Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 24/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Tajovského ul. 28B,     974 01 Banská Bystrica, IČO 17 058 520

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11,  031 01  Liptovský Mikuláš;  e-mail: pavel.bella@ssj.sk,

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: Mgr. Miloš Melega

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., prof. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD., RNDr. Ján Zelinka

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 

© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. Ján Kasák

Tlač: Ekonoprint družstvo, Martin

Obsah / Contents

Obálka v PDF

Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of Karst and Caves

 • Š. Ratkovský – Z. Višňovská –  D. Haviarová – P. Bella – P. Gažík – L. Vlček – J. Zelinka: Geoekologické mapovanie riečneho úseku Drienovskej jaskyne a priestorové rozloženie fauny / Geoecological mapping of the river section of Drienovská jaskyňa Cave and the spatial distribution of fauna
 • P. Bella – Ľ. Gaál: Zlejkova diera – syngenetická vulkanická jaskyňa na juhozápadnom okraji Štiavnických vrchov / Zlejkova diera – syngenetic volcanic cave in the south-western edge of Štiavnické vrchy Mountains, central Slovakia
 • V. Papáč – T. Jászay – P. Ľuptáčik – A. Mock: Spoločenstvá terestrických bezstavovcov (Evertebrata) Moldavskej jaskyne (Medzevská pahorkatina) / Terrestrial invertebrate assemblage of the Moldavská jaskyňa Cave (Medzevská pahorkatina Hilly Land)

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, Protection and Use of Caves

 • P. Herich: Nové zameranie Gombaseckej jaskyne / New surveying of the Gombasecká jaskyňa Cave
 • I. Balciar – P. Staník: Starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2018 / Cave care in Slovakia during 2018

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Gažík – P. Bella: 8. kongres Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň / 8th Congress of the International Show Cave Association
 • P. Gažík – M. Kudla: EuroSpeleo Forum 2018
 • M. Kudla: Environmentálna výchova v roku 2018 / Environmental education in 2018
 • Ľ. Nudziková – A. Laurincová: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2018 / Show caves attendance in 2018
 • J. Littva: Prezentácia speleologických výskumov na vedeckej konferencii ESSEWECA / Presentation of speleological researches at the scientic conference ESSEWECA

Karsologická a speleologická literatúra/ Karstological and speleological literature

 • P. Bella: František Krejča (Ed.): 150 let Chýnovské jeskyně / 150 years of Chýnovská jeskyňe Cave

Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo