Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Veľká ľadová priepasť

Začiatkom 18. storočia evanjelický farár Pavol Rebery z Boce stručne opísal niektoré jaskyne v masíve Ohnišťa v Nízkych Tatrách. Planina Ohnišťa bola pre svojský ráz využívaná už dávno na pasenie dobytka a oviec. Vchody do priepastí boli známe už od nepamäti.

Pre svoje impozantné rozmery sa najväčší záujem sústredil na Veľkú ľadovú priepasť. Prvá významnejšia jaskyniarska expedícia sa uskutočnila v auguste 1939 pod vedením Vojtecha Benického z Múzea Slovenského krasu. Zostúpili do 80 m hlbokej priepasti, dno ktorej bolo zatarasené ľadom, balvanmi a drevom. Ďalšie výpravy v rokoch 1955 a 1956 priniesli nové poznatky, objavy a dokumentáciu. Výskumy nasledujúcej generácie jaskyniarov podrobnejšie preskúmali a zdokumentovali túto krasovú lokalitu. Priepasť je vytvorená v strednotriasových gutensteinských vápencoch bielovážskej série chočského príkrovu.

Z povrchu do priepasti ústia dva otvory, ktoré sú situované tesne pod plošinou Ohnišťa. Horný sa nachádza v nadmorskej výške 1529 m, nižšie položený bočný vchod má výšku 1515 m.n.m. Na stenách vstupnej 89 m hlbokej priepasti sa nachádzajú ľadové náteky rôznej hrúbky od niekoľkých centimetrov po max. 15 až 20 cm. Z dna priepasti pokrytého ľadovou triešťou a nahádzanými kusmi dreva vystupuje ľadový kužeľ. Má elipsovitý prierez asymetrického tvaru rozmerov približne 9 x 6 m, situovaný pod spodným otvorom, čo priamo súvisí s rastom jeho ľadovej hmoty. Ľadový kužeľ má sklon miestami až 400 a je pokrytý firnom a ľadom. K stene priepasti však neprilieha, nachádza sa tu voľný priestor, ktorý sa smerom nadol postupne rozširuje.

Ľadový kužeľ dosahuje v priemere výšku približne 10 m, ktorá závisí od klimatických podmienok a tým aj zdrojových faktorov jeho nárastu alebo úbytku. Na dne hlavnej priepasti v hĺbke 89 m sa nachádza uklonená puklinová chodba smerujúca SSV smerom, na konci ktorej je ústie 30 m vertikály, ktorá je ukončená zasuteným dnom. Celková hĺbka priepasti dosahuje 125 m.

Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo