Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku - speleologická strážna služba

V súčasnosti sa na území Slovenska nachádza 5200 jaskýň, z toho uzatvorených je 185 najvýznamnejších. Od roku 2002 Správa slovenských jaskýň zabezpečila uzatvorenie 83 jaskýň. Na pätnástich bola prevedená rekonštrukcia starého nevyhovujúceho uzáveru. Vzhľadom na ochranu proti nežiadúcemu znečisteniu a nebezpečenstvu pádu osôb alebo divej zveri boli oplotené štyri priepasti. Veľmi významnou činnosťou, ktorá má vplyv nielen na zachovanie prirodzeného prostredia krasu, ale aj na trvalo udržateľný stav životného prostredia, je likvidácia nebezpečného odpadu z jaskýň a priepastí. V tomto období prebehla likvidácia odpadu na siedmich speleologických lokalitách.

Speleologická strážna služba

Počet strážcov prírody špecializovanej na ochranu jaskýň s ktorými má Správa slovenských jaskýň zmluvný vzťah sa zvýšil o štyroch členov z oblastných skupín Považský Inovec, Dolné Orešany a JS A. Vallu: Ing. Ivan Demovič, RNDr. Daniel Moravanský PhD., Alexander Lačný, Ján Muráň. Pre neochotu spolupracovať sme sa bohužiaľ museli rozlúčiť s Miroslavom Jurečkom z Oblastnej skupiny Ružomberok. Celkový počet zmluvných členov speleologickej strážnej služby bol v roku 2005, 44 strážcov, ktorí za toto obdobie zaslali 775 hlásení stráže prírody. Medzi najzávažnejšie udalosti zistené pri výkone ich činnosti patrilo vylomenie a znehodnotenie uzáveru Líščej jaskyne v Doline Vajskovského potoka. Poškodenie uzáveru Čachtickej jaskyne v Malých Karpatoch. V oboch prípadoch bolo podané trestné oznámenie na neznámeho páchateľa v poškodzovaní cudzej veci na polícii. Ďalší závažný čin poškodenia a krádeže paleontologických nálezov v jaskyni Izabely Textorisovej, ktorý je tiež riešený príslušníkmi policajného zboru. V tomto prípade speleologická stráž prírody plnila rozhodujúcu úlohu pri kontrolnej činnosti a monitoringu jaskyne od odcudzenia kostí jaskynného medveďa a poškodenia vrstiev paleontologickej lokality až po vybudovanie uzáveru a tým zabezpečenia ochrany danej lokality. Opätovné znečistenie veľkého závrtu vo Važci pri jaskyni Konská diera zahlásil príslušný strážca pre danú lokalitu Ing. Peter Holúbek. SSJ podala podnet na riešenie inšpekcii životného prostredia v Košiciach. Na celej tejto skutočnosti je smutné to, že z daného závrtu bol zlikvidovaný komunálny odpad pár mesiacov pred jeho opätovným znečistením. Porušenie zákona vzniklo aj pri využívaní Mojtínskej jaskyne na sakrálne účely. Prípad je v riešení.

Svet jaskýň je citlivý na antropogénne vplyvy a ľahko zraniteľný s tým úzko súvisí vysoká náročnosť na zabezpečenie speleologickej strážnej služby, ktorá plní rozhodujúcu úlohu ochrany podzemného aj povrchového krasu. Dôležitý je monitoring znečistenia krasových vôd, ktorý má v konečnom dôsledku veľký dopad na kvalitu životného prostredia. Preventívnou činnosťou je aj enviromentálnu výchova, ktorú v prevažnej miere predstavujú prednášky pre mladých ľudí na základných školách alebo iných podujatiach. Stráž prírody spolupracuje s orgánmi a organizáciami ochrany prírody, prípadne zo zložkami policajného zboru.

Pavol Staník a Igor Balciar

Aktuality

14. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň"

Konanie: 6.-8. september 2022. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete tu.

Predaj bankoviek s hodnotou 0 €

Važení zberatelia,
dávame vám touto cestou do pozornosti informáciu o predaji bankoviek v hodnote 0 €. V súčasnosti sa suvenírové nulové bankovky predávajú na nižšie uvedených predajných miestach. Bližšie podmienky predaja bankoviek nájdete po kliknutí na odkaz s motívom bankovky:

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo