzáver
2014 Zbojnícka jaskyňa Malé Karpaty nový uzáver
2015 Aksamitka Pieniny nový uzáver
Beckovská jaskyňa Považský Inovec výmena uzáveru
Čertova jaskyňa Muránska planina výmena uzáveru
Dúpnica Západné Tatry nový uzáver
Gemerskoteplická jaskyňa Slovenský kras výmena uzáveru
Halašova jama Nízke Tatry nový uzáver
Haraska Nízke Tatry nový uzáver
Hlboká jaskyňa Horehronské podolie nový uzáver
Chvalovská jaskyňa Revúcka vrchovina nové uzávery
Jaskyňa netopierov Muránska planina nový uzáver
Jaskyňa studeného vetra Nízke Tatry nový uzáver
Jaskyňa v Priepadlách Podtatranská kotlina nový uzáver
Javorinka a Nádejná jaskyňa Vysoké Tatry nový uzáver
Javorová priepasť Nízke Tatry stabilizácia, nový uzáve
Jelenecká jaskyňa Veľká Fatra výmena uzáveru
Kostolík Spišsko-gemerský kra rekonštrukcia uzáveru
Krásnohorská jaskyňa Slovenský kras rekonštrukcia uzáveru a vstupnej štôlne
Malužinská jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Mara medvedia jaskyňa Revúcka vrchovina odstránenie závalu
Marciho diera Slovenský kras výmena uzáveru
Michňová Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Modrovská jaskyňa Považský Inovec výmena uzáveru
Mošnická jaskyňa Nízke Tatry rekonštrukcia uzáveru
Pokladová jaskyňa Malá Fatra nový uzáver
Ponická jaskyňa Zvolenská kotlina nové uzávery, stabilizácia vchodu
Ponorová jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Priepast IP (nad Drienovskou) Slovenský kras nový uzáver
Priepasť pod Ostrou Veľká Fatra nový uzáver
Prosiecka jaskyňa Chočské vrchy nový uzáver
Pustá jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver, stabilizácia vchodu
Silická kvapľová jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Silvošova diera Nízke Tatry nový uzáver
Stanišovská jaskyňa Nízke Tatry výmena uzáveru
Stará brzotínska jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Stratenská jaskyňa - Duča Spišsko-gemerský kras nový uzáver
Suchá jaskyňa č. 2 Veľká Fatra nový uzáver
Suchodolská jaskyňa Spišsko-gemerský kras nový uzáver
Škarkétka Nízke Tatry nový uzáver, stabilizácia vchodu
Štefanová Nízke Tatry stabilizácia
Štepnica Malé Karpaty nový uzáver, stabilizácia vchodu
Teplica Spišsko-gemerský kras rekonštrukcia uzáveru
Závrtová priepasť Malé Karpaty nový uzáver
Zvislá jaskyňa na Žibrici Tríbeč nový uzáver
2016 Štefanová Nízke Tatry nový uzáver
Malužinská modrá jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Kečovská jaskyňa Slovenský kras rekonštrukcia
2017 Jaskyňa tajomného potoka Nízke Tatry nový uzáver, stabilizácia vchodu
Údolná jaskyňa Nízke Tatry náprava povodňových škôd
Ľudmila Veľká Fatra rekonštrukcia uzáveru
Mangalica Spišsko-gemerský kras nový uzáver
Vtáčia jaskyňa Spišsko-gemerský kras nový uzáver
2018 Wesselényiho jaskyňa Spišsko-gemerský kras nový uzáver
Dračia jaskyňa v Sokole Nízke Tatry nový uzáver
Vápenná jaskyňa Slovenský kras oprava uzáveru
Gombasecká jaskyňa - Čierna vyvieračka Slovenský kras oprava uzáveru
Medvedia jaskyňa Nízke Tatry oprava uzáveru
Kamenný dážď Strážovské vrchy oprava uzáveru
Vlčia diera Strážovské vrchy rekonštrukcia uzáveru
Jaskyňa pod Baštou Nízke Tatry oprava uzáveru
Údolná jaskyňa Nízke Tatry oprava uzáveru
2019 Hučivá diera Belianske Tatry nový uzáver
Údolná jaskyňa Nízke Tatry nový uzáver
Jaskyňa pod cestou Nízke Tatry nový uzáver
Jaskyňa Dezidera Horváta Podunajská pahorkatina nový uzáver
Vajsáblova priepasť Malé Karpaty nový uzáver
2020 Konská jaskyňa Horehronské podolie nový uzáver
Kolíňanská čertova diera Tríbeč nový uzáver
Debraďská jaskyňa Slovenský kras nový uzáver
Debraďská priepasť Slovenský kras nový uzáver
2021 Horná garda Malé Karpaty nový uzáver
Stredná garda Malé Karpaty nový uzáver
Pec - spodný vchod Malé Karpaty nový uzáver
Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom od 29.4.2023 opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo