Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 5

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2000 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Obálka v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková – S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2000
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1999
 • M. Fillo: Rekonštrukcia elektrického osvetlenia v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • J. Knap: Deformácia prehliadkového chodníka v zaľadnenej časti Demänovskej ľadovej jaskyne
 • V. Janíček: Zmeny vo vstupnom areáli Gombaseckej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Náučné panely pri Gombaseckej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučné panely pri jaskyni Driny
 • J. Paulus: Rekonštrukcia pozemnej nákladnej lanovej dráhy k Demänovskej jaskyni slobody

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach severozápadného Talianska a južného Francúzska
 • J. Zelinka: Jaskyniarstvo a sprístupnené jaskyne v Belgicku
 • P. Bella - J. Zelinka: Dan yr Ogof - centrum sprístupnených jaskýň v južnom Walese
 • J. Vajs: Sprístupnené jaskyne na Mallorke
 • R. Lehotský: Jaskyňa Petralona – významná grécka archeologická a paleontologická lokalita
 • P. Bella: Pobrežné jaskyne pri Bonifaciu na Korzike

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 2. vedecká konferencia „ Výskum, ochrana a využívanie jaskýň“
 • J. Hlaváč: Slávnostné zhromaždenie k 30. výročiu založenia Správy slovenských jaskýň
 • J. Zelinka: 40. jaskyniarsky týždeň – Demänovská dolina 1999
 • A. Lucinkiewicz: XI. medzinárodné sympózium o speleoterapii – Zlaté Hory 1999
 • P. Bella: 5. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • J. Zelinka: Stretnutie v Demänovskej jaskyni mieru
 • P. Bella: Deň Sloupsko-šošůvskych jaskýň
 • P. Bella: Jeskyně Na Pomezí 1950–2000

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • A. Chovan: Správa slovenských jaskýň 1970–2000
 • J. Hlaváč: Zoznam jaskýň na Slovensku
 • P. Bella: Clamouse – Cinquante ans de recherches
 • F. Bernadovič: U. Fricke – F. Knolle: Die Rübeländer Tropsteinhöhlen
 • P. Bella: The Aggtelek Karst Cave World. Baradla Cave
 • P. Bella: The Caves of Aggtelek Karst. A World Heritage Site in the Depths of Earth
 • A. Lucinkiewicz: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Peško: Sprievodca náučným chodníkom k Dobšinskej ľadovej jaskyni

Spoločenské správy

 • P. Bella: Životné jubileum Ing. Jozefa Hlaváča
 • Ľ. Očkaik: Michal Baumgärtner 75-ročný
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo