Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 7

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2002 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: K legislatívnej ochrane jaskýň

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na 11. ročníku medzinárodnej výstavy turistických možností „Regiontour 2002“
 • Ľ. Nudzíková: Výstava o slovenských jaskyniach v Poľsku
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2001
 • J. Peška: II. etapa dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Peška: Prístavba vstupného objektu Važecke jaskyne
 • J. Dzúr: Kamerový systém v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella – P. Gažík: Študijná cesta po krase a sprístupnených jaskyniach južných oblastí Japonska
 • P. Bella: Sprístupnené jaskyne v okolí Belo Horizonte (Minas Gerais, Brazília)
 • P. Holúbek: Návšteva švajčiarskej jaskyne Hölloch
 • J. Kakač: Nová provozní budova jaskyně Balcarka v Moravském krasu

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Ambruž: Slávnostné zhromaždenie k 50. výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne
 • J. Hlaváč: 13. medzinárodný speleologický kongres v Brazílii
 • M. Peško – P. Gažík: Medzinárodný míting „Nové technológie v propagácii a manažmente sprístupnených jaskýň“ v Taliansku (Frosinone, 25. – 28. 10. 2001)
 • P. Bella: Medzinárodná konferencia „Monitoring v krasových jaskyniach“ (Škocjanske jame, 2001)
 • D. Lazišťan – J. Ambrúž: XII. medzinárodné sympózium o speleoterapii v Jósvafő
 • J. Zelinka: Medzinárodná konferencia „Man and Climate in the 20th Century“ v Poľsku
 • P. Bella: 7. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • Ľ. Gaál: V. Panoš: Karsologická a speleologická terminologie
 • P. Gažík: R. J. C. Marra: Espeleo Turismo: Planejamento e Manejo de Cavernas
 • P. Bella: A. Mihevc: Speleogeneza Divaškega krasa
 • P. Bella: A. A. Cigna – E. Burri: Development, Management and Economy of Show Caves
 • M. Peško: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Za Vladimírom Panošom
 • J. Hlaváč: Odišiel Štefan Roda
 • J. Vrabec: Jarmila Jirmerová 70-ročná
 • J. Peška: Bol čas prísť, je čas odísť...
 • D. Lazišťan: Jozef Knap 50-ročný
 • L. Jánošíková: Životné jubileum Jarmily Mišurovej
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo