Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Domica

domica_logo.png

 

Domica jest najbardziej znaną i najdłuższą jaskinią Parku Narodowego Słowacki Kras. Jaskinia ta jest znana nie tylko z powodu swych wartości geomorfologicznych, bogatej szaty naciekowej w postaci tarcz i bębnów, ale także z uwagi na znaleziska archeologiczne i liczne występowanie nietoperzy. W ramach jaskiń Krasu Słowackiego i  Aggtelekskiego jest zapisana na listę światowego dziedzictwa przyrody.

Rozkład wejść i mapa jaskini


Mapa jaskini
« czerwiec » 2024
po wt śr cz pi so ni
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
Zamknięta Otvorené

Časy vstupov

Domica - Krótka trasa okrężna

Domica - Trasa okrężna ze spływem
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Cenik


Trasa Dorośli Dzieci 6-15r.,
Osoby niepełnosprawne *1
Studenci,
> 60 lat *2
Aparat fotograficzny-Video
bez używania statywu *3
Dodatkowe
Wejście *4
Domica - Trasa okrężna ze spływem 16,00 € 8,00 € 15,00 € 7,00 € 50,00 €

Objaśnienia:

*1 - Dzieci od 6 do 15 lat; inwalidzi starsi od 15 lat z ważną legitymacją
*2 - Uczniowie i studenci studiów dziennych, w przypadku studentów po okazaniu ważnej legitymacji; Osoby w wieku powyżej 60 lat
*3 - Aparat fotograficzny-Video - Fotografowanie i wykonywanie krótkich filmów jest dozwolone jedynie bez użycia statywu i jedynie w ramach standardowego zwiedzania jaskini po wykupieniu biletu i dodatkowo uiszczeniu specjalnej opłaty. Płynność zwiedzania nie może być zakłócona a bezpieczeństwo zwiedzania musi być zachowane.
*4 - Dodatkowe wejście jest możliwe na żądanie zwiedzających po porozumieniu z zarządem jaskini również między godzinami regularnych wejść. Nie wolno w ten sposób przeszkodzić w płynności prowadzenia jaskini i trzeba zapłacić opłatę.

*5 - During operation of boat trip the tour without boat can be realized only on agreement with the cave manager, by order for minimum of 30 persons. The fluency of cave operation mustn`t be disrupted.

Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji. Przy niskiej liczbie turystów zwiedzanie odbywa się zgodnie z istniejącym rozkładem. W przypadku dużej liczby turystów wejścia są organizowane w sposób ciągły, w interwałach czasowych zależnych od specyfiki danej jaskini, czyli również pomiędzy godzinami przewidzianymi w rozkładzie.

Trasa zwiedzania


Czas zwiedzania Długość Średnia temperatura
Domica - Krótka trasa okrężna 45 min 780 m 10,2 - 11,4 °C
Domica - Trasa okrężna ze spływem 60 min 930 m 10,2 - 11,4 °C

Domica wraz z węgierską Jaskinią Bradla stanowi niespotykany jaskiniowy kompleks, który się ciągnie pod powierzchnią ziemi dwóch państw, Słowacji i Węgier. Podczas trasy zwiedzania, której częścią jest (w przypadku trasy okrężnej ze spływem), atrakcyjny spływ łodzią po podziemnej rzece Styks, turyści mogą zachwycać się niekonieczną ilością sintrowych form, szczególnie w Rzymskiej Łaźni (Rímske kúpele) w Komorze Majkowej (Majkovom dóme). Oprócz tego jaskinia jest znaczącym znaleziskiem archeologicznym. Przed 5-6 tys. lat żył w niej praczłowiek młodszej epoki kamiennej – neolitu. Podczas wykopalisk znaleziono różne przedmioty z kamienia i kości, które mogą państwo zobaczyć w hali wejściowej.

Podstawowe informacje i kontakt


Zarządca:Ing. Ottó Lörincz
Adres:049 55 Dlhá Ves
Téléphone:+421/ (0)58/ 788 20 10
E-mail:domica@ssj.sk
Powiat:Rožňava
Województwo:Košický
Pożenie administracyjne:Kečovo
Geomorfologiczna jednostka:Slovenský kras
Kategoria:Sprístupnené SSJ, Národné prírodné pamiatky, Jaskyne svetového dedičstva, Ramsarské mokrade
Długość:5 368 m
Głębokość:70 m

Położenie


Znajduje się na południowo-zachodnim krańcu Płaskowyżu Silickiego w Parku Narodowym Słowacki Kras, w pobliżu granicy państwowej z Republiką Węgierską. Wejście do jaskini Domica jest zlokalizowane u południowego podnóża góry o tej samej nazwie na wysokości 339 m n. p. m.

Dostęp do jaskini


Jaskinia znajduje się 10 km na południowy wschód od miejscowości Plešivec (miejscowość między Rożniawą a Tornaľou ), 2 km od granicy z Węgrami. Parking jest bezpośrednio przed areałem wejściowym. Przy areale znajduje się chodnik naukowy, a wewnątrz jest zainstalowana ekspozycja naukowa.

Najbliższy przystanek komunikacji publicznej:

  • Kečovo, Domica (autobus)

Dojazd samochodem do jaskini:

  • Z Rożniawy przez Plešivec kierunek Domica – 25 km
  • Z Tornale przez Plešivec kierunek Domica – 25 km

Współrzędne GPS

N 48,4777985 E 20,4703007
Wpisz miasto, w którym chcesz do nas dojechać: Niestety, nie można obliczyć trasy.

Warunki przyrodnicze


Jaskinia DomicaPowstała w środkowotriasowych jasnoszarych wapieniach typu Wetterstein należących do płaszczowiny silickiej. Korytarze i sale jaskini rozwinięte są głównie wzdłuż szczelin tektonicznych. Powstały na skutek korozyjnej i erozyjnej działalności cieków podziemnych Styksu i Domickiego potoku (Domický potok). W jaskini dominują horyzontalne korytarze o owalnym przekroju z dobrze rozwiniętymi korytami stropowymi. Niektóre partie jaskini osiągają większe rozmiary i tworzą komory i sale. Część korytarza Styksu ma charakter podziemnego kanionu. Jaskinia rozwinięta jest na trzech poziomach genetycznych o różnicy poziomów 8 aż 12 m. Korytarze należące do najniższego z nich są w znacznej części wypełnione osadami klastycznymi: żwirem i gliną.

Domica jest połączona z Jaskinią Diabłowa Dziura (Čertova diera) – Długość obu jaskiń wynosi łącznie 5368 m. Domica jest fragmentem większego systemu jaskiniowego, którego część położona na Węgrzech nosi nazwę Baradla. Całkowita długość systemu wynosi ok. 25 km, z czego niecała 1/4 jest położona na terenie Republiki Słowackiej.

Jaskinia DomicaW bogatej szacie naciekowej zwracają uwagę formy tzw. tarcz i bębnów typowe dla jaskini Domica, kaskadowo rozmieszczone misy naciekowe (Rímske kúpele, Plitvické jazierka), stalaktyty w kształcie cebuli i stalagmity w kształcie pagod. Temperatura powietrza w jaskini wynosi od 10,2 do 11,4 °C, wilgotność względna od 95 do 98 %.

Jaskinia DomicaW korytarzu Suchá chodba były znalezione kości niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus). W jaskiniach Domica i Diabłowa Dziura (Čertova diera) obecnie stwierdzono występowanie 16 gatunków nietoperzy. Dominuje podkowiec południowy (Rhinolophus euryale), który zazwyczaj występuje w koloniach unikalnych w skali Słowacji, liczących od 1000 do 2000 osobników. W niektórych salach znajdują się grube warstwy nietoperzowego guana. W pobliżu nagromadzeń guana powstały na powierzchni nacieków specyficzne korozyjne zagłębienia. Ich geneza jest związana z oddziaływaniem agresywnych związków chemicznych zawartych w guanie na kalcytowe nacieki. W jaskini stwierdzono istnienie 44 gatunków drobnych bezkręgowców - skoczogonków, m.in. endemicznego Arrhopaletis slovacicus., skorupiaka Niphargus tatrensis , stawonoga rodu Typhloiulus sp, i liczne inne gatunki lądowych i wodnych zwierząt.

Historia


Jaskinia DomicaDomica była przez krótki czas miejscem schronienia dla mieszkańców wschodniej Słowacji w czasie tzw. kultury ze wschodnią linearną ceramiką i jej miejscowym odgałęzieniem, tzw. gemerską linearną ceramiką. Znalezione zostały tutaj liczne ślady pobytu człowieka neolitycznej kultury bukowogórskiej. Pierwotne wejście do podziemia, po pewnym czasie, uniemożliwiły wypełnione wodą syfony i w ten sposób jaskinia stała się niedostępna.

Wstępne części Domicy zwane Stará Domica były znane od dawna. W roku 1926 z jej dna J. Majko przedostał się głęboką studnią do obszernych sal podziemnych, gdzie odkrył różnorodne znaleziska archeologiczne. W wielu miejscach były znalezione pozostałości obiektów mieszkalnych i ognisk. Znaleziono też liczne naczynia ceramiczne i ich fragmenty. Dobrze zachowane były także tarasowato rozmieszczone wykopy na brzegu podziemnej rzeki Styks. W delikatnej jaskiniowej glinie widoczne były ślady kamiennych siekier. Świadczy to, że w jaskini pozyskiwano surowiec a zapewne także wyrabiano ceramikę. Znalezione zostały także różnorodne wyroby z kości, jak np.: grzebień, szydła, groty, pierścień, zdobiona obrączka w kształcie walca i wędka. Przedmioty te są przykładem doskonałej obróbki kości przez człowieka neolitycznego. Poza wyrobami ceramicznymi i kościanymi w Domicy zachowały się również naszyjniki z muszli i zębów zwierzęcych, a także narzędzia kamienne, np.: gładkie siekiery, kliny, młot z wywierconym otworem, noże i skrobacze. Odciśnięty w glinie ślad po grubo tkanej materii, gliniane przęślice i kawałek stożkowatego ciężarka tkackiego świadczą o tym, że w Domicy wyrabiano tkaniny. Głębsze części jaskini były prawdopodobnie miejscem kultu, o czy świadczą malowidła na ścianach zrobione węglem. Domica jest jednym z najcenniejszych znalezisk kultury bukowogórskiej  na Słowacji.

Klub Turystów Czechosłowackich przekopał w roku 1930 obecne wejście. Następnie, w roku 1932 wykorzystując ten otwór udostępnił jaskinię, po uprzednim zainstalowaniu oświetlenia elektrycznego. Podziemna rzeka Styks została przystosowana do przewożenia turystów łódkami. Obecnie trasa turystyczna ma długość 1315 m, z czego 140 m przepływa się łódkami.

Przez jaskinię przepływają okresowe podziemne cieki wodne. W czasie szczególnie intensywnych burz jaskinia była w znacznym stopniu zalewana wodą. W jej okolicy zostały wykonane prace zabezpieczające, aby zabroniło się szybkiemu odpływaniu wody i erozji ziemi.

Najbardziej wysuniętą na zachód częścią systemu jaskiniowego jest Jaskinia Diabłowa Dziura (Čertova diera). Od wejścia podziemne sale i korytarze opadają w kierunku koryta Styksu. Godne uwagi są prętowe stalagmity, które tworzą interesującą  szatę naciekową. Łatwo dostępne wejście  części jaskini są znane już od dawna. L. Bartolomeides pisał o jaskini już w 1801 roku. J. Majko w 1929 roku połączył Domicę z Diabłową Dziurą.

Fotoalbum


Pliki do pobrania


Aktualności

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.
Formularz kontaktowy

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo