Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Starý hrad-Večná robota (Hipmanove jaskyne)

V júni 2003 sa jaskyniarom Slovenskej speleologickej spoločnosti zo Zvolena podarilo spojiť jaskyňu Starý hrad s jaskyňou Večná robota, čím vznikol rozsiahly jaskynný komplex, pomenovaný systém Hipmanových jaskýň. Svojou hĺbkou 495 m je v súčasnosti najhlbšou jaskyňou na Slovensku s dĺžkou jaskynných chodieb 7553 m.

Jaskynný systém sa nachádza v okrese Liptovský Mikuláš, v katastri obce Liptovský Mikuláš v Národnom parku Nízke Tatry. V južnom svahu Čiernej dolinky, ktorá sa od juhovýchodu hlboko zarezáva do masívu Krakovej hole, objavili a preskúmali zvolenskí jaskyniari v rokoch 1964 až 1970 jaskyňu Starý hrad. Dnešný vchod do jaskyne leží v nadmorskej výške 1488,5 m. Nachádza sa v morfologicky zaujímavom skalnom útvare, ktorý má podobu zrúcaniny hradu, z čoho pochádza aj názov jaskyne.

Jaskyňa pozostáva zo sústavy horizontálnych a špirálovo klesajúcich chodieb, vrátane viacerých priepastí. Najväčšia z nich, Studňa radosti, dosahuje hĺbku vyše 50 metrov. Systém je vytvorený v komplexe gutensteinských vápencov a dolomitov, ako aj tektonických bridlíc a brekcií. V jaskyni Starý hrad prevažujú kompaktnejšie horniny so sintrovou výplňou vo forme prevažne bielych nátekov a tiež ďalších foriem jaskynnej výplne. Jaskyňou preteká stály alochtónny tok riečky Krakovky, ktorý vytvára sifóny a umocňuje monumentálnosť podzemných priestorov. Naopak jaskyňa Večná robota je charakteristická množstvom závalov a zrútených skalných blokov. Jej pomerne veľké priestory boli vytvorené na výraznom extenznom tektonickom zlome a ich dno je vyplnené sutinou a skalnými blokmi.

Systém Hipmanových jaskýň môžeme charakterizovať ako fluviokrasovo-korózny s výraznou vertikálnou disekciou.

Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo