Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Kontakty

Zarząd Jaskiń Słowackich

Hodžova 11, 031 01 Liptowski Mikulasz, Republika Słowacka

tel.: +421 (0)44 553 64 11
fax: +421 (0)44 553 63 11

e-mail: caves@ssj.sk
web: www.ssj.sk

Dane kontaktowe

Udostępnione jaskinie:

Jaskinia Bielańska

059 54 Tatranská Kotlina, Slovenská Republika
tel.: 052/446 73 75
e-mail: belianj@ssj.sk
web: Jaskinia Bielańska

 • Ing. Bachleda Jozef  –  Zarządca jaskini, 0903 496 311
 • Blašková Daniela – poprowadzić
 • Ing. Floriančičová Danka– poprowadzić
 • Harnišová Daniela – poprowadzić
 • Vojtaššák Milan – poprowadzić
 • Závacký Roman – poprowadzić

Jaskinia Bystrianska

977 01 Brezno, Slovenská Republika
tel.: 048/619 51 33
e-mail: bystrj@ssj.sk
web: Jaskinia Bystrianska

 • Vrabec Ján, – Zarządca jaskini, 0904 679 945
 • Vrabcová Marta, – poprowadzić
 • Skalošová Jana, – poprowadzić

Demianowska Jaskinia Wolności

032 51 Demänovská Dolina, Slovenská Republika
tel.: 044/559 16 73
e-mail: djslob@ssj.sk
web: Demianowska Jaskinia Wolności

 • Ing. Lisá Michaela  – Zarządca jaskini
 • Kardoš Jakub – poprowadzić
 • Ing. Grieš Martin – poprowadzić
 • Korček Martin – poprowadzić
 • Benický Dalibor – poprowadzić
 • Mitašík Rudolf – sprzedawca
 • Budkajová Jana – sprzedawca
 • Mikušová Angelika – poprowadzić
 • Veselovská Mária – poprowadzić
 • Šuchtárová Jana – sprzątaczka
 • Turčiaková Monika – sprzedawczyni

Demianowska Jaskinia Lodowa

031 01 Lipt. Mikuláš, Slovenská Republika
tel.: 044/554 81 70
e-mail: demladj@ssj.sk
web: Demianowska Jaskinia Lodowa

 • Ing. Lopčiansky Michal  – Zarządca jaskini, 0911 011 395
 • Tereštík Matúš – poprowadzić
 • Jáger Filip – poprowadzić

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

049 71 Dobšinská ľad. jaskyňa, Slovenská Republika
tel.: 058/788 14 70
e-mail: dobslj@ssj.sk
web: Dobszyńska Jaskinia Lodowa

 • Ing. Očkaik Ľubomír, – Zarządca jaskini, 0903 469 314
 • Šipula Matúš, – poprowadzić

Domica

049 55 Dlhá Ves, Slovenská Republika
tel.: 058/788 20 10
e-mail: domica@ssj.sk
web: Domica

 • Ing. Lörincz Ottó, – Zarządca jaskini, 0911 999 603
 • Blatník Erik, – poprowadzić
 • Hegedüsová Jana, – poprowadzić
 • Lörinczová Ingrid, – sprzątaczka

Driny

919 04 Smolenice, Slovenská Republika
tel.: 033/558 62 00
e-mail: driny@ssj.sk
web: Driny

 • Ing. Zvonár Peter, – Zarządca jaskini
 • Zvonárová Jarmila, – poprowadzić
 • Nemčeková Simona, – poprowadzić

Jaskinia Gombasecka

049 11 Plešivec, Slovenská Republika
tel.: 058/788 20 20
e-mail: gombj@ssj.sk
web: Jaskinia Gombasecka

 • Ambrúž Ján, – Zarządca jaskini, 0907 932 633
 • Lőrinczová Eva, – poprowadzić

Jaskinia Harmanecka

976 03 Dolný Harmanec, Slovenská Republika
tel.: 048/419 81 22
e-mail: harmanj@ssj.sk
web: Jaskinia Harmanecka

 • Ing. Hraško Ľuboš, – Zarządca jaskini, 0911 206 953
 • Mgr. Vyletelová Ivana, – poprowadzić

Jaskinia Jasovska

044 23 Jasov, Slovenská Republika
tel.: 055/466 41 65
e-mail: jasovj@ssj.sk
web: Jaskinia Jasovska

 • Ing. Menda Jozef – Zarządca jaskini
 • Ing. Hersteková Veronika – poprowadzić
 • Süčová Dagmar – poprowadzić

Ochtińska Jaskinia Aragonitowa

049 35 Ochtiná, Slovenská Republika
tel.: 058/488 10 51-52
e-mail: oaj@ssj.sk
web: Ochtińska Jaskinia Aragonitowa

 • Mgr. Horváth Pavol, – Zarządca jaskini, 0903 496 316
 • Németová Iveta, – poprowadzić
 • Bc. Pástorová Katarína, – poprowadzić

Jaskinia Vażecka

032 61 Važec, Slovenská Republika
tel.: 044/529 41 71
e-mail: vazecj@ssj.sk
web: Jaskinia Vażecka

 • Ing. Guerin Zuzana, – Zarządca jaskini, 0902 633 646
 • Mudroň Ivan, – poprowadzić
Aktualności

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo