Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Kontakty

Zarząd Jaskiń Słowackich

Hodžova 11, 031 01 Liptowski Mikulasz, Republika Słowacka

tel.: +421 (0)44 553 64 11
fax: +421 (0)44 553 63 11

e-mail: caves@ssj.sk
web: www.ssj.sk

Dane kontaktowe

 • RNDr. Zuskin Ján, - Dyrektor, tel. 044/5536 411, e-mail: caves@ssj.sk, jan.zuskin@ssj.sk
 • Plevová Iveta, – Sekretariat dyrektora, 044/5536 411, fax 5536 311, e-mail: caves@ssj.sk, iveta.plevova@ssj.sk
 • doc. RNDr. Bella Pavel,PhD., – Kierownik Działu Ochrony Jaskiń, zastępca dyrektora, geograf, geomorfolog, 044/5536 241, e-mail: pavel.bella@ssj.sk
 • RNDr. Gáal Ľudovít, PhD., – Kierownik Działu Opieki nad Jaskiniami i Wychowania Środowiskowego, geolog, 047/5811 528, e-mail: ludovit.gaal@ssj.sk
 • Mgr. Haviarová Dagmar, PhD., – Kierowniczka Działu Badania i Monitoringu, Hydrogeolog, 044/5536 391, e-mail: dagmar.haviarova@ssj.sk
 • RNDr. Zelinka Ján, – Kierownik Działu Zarządzania Jaskiniami, Speleoklimatolog, 044/5536 121, e-mail: jan.zelinka@ssj.sk
 • Ing. Nudzíková Ľubica, – Kierowniczka Działu Zarządzania Jaskiniami i Handlu, 044/5536 302, e-mail: lubica.nudzikova@ssj.sk
 • Ing. Peter Labaška - Kierownik Działu Techniczno - Serwisowego, Technik prac w podziemi, 044/5536 161, e-mail: peter.labaska@ssj.sk
 • Ing. Gažík Peter, – Kierownik Działu Informacyjnego i Prezentacyjnego, analityk GIS, 044/5536 171, e-mail: peter.gazik@ssj.sk
 • Ing. Škapec Ľudovít, – Informatyk, 044/ 5536 301, e-mail: informatik@ssj.sk, ludovit.skapec@ssj.sk
 • Mgr. Kudla Miroslav, – Hydrogeolog, praktyczna ochrona jaskiń, 044/5536 201, e-mail: miroslav.kudla@ssj.sk
 • RNDr. Višňovská Zuzana, PhD., – Biospeleolog, 044/5536 254, e-mail: zuzana.visnovska@ssj.sk
 • RNDr. Papáč Vladimír, PhD., – Biospeleolog, praktyczna ochrona jaskiń, 047/5811 528, e-mail: vladimir.papac@ssj.sk
 • Balciar Igor, - Koordynator dyżuru speleologicznego - południe 047/5811 528, e-mail: igor.balciar@ssj.sk
 • Staník Pavol, – Koordynator dyżuru speleologicznego  - północ, 044/5536 191, e-mail: pavol.stanik@ssj.sk
 • Ing. Stankoviansky Peter, – Technik urządzeń elektrycznych, 044/5536 561, e-mail: peter.stankoviansky@ssj.sk
 • Ing. Jánošíková Lýdia, – Główna księgowa Działu Ekonomicznego, 044/5536 272, e-mail: lydia.janosikova@ssj.sk
 • Ing. Staroňová Eva, – Główna księgowa Zespołu Informacyjnego, 044/5536 491, e-mail: eva.staronova@ssj.sk
 • Ortutayová Soňa, – Referent ds. propagowania jaskiń, 044/5536 551, e-mail: sona.ortutayova@ssj.sk
 • Laurincová Alena, – Referent ds. zarządzania jaskiniami, 044/5536 582, e-mail: alena.laurincova@ssj.sk
 • Magerčiak Radoslav, – Referent ds. handlu, 044/5536 591, 501, e-mail: radoslav.magerciak@ssj.sk
 • Mgr. Stankovianska Ingrid, – Referent ds. transportu, 044/5536 181, e-mail: ingrid.stankovianska@ssj.sk
 • Bc. Pavellová Daniela, – Referent ds. personalnych, 044/5536 581, e-mail: daniela.pavellova@ssj.sk
 • Budajová Gabriela, – Referent ds. kontroli, 044/5536 303, e-mail: gabriela.budajova@ssj.sk

Udostępnione jaskinie:

Jaskinia Bielańska

059 54 Tatranská Kotlina, Slovenská Republika
tel.: 052/446 73 75
e-mail: belianj@ssj.sk
web: Jaskinia Bielańska

 • Ing. Bachleda Jozef  –  Zarządca jaskini, 0903 496 311
 • Závacký Roman – poprowadzić
 • Tribula Jozef – poprowadzić
 • Blašková Daniela – poprowadzić
 • Harnišová Daniela – poprowadzić
 • Vojtaššák Milan – poprowadzić

Jaskinia Bystrianska

977 01 Brezno, Slovenská Republika
tel.: 048/619 51 33
e-mail: bystrj@ssj.sk
web: Jaskinia Bystrianska

 • Vrabec Ján, – Zarządca jaskini, 0904 679 945
 • Vrabcová Marta, – poprowadzić
 • Skalošová Jana, – poprowadzić

Demianowska Jaskinia Wolności

032 51 Demänovská Dolina, Slovenská Republika
tel.: 044/559 16 73
e-mail: djslob@ssj.sk
web: Demianowska Jaskinia Wolności

 • Mičuch Dušan  – Zarządca jaskini, 0903 538 619
 • Hejhal Dušan – poprowadzić
 • Korček Martin – poprowadzić
 • Benický Dalibor – poprowadzić
 • Matejička Ján – sprzedawca
 • Budkajová Jana – sprzedawca
 • Jurík Alexander – poprowadzić
 • Mikušová Angelika – poprowadzić
 • Veselovská Mária – poprowadzić
 • Táboryová Jana – poprowadzić
 • Šuchtárová Jana – sprzątaczka

Demianowska Jaskinia Lodowa

031 01 Lipt. Mikuláš, Slovenská Republika
tel.: 044/554 81 70
e-mail: demladj@ssj.sk
web: Demianowska Jaskinia Lodowa

 • Ing. Lopčiansky Michal  – Zarządca jaskini, 0911 011 395
 • Knap Jozef – poprowadzić

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

049 71 Dobšinská ľad. jaskyňa, Slovenská Republika
tel.: 058/788 14 70
e-mail: dobslj@ssj.sk
web: Dobszyńska Jaskinia Lodowa

 • Ing. Očkaik Ľubomír, – Zarządca jaskini, 0903 469 314
 • Bc. Slivenský Patrik, – poprowadzić

Domica

049 55 Dlhá Ves, Slovenská Republika
tel.: 058/788 20 10
e-mail: domica@ssj.sk
web: Domica

 • Ing. Lörincz Ottó, – Zarządca jaskini, 0911 999 603
 • Blatník Erik, – poprowadzić
 • Hegedüsová Jana, – poprowadzić
 • Lörinczová Ingrid, – sprzątaczka

Driny

919 04 Smolenice, Slovenská Republika
tel.: 033/558 62 00
e-mail: driny@ssj.sk
web: Driny

 • Ing. Zvonár Peter, – Zarządca jaskini
 • Zvonárová Jarmila, – poprowadzić

Jaskinia Gombasecka

049 11 Plešivec, Slovenská Republika
tel.: 058/788 20 20
e-mail: gombj@ssj.sk
web: Jaskinia Gombasecka

 • Ambrúž Ján, – Zarządca jaskini, 0907 932 633
 • Lőrinczová Eva, – poprowadzić

Jaskinia Harmanecka

976 03 Dolný Harmanec, Slovenská Republika
tel.: 048/419 81 22
e-mail: harmanj@ssj.sk
web: Jaskinia Harmanecka

 • Ing. Hraško Ľuboš, – Zarządca jaskini, 0911 206 953
 • Mgr. Meško Branislav, – poprowadzić

Jaskinia Jasovska

044 23 Jasov, Slovenská Republika
tel.: 055/466 41 65
e-mail: jasovj@ssj.sk
web: Jaskinia Jasovska

 • Ing. Menda Jozef – Zarządca jaskini
 • Ing. Hersteková Veronika – poprowadzić
 • Süčová Dagmar – poprowadzić

Ochtińska Jaskinia Aragonitowa

049 35 Ochtiná, Slovenská Republika
tel.: 058/488 10 51-52
e-mail: oaj@ssj.sk
web: Ochtińska Jaskinia Aragonitowa

 • Ing. Csunyo Alexander, – Zarządca jaskini, 0903 496 316
 • Németová Iveta, – poprowadzić

Jaskinia Vażecka

032 61 Važec, Slovenská Republika
tel.: 044/529 41 71
e-mail: vazecj@ssj.sk
web: Jaskinia Vażecka

 • Orfánus Milan, – Zarządca jaskini, 0902 633 646
 • Mudroň Ivan, – poprowadzić
 • Ing. Karabášová Viera, – poprowadzić
Aktualności

Underground boat trip in Domica Cave not available.

24.07.2018 Due to bad conditions of underground water the boat trip in Domica Cave is not available. The short tour is available.

Thank you for understanding.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky