Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 5

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2000 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman.

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Obálka v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Nudzíková – S. Ortutayová: Prezentácia sprístupnených jaskýň na medzinárodných výstavách a veľtrhoch cestovného ruchu v roku 2000
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1999
 • M. Fillo: Rekonštrukcia elektrického osvetlenia v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • J. Knap: Deformácia prehliadkového chodníka v zaľadnenej časti Demänovskej ľadovej jaskyne
 • V. Janíček: Zmeny vo vstupnom areáli Gombaseckej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Náučné panely pri Gombaseckej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučné panely pri jaskyni Driny
 • J. Paulus: Rekonštrukcia pozemnej nákladnej lanovej dráhy k Demänovskej jaskyni slobody

Z histórie / From history

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach severozápadného Talianska a južného Francúzska
 • J. Zelinka: Jaskyniarstvo a sprístupnené jaskyne v Belgicku
 • P. Bella - J. Zelinka: Dan yr Ogof - centrum sprístupnených jaskýň v južnom Walese
 • J. Vajs: Sprístupnené jaskyne na Mallorke
 • R. Lehotský: Jaskyňa Petralona – významná grécka archeologická a paleontologická lokalita
 • P. Bella: Pobrežné jaskyne pri Bonifaciu na Korzike

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 2. vedecká konferencia „ Výskum, ochrana a využívanie jaskýň“
 • J. Hlaváč: Slávnostné zhromaždenie k 30. výročiu založenia Správy slovenských jaskýň
 • J. Zelinka: 40. jaskyniarsky týždeň – Demänovská dolina 1999
 • A. Lucinkiewicz: XI. medzinárodné sympózium o speleoterapii – Zlaté Hory 1999
 • P. Bella: 5. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň
 • J. Zelinka: Stretnutie v Demänovskej jaskyni mieru
 • P. Bella: Deň Sloupsko-šošůvskych jaskýň
 • P. Bella: Jeskyně Na Pomezí 1950–2000

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • A. Chovan: Správa slovenských jaskýň 1970–2000
 • J. Hlaváč: Zoznam jaskýň na Slovensku
 • P. Bella: Clamouse – Cinquante ans de recherches
 • F. Bernadovič: U. Fricke – F. Knolle: Die Rübeländer Tropsteinhöhlen
 • P. Bella: The Aggtelek Karst Cave World. Baradla Cave
 • P. Bella: The Caves of Aggtelek Karst. A World Heritage Site in the Depths of Earth
 • A. Lucinkiewicz: Jaskyne Slovenského krasu – svetové prírodné dedičstvo
 • M. Peško: Sprievodca náučným chodníkom k Dobšinskej ľadovej jaskyni

Spoločenské správy

 • P. Bella: Životné jubileum Ing. Jozefa Hlaváča
 • Ľ. Očkaik: Michal Baumgärtner 75-ročný
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo