Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku - uzatváranie jaskýň

V súčasnosti sa na území Slovenska nachádza 5200 jaskýň, z toho uzatvorených je 185 najvýznamnejších. Od roku 2002 Správa slovenských jaskýň zabezpečila uzatvorenie 83 jaskýň. Na pätnástich bola prevedená rekonštrukcia starého nevyhovujúceho uzáveru. Vzhľadom na ochranu proti nežiadúcemu znečisteniu a nebezpečenstvu pádu osôb alebo divej zveri boli oplotené štyri priepasti.

Uzatvárania jaskýň v roku 2005

V roku 2005 sa v zmysle plánu hlavných úloh uzatvorilo 15 jaskýň, 4 uzáverov bolo opravených a 9 krasových lokalít vyčistených. Uzávery sme osadili na novoobjavených jaskyniach Džimova spása v Považskom Inovci, Demänovská Medvedia jaskyňa a na znovuobjavenú Havranickú jaskyňu v Malých Karpatoch. V jaskyni Deravá skala pri Plaveckom Mikuláši bola počas archeologického výskumu objavená 24 metrová archeologická chodba, v ktorej sa našli výnimočné archeologické nálezy z obdobia peleolitu. Po ukončení výskumu sme chodbu zakonzervovali a uzatvorili. V týchto prípadoch je chránené nezdevastované prostredie jaskýň a tieto sú zachované v minimálne zmenenej podobe do budúcnosti. Druhý dôvod uzatvárania je, ak sú známe jaskyne ničené vandalmi, prípadne nelegálnou komerčnou činnosťou zameranou na ničenie vzácnej výzdoby a jej následný predaj na burzách. Táto ilegálna činnosť sa týka aj archeologických a paleolontologických nálezov a nelegálneho odberu chránených druhov živočíchov žijúcich v jaskynnom prostredí. Preto boli osadené uzávery na jaskyni Stará poľana v Jánskej doline, v Jaskyni v Okolíku v Západných Tatrách, v jaskyni Drienka v Ponickom krase, Viežka v Slatinskom krase na juhozápade Strážovských vrchov a v Jubilejnej jaskyni v Borinskom krase v Malých Karpatoch, ktorú si miestni „tiežpodnikatelia“ pomýlili so smetiskom. Na žiadosť pracovníkov Štátnej ochrany prírody, z hľadiska ochrany netopierov bol osadený uzáver v Pružinskej dúpnej jaskyni v Strážovských vrchoch, ktorý svojim prevedením vhodne zapadá do priestoru vchodu a vyjadruje jej historickú jedinečnosť. V jaskyni Haviareň v Malých Karpatoch bol osadený nový uzáver v spodnom vchode a v hornom, ktorý vyúsťuje na povrch 30 metrovým komínom bola osadená mreža, kvôli rušeniu významnej kolónie netopierov zlaňujúcimi horolezcami. Na Muránskej planine sme v Suchých doloch mrežovým uzáverom uzavreli vyčistenú Jaskyňu v pastierni a na priepasti Michňová sme kvôli bezpečnosti a ochrane zrekonštruovali uzáver. Opatrili sme ho ochranným náterom a textovou tabuľkou s popisom jaskyne. V Drienčanskom krase sme odstránili starý, neustále atakovaný a poškodený uzáver Španopoľskej jaskyne a nahradili ho novým, bezpečnejším (s uzamykaním zvnútra). Výmenu zničeného uzáveru sme zrealizovali aj na Drienovskej jaskyni na Jasovskej planine, kde sme starý poškodený uzáver vymenili za nový s bezpečnejším uložením zámku. Oprava uzáveru prebehla v priepasti Havran v Považskom Inovci, ktorý bol poškodený v roku 2004. V roku 2005 sa bohužiaľ nepodarilo vyriešiť problém Trstínskej vodnej priepasti. Tu pri likvidácii časti lomu Trstín a následnej rekultivácii daného územia mohol byť prístup do danej speleologickej lokality úplne znemožnený. Problém sa dokázal vyriešiť až začiatkom roku 2006 po dlhodobých jednaniach s firmou Alas, ktorá je užívateľom dobývacieho územia lomu Trstín. Záverom by sme chceli konštatovať, že finančné prostriedky, ktoré sú použité na výrobu a osadenie nových odolnejších uzáverov, sa vyplácajú aj napriek činnostiam zameraným na ich poškodenie, väčšina z nich ostáva neporušená a schopná plniť svoj účel aj naďalej.

Pavol Staník a Igor Balciar

Uzatvárania jaskýň v roku 2006

Netradičným spôsobom, hustou výsadbou pôvodných ihličnatých drevín, sme ohradili Jeleniu priepasť na krasovej plošine Ohnišťa. Týmto sa zabránilo možnosti pádu divej zveri do jej vertikálnych priestorov.

Osadením uzáveru nad vchodom do Trstínskej vodnej priepasti sa zavŕšil dva a pol roka trvajúci proces záchrany jednej z najvýznamnejších speleologických lokalít Malých Karpát. Proti vstupu nežiaducich návštevníkov do Jaskyne mŕtvych netopierov sa uzatvoril jeden z jej vchodov (tzv. Kladno), nachádzajúci sa v blízkosti turistického chodníka vedúceho k chate M. R. Štefánika na Ďumbieri. Bezpečnými uzávermi sa zabezpečili aj vchody novoobjavených jaskýň Ofrfľaná, nachádzajúcej sa v Plaveckom krase a Praslen, objavenej v Drienčanskom krase začiatkom roku 2006 jaskyniarmi z OS Rimavská Sobota. Jaskyňa Praslen je po jaskyni Domica jednou z najvýznamnejších archeologických lokalít slovenského podzemia. V roku 2005 došlo k odcudzeniu kostí jaskynného medveďa z Jaskyne Izabely Textorisovej vo Veľkej Fatre. Pre väčší rozsah škody bol tento prípad postúpený a riešený orgánom činným v trestnom konaní. V roku 2006 sme sa rozhodli v záujme záchrany paleolontologického náleziska uzatvoriť časť tejto jaskyne s názvom Hrobka. Uzatvorením Údolnej jaskyne a Jaskyne pod Útesom, ktoré boli poslednými otvorenými vchodmi do Demänovského jaskynného systému, sa výrazne prispelo k ochrane najdlhšej slovenskej jaskyne pred nežiaducimi návštevníkmi. Neoprávnený vstup a krádež materiálu zistili členovia speleologickej strážnej služby zo Speleoklubu Tisovec v jaskyni č. 31 (Tisovská jaskyňa) na Muránskej planine. Prípad bol odstúpený Okresnému súdu v Rimavskej Sobote, kde bol páchateľ odsúdený za trestný čin na trest odňatia slobody na 8 mesiacov nepodmienečne.

Niektoré staršie uzávery jaskýň vyrobené a osadené v minulosti nespĺňajú súčasné požiadavky na ochranu podzemných krasových hodnôt a preto sme pristúpili k ich výmene, alebo rekonštrukcii. V koncových častiach Kryštálovej jaskyne v Malej Fatre v minulom roku jaskyniari objavili nové priestory so vzácnou kryštálovou drúzovou výzdobou. Preto sme jej starý nefunkčný uzáver nahradili novým. V jaskyni Hladový prameň, nachádzajúcej sa v Čachtickom krase miestni jaskyniari zrekonštruovali mrežu uzáveru a priestory vchodu zabezpečili pred zosunom skál a sedimentov betónovými múrmi.

Uzávery sme vymieňali na jaskynnom systéme Podbanište – Jaskyňa nad Kadlubom v Drienčanskom krase. Rekonštrukcia prebiehala aj na uzáveroch Marciho jaskyne a Ardovskej jaskyne v Slovenskom krase. V mestskej časti Košíc sme zamurovaním zabezpečili novoprepadnutý otvor Kavečanskej jaskyne pri ceste. Ochrana, čistenie a uzatváranie jaskýň prebieha v spolupráci s dobrovoľnými jaskyniarmi z oblastných skupín Slovenskej speleologickej spoločnosti.

Aktuality

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo