Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Infrastruktura jaskiń

Zarząd Jaskiń Słowackich na podstawie Statutu organizacji opiekuje się pomieszczeniami i urządzeniami w podziemiu i w areale wstępnym jaskini, zabezpiecza ich budowę, utrzymanie i bezpieczne prowadzenie. Tą  czynność zabezpiecza z własnych środków finansowych, niektóre wymagające projekty są częściowo lub w całości finansowane ze środków strukturalnych funduszy Unii Europejskiej.

Przegląd projektów budowania albo rekonstrukcji areałów wstępnych udostępnionych jaskiń i infrastruktury w podziemiu, realizowanych w ostatnich latach:

Demianowska Jaskinia Wolności

Budowa urządzeń socjalnych i bufetu przy jaskini – 2001-2002

Demianowska Jaskinia Lodowa

Rekonstrukcja areału wstępnego jaskini. Postawienie nadbudowy, rozszerzenie tarasu, stabilizowanie i rozszerzenie chodnika do jaskini – 2004-2005

Jaskinia Bystrianska

Statyczne zabezpieczenie portalu skalnego nad wyjściem z jaskini - 2004

Dobszyńska Jaskinia Lodowa

Flaga Unii EuropejskiejRekonstrukcja chodnika trasy zwiedzania w jaskini z nierdzewiejącego materiału. Projekt finansowany ze strukturalnych funduszy Unii Europejskiej – 2004-2008.

Reconstruction of the show path in cave from stainless steel material.

Jaskinia Domica

Flaga Unii EuropejskiejNowoczesny ośrodek informacyjny wychowania środowiskowego  dotyczący poznawania i ochrony jaskiń. Postawienie zadaszenia przy areale wstępnym i uporządkowanie okolicy. Projekt finansowany ze strukturalnych funduszy Unii Europejskiej – 2005.

Jaskinia Driny

Podłączenie sieci wodnej i oczyszczalni ścieków w obiekcie wstępnym jaskini – 2005-2006

Jaskinia Gombasecka

Całkowita rekonstrukcja instalacji elektrycznej w jaskini, wymiana tablicy rozdzielczej, połączeń elektrycznych, oświetlenia. Projekt realizowany w dwóch etapach – 2004-2005.

Flaga Unii EuropejskiejPorządkowanie wstępu do jaskini. Zadaszenie tarasu, kafelki podłogowe, wymiana drzwi i poręczy. Projekt finansowany ze strukturalnych funduszy Unii Europejskiej – 2005.

Adaptations of cave entrance.Adaptations of cave entrance.

Jaskinia Harmanecka

Budowa nowego areału wstępnego wraz z siecią inżynieryjską – 2003-2005

The construction of a new entrance building including engineering networks – 2003-2005.The construction of a new entrance building including engineering networks – 2003-2005.

Jaskinia Jasowska

Zabezpieczenie portalu skalnego nad arealem i chodnikiem. Zapobieganie odpadaniu skał i odstrzał części skalnej – 2003

Flaga Unii EuropejskiejWymiana drzwi i krat wejściowych w 8 udostępnionych jaskiniach. Projekt finansowany przez Struktualne fundusze Unii Europejskiej – 2005-2007.

Projekt był realizowany na podstawie umowy między Ministerstwem Środowiska RS i Zarządem Jaskiń Słowackich o udzieleniu bezzwrotnej finansowej dotacji na projekt: Wymiana drzwi i krat wejściowych w udostępnionych jaskiniach Słowacji.

Pracę wykonała w latach 2005 -2007 firma K+B-AIR Rużomberok. Celem projektu była wymiana drzwi lub krat za nowe z nierdzewnego materiału. Wymiana odbyła się w 8 z 12 udostępnionych jaskiń: Jaskini Jasovskiej, Jaskini Domica, Jaskini Harmaneckiej, Jaskini Bielskiej, Demianowskiej Jaskini Wolności, Demianowskiej Jaskini Lodowej, Dobszyńskiej Jaskini Lodowej i Jaskini Vażeckiej. Najbardziej wymagającą częścią projektu była wymiana krat w Demianowskiej Jaskini Lodowej i Dobszyńskiej Jaskini Lodowej.

Celem pracy była wymiana skorodowanych i ulegających korozji drzwi wejściowych oraz krat prowadzących do podziemnych pomieszczeń ośmiu udostępnionych jaskiń. Dzięki temu podniesie się jakość środowiska naturalnego, zwiększy zabezpieczenie jaskiń przed nieporządanym wstępem do podziemia, zaoszczędzi środki finansowe na utrzymywanie i oprawianie drzwi, a  również podziemia udostępnionych jaskiń Słowacji, które są narodowymi zabytkami przyrody, staną się o wiele ładniejsze.

Change of doors and lattices in entrances of 8 show caves.

Aktualności

Płatność kartą - rekomendacja

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w związku ze stanem technicznym i eksploatacyjnym terminali płatniczych, mogą zaistnieć sytuacje, w których płatność kartą płatniczą nie będzie możliwa. Z tego powodu zalecamy posiadanie odpowiedniej ilości gotówki, jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mógł odwiedzić jaskinię. Dziękuję za zrozumienie.

Podziemny spływ łodziami w jaskini Domica jest znowu dostępny

Drodzy Odwiedzający, mamy przyjemność powiadomić, że dzięki sprzyjającym warunkom wodnym, możecie znowu korzystać z podziemnego spływu łodziami w jaskini Domica.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo