Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 5

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2000 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Obálka v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková – S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2000
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1999
 • M. Fillo: Rekonštrukcia elektrického osvetlenia v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • J. Knap: Deformácia prehliadkového chodníka v zaľadnenej časti Demänovskej ľadovej jaskyne
 • V. Janíček: Zmeny vo vstupnom areáli Gombaseckej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Náučné panely pri Gombaseckej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučné panely pri jaskyni Driny
 • J. Paulus: Rekonštrukcia pozemnej nákladnej lanovej dráhy k Demänovskej jaskyni slobody

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach severozápadného Talianska a južného Francúzska
 • J. Zelinka: Jaskyniarstvo a sprístupnené jaskyne v Belgicku
 • P. Bella - J. Zelinka: Dan yr Ogof - centrum sprístupnených jaskýň v južnom Walese
 • J. Vajs: Sprístupnené jaskyne na Mallorke
 • R. Lehotský: Jaskyňa Petralona – významná grécka archeologická a paleontologická lokalita
 • P. Bella: Pobrežné jaskyne pri Bonifaciu na Korzike

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 2. vedecká konferencia „ Výskum, ochrana a využívanie jaskýň“
 • J. Hlaváč: Slávnostné zhromaždenie k 30. výročiu založenia Správy slovenských jaskýň
 • J. Zelinka: 40. jaskyniarsky týždeň – Demänovská dolina 1999
 • A. Lucinkiewicz: XI. medzinárodné sympózium o speleoterapii – Zlaté Hory 1999
 • P. Bella: 5. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • J. Zelinka: Stretnutie v Demänovskej jaskyni mieru
 • P. Bella: Deň Sloupsko-šošůvskych jaskýň
 • P. Bella: Jeskyně Na Pomezí 1950–2000

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • A. Chovan: Správa slovenských jaskýň 1970–2000
 • J. Hlaváč: Zoznam jaskýň na Slovensku
 • P. Bella: Clamouse – Cinquante ans de recherches
 • F. Bernadovič: U. Fricke – F. Knolle: Die Rübeländer Tropsteinhöhlen
 • P. Bella: The Aggtelek Karst Cave World. Baradla Cave
 • P. Bella: The Caves of Aggtelek Karst. A World Heritage Site in the Depths of Earth
 • A. Lucinkiewicz: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Peško: Sprievodca náučným chodníkom k Dobšinskej ľadovej jaskyni

Spoločenské správy

 • P. Bella: Životné jubileum Ing. Jozefa Hlaváča
 • Ľ. Očkaik: Michal Baumgärtner 75-ročný
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo