Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Ochranné pásma jaskýň

Povrchové ochranné pásmo nad jaskyňou, ktorá je, alebo môže byť ohrozená hospodárskou činnosťou, vyhlasuje územne príslušný krajský úrad životného prostredia podľa § 24 os. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na základe predloženého projektu. Po jeho vyhlásení sa docieli najmä optimalizácia hospodárskej činnosti na povrchu bez rušivých vplyvov na jaskynné ekosystémy (najmä vylúčenie holorubov, obmedzenie aplikácie hnojív, vylúčenie činností vyvolávajúce eróziu, nepriaznivé vplyvy ťažby nerastných surovín, stavieb a priemyslu a pod.).

Na základe projektov spracovaných Správou slovenských jaskýň boli doposiaľ vyhlásené ochranné pásma nasledovných jaskýň:

Jaskyne Plocha OP v ha Okres Kraj Rok vyhlásenia Vyhláška v PDF
Jaskyňa Domica 616,6912 Rožňava Košický 2005 PDF
Ochtinská aragonitová jaskyňa 65,9635 Rožňava Košický 2009 PDF
Brekovská jaskyňa 15,2648 Humenné Prešovský 2006 PDF
Bystrianska jaskyňa 104,1694 Brezno Banskobystrický 2005 PDF
Liskovská jaskyňa 15,8545 Ružomberok Žilinský 2003 PDF
Demänovské jaskyne 592,3152 Liptovský Mikuláš Žilinský 2009 PDF
Ponická jaskyňa 266,1791 Banská Bystrica Banskobystrický 2009 PDF
Jaskyňa Podbanište 168,5265 Rimavská Sobota Banskobystrický 2005 PDF
Malá drienčanská jaskyňa 30,6752 Rimavská Sobota Banskobystrický 2006 PDF
Krásnohorská jaskyňa 195,6266 Rožnava Košický 2007 PDF
Jaskyňa Burda 10,7563 Rimavská Sobota Banskobystrický 2007 PDF
Čachnická jaskyňa 451,4765 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 2021 PDF
Brestovská jaskyňa 59,3073 Tvrdošín Žilinský 2008 PDF
Jaskyňa Driny 11,7000 Trnava Trnavský 2008 PDF
Prepoštská jaskyňa 0,5474 Prievidza Trenčiansky 2007 PDF
Chvalovská jaskyňa 10,8553 Revúca Banskobystrický 2009 PDF
Harmanecká jaskyňa 115,9186 Banská Bystrica Banskobystrický 2009 PDF
Gombasecká jaskyňa 642,4831 Rožňava Košický 2011 PDF
Jelenecká jaskyňa 2,6877 Banská Bystrica Banskobystrický 2012 PDF
Važecká jaskyňa 87,3728 Liptovský Mikuláš Žilinský 2010 PDF
Jaskyňa Milada 252,6211 Rožňava Košický 2021 PDF
Kysacká jaskyňa 11,4488 Košice - okolie Košický 2021 PDF

 

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým hydrologickým podmienkam opäť v prevádzke. Upozorňujeme, že prepravná kapacita plavidiel je obmedzená z dôvodu bezpečnostných podmienok plavby. Z uvedeného dôvodu je maximálny počet návštevníkov obmedzený - 48 na jeden vstup. Žiadame o rešpektovanie týchto prevádzkových podmienok a prípadných neuspokojených návštevníkov o pochopenie. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

HĽADÁME SEZÓNNYCH ZAMESTNANCOV - BRIGÁDNIKOV

Z dôvodu nedostatku sezónnych zamestnancov, hľadáme pre prevádzky sprístupnených jaskýň brigádnikov na letnú sezónu. Záujemcovia musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou. Vzhľadom k náročnosti prevádzok sú miesta vhodné pre fyzicky zdatných uchádzačov, so silným hlasom a vzťahom k práci s ľuďmi. Práca brigádnika na jaskyni je vykonávaná od utorka do nedele, pondelok je voľný deň. Brigádnik sa zoznámi s jaskyňou a sprievodným slovom - zaškolia ho naši pracovníci na jaskyni. Výklad sa poskytuje v slovenčine, ale znalosť cudzích jazykov je vítaná. Záujemcovia sa môžu hlásiť cez kontakty na web stránke priamo na jaskyniach alebo na personálnom úseku Správy slovenských jaskýň: email: daniela.pavellova@sopsr.sk 044/ 5536581, 0911011393.

Voľné pracovné miesto - Demänovská jaskyňa slobody

Hľadáme sprievodcu na dobu neurčitú do Demänovskej jaskyne slobody. Náplňou práce je sprevádzanie návštevníkov jaskyne a poskytovanie odborného výkladu. Podmienkou prijatia je ukončené stredoškolské vzdelanie s maturitou a bezúhonnosť. Bližšie informácie poskytne: Mgr. Daniela Pavellová, 0911 011 393, 044 5536 581, email: daniela.pavellova@sopsr.sk. Nástup možný od 1.5.2024.

 

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo