Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Jaskinie

Jaskinie są niecodziennym zjawiskiem przyrodniczym, które przyciąga uwagę zarówno licznych turystów jak i naukowców różnych specjalności. W porównaniu z innymi zjawiskami przyrodniczymi jaskinie charakteryzują się większym nagromadzeniem cech unikalnych, podkreślonych jeszcze tajemniczością podziemi. Wrażenia z pobytu w jaskiniach pozostają na zawsze w pamięci. Niezapomniane są obrazy szaty naciekowej, przeróżnych form rzeźby skalnej powstałych wskutek działalności wody, ogromnych przestrzeni podziemnych, kanionów, przez które przepływają huczące potoki podziemne, a także jezior z krystalicznie czystą wodą. Warte zapamiętania są także wielkie nagromadzenia lodu występujące w niektórych jaskiniach.  W jaskiniach występuje wiele gatunków niewielkich zwierząt, żyjących w podziemiu, wśród których najbardziej charakterystyczne to nietoperze. W osadach wielu jaskiń znajdowano kości wymarłych zwierząt. Jaskinie przyciągały uwagę człowieka od czasów prehistorycznych. Niektóre z nich były przez dłuższy czas zamieszkałe, a inne służyły człowiekowi za krótkotrwałe miejsce schronienia. Z pobytem człowieka w jaskiniach związane są cenne znaleziska archeologiczne stwierdzane w wielu jaskiniach.

Wiele z tych zjawisk przyrodniczych mogą widzieć zwiedzający udostępnione jaskinie na terenie Słowacji. Liczba krajowych i zagranicznych turystów, którzy rocznie odwiedzą nasze jaskinie, wynosi około 500- tys. Udostępnione jaskinie, jako naukowe obiekty, pełnią ważną rolę w wychowaniu środowiskowym. Zwiedzający jaskinie powinni być świadomi tego, że są one bardzo wrażliwe na każdą nieprzemyślaną interwencję człowieka. Dlatego też ich ochrona wymaga wielkiej uwagi.

Szacunek dla jaskiń jest również uosobieniem szacunku dla grotołazów, którzy bardzo często narażają własne życie, aby móc odkryć i zbadać nowe, nieznane jeszcze podziemne przestrzenie.

Mapa jaskiń

Mapa jaskiń umożliwia przedstawić położenie udostępnionych jaskiń, najcenniejszych jaskiń albo jaskiń, które są wykorzystywane w różnym charakterze.

Więcej ...

Naj o jaskiniach

Na Słowacji znajduje się ponad 7000 jaskiń łącznie z krótszymi jaskiniami z występem skalnym. Najdłuższy jest Demianowski System Jaskiniowy, który wynosi 35 km...

Więcej ...

Inne udostępnione jaskinie

Niektóre jaskinie są udostępnione dla zwiedzających, przy czym ich prowadzanie zabezpieczają inne organizacje jako Zarząd Jaskiń Słowackich.

Więcej ...

Jaskinie ogólnodostępne dla zwiedzających

Obecnie przygotowują się Obwieszczenia Urzędów Wojewódzkich Środowiska Naturalnego, które regulują warunki wstępu i zachowywania się zwiedzających w jaskiniach ogólnodostępnych. Lista ogólnodostępnych jaskiń i ich rozmieszczenie będą zawarte w obwieszczeniu.

Więcej ...

Udostępnione jaskinie

Udostępnione jaskinie uważane są za prawdziwe skarby Słowacji. Przyciągają one turystów z całej Europy i świata, którzy pragną poznać ich piękno i nauczyć się czegoś nowego.

Więcej ...
Aktualności

Podziemny spływ łodziami w jaskini Domica jest znowu dostępny

Drodzy Odwiedzający, mamy przyjemność powiadomić, że dzięki sprzyjającym warunkom wodnym, możecie znowu korzystać z podziemnego spływu łodziami w jaskini Domica.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakuky