Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Demianowska Jaskinia Lodowa

logo_demanovska_ladova_jaskyna.png

Demianowska Jaskinia Lodowa stanowi północną część Jaskiń Demianowskich, które są znane w skali światowej. Zwraca uwagę trwałym nagromadzeniem lodu, ogromnymi podziemnymi pomieszczeniami, niespotykaną fauną jaskiniową, a także bogatą historią.

Rozkład wejść i mapa jaskini


Mapa jaskini
« lipiec » 2024
po wt śr cz pi so ni
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
Zamknięta Otvorené

Časy vstupov

Demianowska Jaskinia Lodowa
9:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00

Cenik


Trasa Dorośli Dzieci 6-15r.,
Osoby niepełnosprawne *1
Studenci,
> 60 lat *2
Aparat fotograficzny-Video
bez używania statywu *3
Dodatkowe
Wejście *4
Demianowska Jaskinia Lodowa 10,00 € 5,00 € 9,00 € 10,00 € 50,00 €

Objaśnienia:

*1 - Dzieci od 6 do 15 lat; inwalidzi starsi od 15 lat z ważną legitymacją
*2 - Uczniowie i studenci studiów dziennych, w przypadku studentów po okazaniu ważnej legitymacji; Osoby w wieku powyżej 60 lat
*3 - Aparat fotograficzny-Video - Fotografowanie i wykonywanie krótkich filmów jest dozwolone jedynie bez użycia statywu i jedynie w ramach standardowego zwiedzania jaskini po wykupieniu biletu i dodatkowo uiszczeniu specjalnej opłaty. Płynność zwiedzania nie może być zakłócona a bezpieczeństwo zwiedzania musi być zachowane.
*4 - Dodatkowe wejście jest możliwe na żądanie zwiedzających po porozumieniu z zarządem jaskini również między godzinami regularnych wejść. Nie wolno w ten sposób przeszkodzić w płynności prowadzenia jaskini i trzeba zapłacić opłatę.

Niestety płatność za pomocą karty nie jest możliwa.  Przewodnik po trasie
Nie ma możliwości wcześniejszej rezerwacji.

Trasa zwiedzania


Czas zwiedzania Długość Średnia temperatura
Demianowska Jaskinia Lodowa 45 min 650 m 0,4 - 3,0 °C

Okrężna trasa zwiedzania ma 650 m i przewyższenie 48 m. Wejście i wyjście jaskini są na tym samym nadmorskim poziomie, a odległość między nimi wynosi tylko 40 m. Zwiedzanie zajmuje około 45 min. Temperatura w jaskini podczas letnich miesięcy waha się od +0,4°C do +3°C.

Trasa zwiedzania przechodzi przez ogromne korytarze rzeczne, poprzeplatane stromymi odcinkami. Pierwsza część trasy prowadzi przez pomieszczenia ozdobione sintrową szatą naciekową, druga część przez korytarze i sale jaskiniowe z nagromadzonym lodem.

Dzięki połączeniu sintrowej ornamentyki i lodu powstaje bardzo interesująca okrężna trasa zwiedzania. Turyści mogą dowiedzieć się o powstawaniu korytarzy i sali jaskiniowych, sintrowej ozdoby, warunkach nagromadzania się lodu jak i wpływie lodu na pierwotną sintrową szatę naciekową. Pomieszczenia są przeważnie owalne i wskazujący na modelowanie jaskini przez podziemną rzekę. Kształt części sal jest zmieniony przez zawaliska i erozję mrozową.

Jak się przygotować na zwiedzanie

Przewyższenie oraz różne temperatury wewnątrz i na zewnątrz jaskini sprzyjają obciążeniu organizmu. Przed wejściem do jaskini należy odpocząć, aby bez problemów aklimatyzować się w  jaskini. Również należy się ciepło ubrać i założyć odpowiednie, sztywne obuwie.

Podstawowe informacje i kontakt


Zarządca:Ing. Michal Lopčiansky
Adres:031 01 Liptovský Mikuláš
Téléphone:+421/ (0)44/ 554 81 70
E-mail:demladj@ssj.sk
Powiat:Liptovský Mikuláš
Województwo:Žilinský
Pożenie administracyjne:Demänovská dolina
Geomorfologiczna jednostka:Nízke Tatry
Kategoria:Sprístupnené SSJ, Ramsarské mokrade
Długość:2 445 m
Głębokość:57 m

Położenie


Znajduje się na prawej stronie Doliny Demianowskiej na północnej stronie Tatr Niskich. Leży w Narodowym Rezerwacie Przyrody Dolina Demianowska na terenie Parku Narodowego Tatry Niskie. Wejście do jaskini jest położone pod głazem Bašta na wysokości 840 m n. p. m. i  około 90 m nad dnem doliny.

Dostęp do jaskini


Jaskinia znajduje się około 10 km na południe od Liptowskiego Mikulasza w Tatrach Niskich, na prawej stronie Doliny Demianowskiej, kilka kilometrów pod znanym ośrodkiem narciarskim Jasna. Z parkingu widać areał wejściowy jaskini, położony około 90 m nad dnem doliny, do którego prowadzi ścieżka. Około Kamennej chaty przebiega leśna droga ( 600 m) z tablicami edukacyjnymi i dwoma miejscami na odpoczynek. Dojście do jaskini zajmuje około 20 minut.

Najbliższy przystanek komunikacji publicznej:

  • Dolina Demianowska, Jaskinia Lodowa (autobus)

Dojazd samochodem do jaskini:

  • Z Liptowskiego Mikulasza kierunek Jasna – 10 km

Współrzędne GPS

N 49,0162010 E 19,5827999
Wpisz miasto, w którym chcesz do nas dojechać: Niestety, nie można obliczyć trasy.

Warunki przyrodnicze


Demianowska Jaskinia LodowaDemianowska Jaskinia Lodowa powstała w środkowotriasowych, ciemnoszarych wapieniach typu Gutenstein należących do płaszczowiny kriżniańskiej. Korytarze rozwinięte są głównie wzdłuż szczelin tektonicznych poszerzonych na skutek podziemnego przepływu potoku Demianowka, który wpływał do jaskini z Demianowskiej Jaskini Pokoju. Przedstawia północną, kiedyś wywierową część Demianowskiego Systemu Jaskiniowego. Niektóre górne części jaskini są wytworzone poprzez wody bocznego ramienia potoku Demianowka, które dostały się tam z przległej Jaskini Dvere i z Nowej jaskini w Bašte.

Długość jaskini wynosi 2 445 m a deniwelacja sięga 57m. Cała jaskinia jest rozwinięta na trzech poziomach. Komory i korytarze mają przeważnie kształt owalny wskazujący na modelowanie jaskini przez podziemną rzekę (Čierna galéria, Jazerná chodba, Medvedia chodba). Kształt części sal jest zmieniony przez zawaliska i erozję mrozową (Štrkový dóm, Veľký dóm, Kmeťov dóm, Belov dóm, Halašov dóm, Dóm trosiek). Wstępne korytarze jaskini opadają od wejścia do głębokości ok. 40–50 m.

Nagromadzenia lodu występują w dolnych częściach jaskini, zwłaszcza w komorze Kmeťov dóm. W jaskini lód występuje w formie nagromadzeń na spągu, a także lodowych kolumn, stalaktytów i stalagmitów. Warunki sprzyjające powstaniu lodu powstały dzięki naturalnemu zasypaniu niektórych otworów w wyniku procesów zboczowych, co ograniczyło wymianę powietrza pomiędzy jaskinią a powierzchnią terenu. Chłodne powietrze będąc cięższym gromadzi się w dolnych partiach jaskini. Przesiąkająca do jaskini woda zamarza w wychłodzonych korytarzach i salach jaskini. Temperatura powietrza w częściach zalodzonych oscyluje około 0 °C i wzrasta w kierunku partii położonych dalej od otworu wejściowego od 1,3 do 5,7 °C. Wilgotność względna powietrza wynosi od 92 do 98 %.

Demianowska Jaskinia LodowaW wielu miejscach jaskini jest zachowana  pierwotna szata naciekowa (stalaktyty, stalagmity, polewy naciekowe na ścianach i spągu jaskini i inne). Szata naciekowa jest jednak w zalodzonej części jaskini w znacznym stopniu zniszczona poprzez mrozowe wietrzenie. Powierzchnia nacieków jest zabarwiona na szaro lub czarno od dymów smolnych pochodni, kaganków i lamp benzynowych, przy których zwiedzało się jaskinię aż do 1924 roku. W przypadku Demianowskiej Jaskini Lodowej  to zjawisko można uznać za efekt jej bogatej historii.

Demianowska Jaskinia LodowaW jaskini od dawna znajdowano kości różnych kręgowców, w tym niedźwiedzia jaskiniowego (Ursus spelaeus), które w pierwszej połowie XVIII wieku uważano za kości smoków. Dlatego nazywano jaskinię Dračia jaskyňa (Jaskinia Smocza). Do tej pory w jaskini stwierdzono 8 gatunków nietoperzy. Jest to największe zimowisko mroczka pozłocistego (Eptesicus nilssonii) i jedno z najważniejszych zimowisk nocka wąsatka/Brandta (Myotis mystacinus/brandtii) na Słowacji. Zróżnicowanie drobnej fauny jaskiniowych bezkręgowców jest w zalodzonej części jaskini zdecydowanie mniejsze niż w częściach bez lodu.

Historia


Uważa się, że Demianowska Jaskinia Lodowa jest znana od bardzo dawna. Pierwsza pisemna wzmianka o otworach jaskiń położonych w Dolinie Demianowskiej znajduje się w dokumentach Ostrihomskiej kapituły z 1299 roku. Nie wiadomo jednak, której jaskini ta wzmianka dotyczy. Za pierwszą informację odnoszącą się bezpośrednio do Demianowskiej Jaskini Lodowej należy uznać opis jaskini położonej niedaleko od Liptowskiego Mikulasza pochodzący z roku 1672 autorstwa J. P. Haina. Opis ten dotyczy kości niedźwiedzia jaskiniowego, które autor uważał za kości smoków.

Demianowska Jaskinia LodowaDalsze informacje o Demianowskiej Jaskini Lodowej pochodzą od G. Buchholtza młodszego, który w 1719 roku ją zwiedzał. Opis jaskini oraz szkic jej planu Buchholtz przesłał M. Belovi, który te dane opublikował w  1723 roku.

W roku 1751 jaskinię odwiedzili członkowie komisji cesarskiej, którzy badali Tatry i przylegające góry. Wielka ilość napisów na ścianach i obecność licznej literatury udowadniają wielkie zainteresowanie o jaskinię kręgów naukowych i szerokiej publiczności. Na ścianach znajdują się podpisy znaczących osobności historii słowackiej (M. M. Hodža, S. Chalupka, G. Fejérpataky-Belopotocký i innych).

Coraz większe zainteresowanie jaskinią spowodowało konieczność przystosowania jej wstępnej, stromej i zalodzonej części do bezpiecznego zwiedzania. Prace takie zostały wykonane przez stowarzyszenie właścicieli okolic Demianowej  w pierwszej połowie XIX w. Dalszym udostępnianiem jaskini zajmowała się Liptowska Sekcja Węgierskiej Spółki Karpackiej (Liptovská sekcia Uhorského karpatského spolku). W 1885 roku wybudowała pod jaskinią schron dla turystów i czyniła starania na rzecz rozwoju ruchu turystycznego w Dolinie Demianowskiej. W roku 1909 A. Žuffa mł. odkrył Komorę Ruin (Dóm trosiek) w niższej części jaskini. Zainteresowanie jaskinią zmalało po odkryciu i udostępnieniu Demianowskiej Jaskini Wolności w 1924 roku. W 1926 roku A. Král  wraz z V. Benickim odkryli górne partie jaskini.

Demianowska Jaskinia LodowaJaskinię na nowo udostępniono w latach 1950 – 1952, łącznie z zainstalowanym oświetleniem elektrycznym. Z korytarza Jazerná chodba w 1952 roku S.  Šrol, P. Revaj i P. Droppa odkryli  Demianowską Jaskinię Pokoju. Niestety niewłaściwie prowadzone prace udostępniające naruszyły mikroklimat jaskini. W latach 1953 – 1954 wykonano prace zabezpieczające na odtworzenie lodowych form jaskini ( zamurowano otwór prowadzący z Komory Ruin - Dóm trosiek, postawiono mur oddzielający zalodzone i nie zalodzone części itp.) W latach 1974-1976 wykonano rekonstrukcję trasy turystycznej i udostępniono komorę Štrkový dóm. W 1983 roku grotołazi z klubu SSS Dolina Demianowska odkryli nowe partie położone nad komorą Kmeťov dóm. Obecnie w jaskini trasa turystyczna ma długość 650 m i różnicę poziomów -48 m.

Fotoalbum


Pliki do pobrania


Aktualności

Płatność kartą - rekomendacja

Szanowni Państwo, pragniemy poinformować, że w związku ze stanem technicznym i eksploatacyjnym terminali płatniczych, mogą zaistnieć sytuacje, w których płatność kartą płatniczą nie będzie możliwa. Z tego powodu zalecamy posiadanie odpowiedniej ilości gotówki, jeśli chcesz mieć pewność, że będziesz mógł odwiedzić jaskinię. Dziękuję za zrozumienie.

15. vedecká konferencia: "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň" / 15th scientific conference "Research, utilization and protection of caves"

Konanie: 24.- 26. september 2024. Bližšie informácie o tomto podujatí nájdete na odkaze.

The conference will be held from September 24 to 26, 2024 in Liptovský Mikuláš. More on the link.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.
Formularz kontaktowy

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo