Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 7

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2002 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Obálka v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: K legislatívnej ochrane jaskýň

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková: Účasť Správy slovenských jaskýň na 11. ročníku medzinárodnej výstavy turistických možností „Regiontour 2002“
 • Ľ. Nudzíková: Výstava o slovenských jaskyniach v Poľsku
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2001
 • J. Peška: II. etapa dostavby vstupného areálu Demänovskej jaskyne slobody
 • J. Peška: Prístavba vstupného objektu Važecke jaskyne
 • J. Dzúr: Kamerový systém v Ochtinskej aragonitovej jaskyni

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella – P. Gažík: Študijná cesta po krase a sprístupnených jaskyniach južných oblastí Japonska
 • P. Bella: Sprístupnené jaskyne v okolí Belo Horizonte (Minas Gerais, Brazília)
 • P. Holúbek: Návšteva švajčiarskej jaskyne Hölloch
 • J. Kakač: Nová provozní budova jaskyně Balcarka v Moravském krasu

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 3. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • J. Ambruž: Slávnostné zhromaždenie k 50. výročiu objavenia Gombaseckej jaskyne
 • J. Hlaváč: 13. medzinárodný speleologický kongres v Brazílii
 • M. Peško – P. Gažík: Medzinárodný míting „Nové technológie v propagácii a manažmente sprístupnených jaskýň“ v Taliansku (Frosinone, 25. – 28. 10. 2001)
 • P. Bella: Medzinárodná konferencia „Monitoring v krasových jaskyniach“ (Škocjanske jame, 2001)
 • D. Lazišťan – J. Ambrúž: XII. medzinárodné sympózium o speleoterapii v Jósvafő
 • J. Zelinka: Medzinárodná konferencia „Man and Climate in the 20th Century“ v Poľsku
 • P. Bella: 7. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • Ľ. Gaál: V. Panoš: Karsologická a speleologická terminologie
 • P. Gažík: R. J. C. Marra: Espeleo Turismo: Planejamento e Manejo de Cavernas
 • P. Bella: A. Mihevc: Speleogeneza Divaškega krasa
 • P. Bella: A. A. Cigna – E. Burri: Development, Management and Economy of Show Caves
 • M. Peško: Ochtinská aragonitová jaskyňa

Spoločenské správy

 • J. Hlaváč: Za Vladimírom Panošom
 • J. Hlaváč: Odišiel Štefan Roda
 • J. Vrabec: Jarmila Jirmerová 70-ročná
 • J. Peška: Bol čas prísť, je čas odísť...
 • D. Lazišťan: Jozef Knap 50-ročný
 • L. Jánošíková: Životné jubileum Jarmily Mišurovej
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo