Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Informacje prawne

Warunki korzystania ze stron internetowych Zarządu Jaskiń Słowackich

Ostrzeżenie

Szanowni użytkownicy, otwieranie stron internetowych Zarządu Jaskiń Słowackich (dalej ZJS), ich przeglądanie, albo używanie jest równoznaczne z zaakceptowaniem poniższych warunków i równocześnie zobowiązaniem ich przestrzegania. ZJS może warunki kiedykolwiek zmienić poprzez ich aktualizację. Jeśli Państwo nie zgadzają się z tymi warunkami, nie mają prawo korzystać z tych stron.

Korzystanie ze stron

ZJS umożliwia przeglądanie i zapisywanie plików z materiałami umieszczonymi na tej Stronie tylko dla potrzeb prywatnych, niekomercyjnych i pod warunkiem, że bądą zachowane informacje o prawach autorskich i majątkowych, również w pierwotnych materiałach i we wszystkich kopiach. Kopiowanie, dystrybucja i jakakolwiek forma publikacji lub inne używanie tekstowych i graficznych materiałów opracowanych na stronach internetowych ZJS jest możliwe tylko z wcześniejszą pisemną zgodą ZJS zgodnie z obowiązującym prawem autorskim na terenie RS i pod warunkiem,że żadny dokument nie będzie zmieniony. Używanie tych stron w jakimkolwiek innym celu jest prawnie zakazane.

Bez zgody ZJS nie można strony internetowe kopiować, powielać, ani przenosić żadne teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki, znaki towarowe, głos i obraz, ani w całości, ani w części. Nieuprawnione korzystanie z materiałów umieszczonych na stronach ZJS jest poruszeniem przepisów prawnych o prawach autorskich, znakach towarowych i innych przepisów prawnych.

Jakiekolwiek pytania dotyczące warunków i możliwości kopiowania oraz dalszego rozpowszechniania tych materiałów prosimy kierować do Działu Zarządzania Jaskiniami i Marketingu.

Odpowiedzialność prawna

Informacje publikowane na stronach internetowych pochodzą z informacji, które dostarcza ZJS w celu prezentowania usług ZJS, jak również przedsięwzięć ZJS. Informacje publikowane na internecie, na stronach ZJS, mają charakter informacyjny. Zarząd Jaskiń Słowackich ze wszystkich swoich sił stara się zabezpieczyć, aby wszystkie informacje zawarte na stronach ZJS były wiarygodne i obowiązywały w momencie ich umieszczenia. Pomimo tego, ZJS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za informacje dostarczane pośrednictwem strony internetowej. ZJS zastrzega sobie prawo na jakiekolwiek, bez wcześniejszego uprzedzenia, modyfikacje, oprawy i aktualizacje, dalej zastrzega sobie prawo stronę internetową albo informacje na niej publikowane zupełnie, albo częściowo zawiesić lub zamknąć.

Dokumenty i łącząca się z nimi grafika, publikowane na tych stronach, mogą zawierać niejasności techniczne albo błędy typograficzne. ZJS  nie odpowiada za żadne niejasności albo niedostatki tej strony internetowej. Za jakiekolwiek decyzje podjęte pod wpływem informacji umieszczonych na stronach internetowych ZJS, odpowiada wyłącznie użytkownik strony. ZJS nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za szkody wynikające z dostępu do strony, jak również za wszystkie szkody powstałe w związku z pobieraniem bądź wykorzystywaniem materiałów znajdujących się na stronie.

Uwagi użytkowników

Zabrania się zamieszczać albo przenosić na strony jakiekolwiek materiały sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, etykietą albo inne materiały.

Połączenie ze stroną internetową ZJS

ZJS umożliwia wytwarzać połączenia ze swoją stroną internetową z innych stron, ale tylko na podstawie pisemnej zgody organizacji, według następujących Przepisów połączenia ze stroną internetową ZJS i zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Zainteresowani o połączenie ze stroną internetową ZJS są zobowiązani dotrzymywać poniższe Przepisy i wszystkie obowiązujące prawa.

Przepisy połączenia ze stroną internetową ZJS

Strona, która jest połączona ze sroną internetową ZJS:

  • może być połączona z treścią stron ZJS, ale nie może je kopiować,
  • nie może tworzyć środowisko wyszukiwacza albo brzegu około treści stron ZJS,
  • nie może sugerować, że ZJS propaguje daną spółkę albo jej produkty,
  • nie może nieprawidłowo wyjaśniać swój związek z ZJS,
  • nie może dostarczać nieprawdziwych informacji o produktach i usługach ZJS,
  • nie może poużywać nazwę ZJS bez pozwolenia odpowiedzialnych za to pracowników ZJS,
  • nie może proponować treść, która mogłaby być odbierana jako nieprzyjemna, urażająca albo kontrowersyjna.

Informacje o prawach autorskich

Copyright © 2006-2013 Zarząd Jaskiń Słowackich. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Aktualności

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo