Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Ochranné pásma jaskýň

Povrchové ochranné pásmo nad jaskyňou, ktorá je, alebo môže byť ohrozená hospodárskou činnosťou, vyhlasuje územne príslušný krajský úrad životného prostredia podľa § 24 os. 8 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na základe predloženého projektu. Po jeho vyhlásení sa docieli najmä optimalizácia hospodárskej činnosti na povrchu bez rušivých vplyvov na jaskynné ekosystémy (najmä vylúčenie holorubov, obmedzenie aplikácie hnojív, vylúčenie činností vyvolávajúce eróziu, nepriaznivé vplyvy ťažby nerastných surovín, stavieb a priemyslu a pod.).

Na základe projektov spracovaných Správou slovenských jaskýň boli doposiaľ vyhlásené ochranné pásma nasledovných jaskýň:

Jaskyne Plocha OP v ha Okres Kraj Rok vyhlásenia Vyhláška v PDF
Jaskyňa Domica 616,6912 Rožňava Košický 2005 PDF
Ochtinská aragonitová jaskyňa 65,9635 Rožňava Košický 2009 PDF
Brekovská jaskyňa 15,2648 Humenné Prešovský 2006 PDF
Bystrianska jaskyňa 104,1694 Brezno Banskobystrický 2005 PDF
Liskovská jaskyňa 15,8545 Ružomberok Žilinský 2003 PDF
Demänovské jaskyne 592,3152 Liptovský Mikuláš Žilinský 2009 PDF
Ponická jaskyňa 266,1791 Banská Bystrica Banskobystrický 2009 PDF
Jaskyňa Podbanište 168,5265 Rimavská Sobota Banskobystrický 2005 PDF
Malá drienčanská jaskyňa 30,6752 Rimavská Sobota Banskobystrický 2006 PDF
Krásnohorská jaskyňa 195,6266 Rožnava Košický 2007 PDF
Jaskyňa Burda 10,7563 Rimavská Sobota Banskobystrický 2007 PDF
Čachnická jaskyňa 379,3191 Nové Mesto nad Váhom Trenčiansky 2005 PDF
Brestovská jaskyňa 59,3073 Tvrdošín Žilinský 2008 PDF
Jaskyňa Driny 11,7000 Trnava Trnavský 2008 PDF
Prepoštská jaskyňa 0,5474 Prievidza Trenčiansky 2007 PDF
Chvalovská jaskyňa 10,8553 Revúca Banskobystrický 2009 PDF
Harmanecká jaskyňa 115,9186 Banská Bystrica Banskobystrický 2009 PDF
Gombasecká jaskyňa 642,4831 Rožňava Košický 2011 PDF
Jelenecká jaskyňa 2,6877 Banská Bystrica Banskobystrický 2012 PDF
Važecká jaskyňa 87,3728 Liptovský Mikuláš Žilinský 2010 PDF

 

Aktuality

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo