Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Ochranné pásma jaskýň

Povrchové ochranné pásmo nad jaskyňou, ktorá je, alebo môže byť ohrozená hospodárskou činnosťou, vyhlasuje územne príslušný krajský úrad životného prostredia podľa § 24 os. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na základe predloženého projektu. Po jeho vyhlásení sa docieli najmä optimalizácia hospodárskej činnosti na povrchu bez rušivých vplyvov na jaskynné ekosystémy (najmä vylúčenie holorubov, obmedzenie aplikácie hnojív, vylúčenie činností vyvolávajúce eróziu, nepriaznivé vplyvy ťažby nerastných surovín, stavieb a priemyslu a pod.).

Na základe projektov spracovaných Správou slovenských jaskýň boli doposiaľ vyhlásené ochranné pásma nasledovných jaskýň:

Jaskyne Plocha OP v ha Okres Kraj Rok vyhlásenia Vyhláška v PDF
Jaskyňa Domica 616,6912 Rožňava Košický 2005 PDF
Ochtinská aragonitová jaskyňa 65,9635 Rožňava Košický 2009 PDF
Brekovská jaskyňa 15,2648 Humenné Prešovský 2006 PDF
Bystrianska jaskyňa 104,1694 Brezno Banskobystrický 2005 PDF
Liskovská jaskyňa 15,8545 Ružomberok Žilinský 2003 PDF
Demänovské jaskyne 592,3152 Liptovský Mikuláš Žilinský 2009 PDF
Ponická jaskyňa 266,1791 Banská Bystrica Banskobystrický 2009 PDF
Jaskyňa Podbanište 168,5265 Rimavská Sobota Banskobystrický 2005 PDF
Malá drienčanská jaskyňa 30,6752 Rimavská Sobota Banskobystrický 2006 PDF
Krásnohorská jaskyňa 195,6266 Rožnava Košický 2007 PDF
Jaskyňa Burda 10,7563 Rimavská Sobota Banskobystrický 2007 PDF
Čachnická jaskyňa 451,4765 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 2021 PDF
Brestovská jaskyňa 59,3073 Tvrdošín Žilinský 2008 PDF
Jaskyňa Driny 11,7000 Trnava Trnavský 2008 PDF
Prepoštská jaskyňa 0,5474 Prievidza Trenčiansky 2007 PDF
Chvalovská jaskyňa 10,8553 Revúca Banskobystrický 2009 PDF
Harmanecká jaskyňa 115,9186 Banská Bystrica Banskobystrický 2009 PDF
Gombasecká jaskyňa 642,4831 Rožňava Košický 2011 PDF
Jelenecká jaskyňa 2,6877 Banská Bystrica Banskobystrický 2012 PDF
Važecká jaskyňa 87,3728 Liptovský Mikuláš Žilinský 2010 PDF
Jaskyňa Milada 252,6211 Rožňava Košický 2021 PDF
Kysacká jaskyňa 11,4488 Košice - okolie Košický 2021 PDF

 

Aktuality

Plavba v Domici v prevádzke

Podzemná plavba v jaskyni Domica je vďaka priaznivým prírodným pomerom od 29.4.2023 opäť v prevádzke. Tešíme sa na Vašu návštevu tejto výnimočnej lokality.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vám odporúčame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Predaj bankovka 0€ "Jasovská jaskyňa"

Začiatok predaja suvenírovej nulovej bankovky „Jasovská jaskyňa“  4. 5. 2022.

Náklad: 5000 ks

Suvenírovú  nulovú bankovku s týmto motívom je možné zakúpiť len na Jasovskej jaskyni. Z kapacitných dôvodov  možnosti poskytnutia sprievodcovskej služby pre návštevníkov si predajca vyhradzuje právo zastaviť alebo regulovať predaj bankoviek. Vzhľadom na prevádzkové možnosti a ochranu samotných bankoviek, návštevník nemá právo výberu konkrétneho čísla, rezervácia a zasielanie poštou nie je možné. Do predaja sú umiestňované  bankovky  v matematickej postupnosti. Predajca si vyhradzuje právo niektoré čísla nezaradiť do predaja.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo