Państwowa Ochrona Przyrody Republiki Słowackiej Zarząd Jaskiń Słowackich
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Działalność

Zarząd Jaskiń Słowackich

Specjalistyczna organizacja ochrony przyrody, która zabezpiecza ochronę udostępnionych i udostępniowanych jaskiń w Republice Słowackiej i ich bezpieczne oraz optymalne wykorzystywanie. Przy zabezpieczeniu ich ochrony, działalność tej organizacji odnosi się również do jaskiń, które wiążą się z ich ewolucją. Założona w 1970 roku, a w 1990 roku ponownie powołana. Zasiłkowa organizacja pod bezpośrednim zarządem Ministerswa Środowiska Naturalnego Republiki Słowackiej.

Wypełnia zadania na odcinku ochrony przyrody, prowadzenia, udostępniowania i innego wykorzystywania jaskiń. Opiekuje się pomieszczeniami i urządzeniami w podziemi oraz w areale wstępnym jaskiń, zabezpiecza ich utrzymanie. Kieruje metodyczną opieką nad krajobrazem krasowym i pozostałymi jaskiniami w Republice Słowackiej.

Ochrona jaskiń

Na podstawie ustawy Rady Narodowej Republiki Słowackiej nr 287/1994 o ochronie przyrody i krajobrazu wszystkie jaskinie na Słowacji stały się zabytkami przyrody. Ważne miejsce między naukowymi obiektami zajmuje 12 udostępnionych jaskiń. Powodem ich ochrony są ich wartości geomorfologiczne, występowanie bogatej aż unikalnej szaty naciekowej, nagromadzenia trwałego lodu, znaczące znaleziska archeologiczne, a także zabytki historyczne. Jaskinie są wrażliwe na każdą nieprzemyślaną interwencję człowieka, dlatego też podlegają specjalnej ochronie. Wymagają także stałej obserwacji wpływu liczby zwiedzających na ich środowisko naturalne i jej regulacji, co pomaga w odpowiednim i optymalnym ich wykorzystywaniu. Wszystkie jaskinie są narodowymi zabytkami przyrody. Ponadto na liście światowego dziedzictwa przyrody od roku 1995 znajdują się Domica,  Jaskinia Gombasecka, Jaskinia Jasovska oraz Ochtińska Jaskinia Aragonitowa, a od listopada 2000 także Dobszyńska Jaskinia Lodowa.

Ochronę i prowadzenie  udostępnionych jaskiń zabezpiecza Zarząd Jaskiń Słowackich z siedzibą w Liptowskim Mikulaszu. Jest to organizacja ochrony przyrody, podlegająca Ministerstwu Środowiska Naturalnego Republiki Słowackiej.

Prowadzenie jaskiń

  • zabezpieczenie bezpiecznego prowadzenia i wykorzystywania udostępnionych jaskiń w ramach ich optymalnego obciążenia poprzez respektowanie ich regulaminu i rozkładu wejść
  • działalność przewodników w udostępnionych jaskiniach
  • udostępniowanie wybranych jaskiń
  • budowanie i rekonstruowanie objektów udostępnionych jaskiń
  • wytwarzanie warunków dla regeneracyjnych i rekonwalescencyjnych pobytów speleoklimatycznych i speleoterapii w wybranych pomieszczeniach przy współpracy z placówkami zdrowia
  • dostarczanie podstawowych usług zwiedzającym udostępnione jaskinie

Wychowanie środowiskowe i propagacja jaskiń

  • wytwarzanie ekspozycji, wystaw i bloków naukowych w areałach wejściowych i chodników naukowych na ścieżkach prowadzących do jaskiń
  • propagacja udostępnionych jaskiń dla publiczności w harmonii z interesami ochrony przyrody
  • wydawanie czasopisu Aragonit, publikacji o udostępnionych jaskiniach, zbioru referatów ze specjalistycznych imprez itp.
Aktualności

Demänovská jaskyňa slobody - veľký okruh mimo prevádzky / long tour closed

Vážení návštevníci, 

prevádzkovanie veľkého okruhu v Demänovskej jaskyni slobody je dočasne pozastavené kvôli prebiehajúcim rekonštrukčným prácam na priľahlých úsekoch jaskyne. Predpokladané znovuotvorenie je v druhej polovici roka 2024. Ospravedlňujeme sa za prípadné nepríjemnosti.

Dear visitors,

operation of the long tour in the Demänovska Cave of Liberty is temporarily suspended due to ongoing reconstruction work in adjacent cave parts. We assume reopening in the second half of the year 2024. We apologize for any inconvenience.

Odwiedzić jaskinię z małymi dziećmi

Dear visitors, due to increased visitation of parents with very small children (circa up to 3 - 4 years of age), we would like to kindly ask you to have a rucksack baby carrier with you for visiting the more demanding caves in given time. The most concerned are the following caves: Demänovská Cave of Liberty, Belianska Cave, Dobšinská Ice Cave, Demänovská Ice Cave, Harmanecká Cave. We also ask you to consider visiting the cave with your crying child, which could disturb the other visitors. Thank you for understanding and we wish you a nice experience.

Przewodniki po trasiach wycieczki do pobrania

Drodzy Odwiedzający, przewodniki po trasiach wycieczki w jaskiniach jest dostępny do pobrania.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo