Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 9

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2004 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Zo sadzby Knižného centra vytlačil: EXPRESprint, Žilina

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Päťdesiatročnica Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • J. Mello: Geologické prostredie jaskyne Domica a jej okolia
 • P. Bella: Laterálne výklenky a zárezy vyhĺbené v skalných stenách jaskýň
 • V. Cílek: Aragonit a hydromagnezit z Demänovské jaskyne slobody
 • L. Vlček: Predbežná správa o náleze fosílnej fauny Megalodontaceae v jaskyni Dielik na Muránskej planine
 • J. Zelinka – K. Vrana – J. Janočko: Nový prístup ku geochemickému štúdiu ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • Ľ. Petro – P. Bella – E. Polaščinová – J. Hók – M. Stercz: Monitorovanie tektonických pohybov v Demänovskej jaskyni slobody
 • S. Pavlarčík – Ľ. Plučinský: Speleologická dokumentácia Belianskej jaskyne: Balvanitá chodba – Stĺpový dóm – Priepasť Peklo
 • Ľ. Kováč – A. Mock – P. Ľuptáčik: Vzácny pavúkovec Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) – obyvateľ slovenských jaskýň
 • A. Mock – P. Ľuptáčik – P. Fenďa – V. Papáč: Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora)
 • L. Bobáková: Chiropterologický výskum Dobšinskej ľadovej jaskyne a jaskyne Domica v roku 2003
 • M. Peško: Ochranné pásmo Liskovskej jaskyne
 • M. Peško: Nález aragonitu v Brestovskej jaskyni
 • L. Iždinský – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2003
 • P. Holúbek: Vyčistenie závrtov vo Važeckom krase
 • P. Bella – P. Gažík: Monitoring a ochrana jaskýň na Slovensku za podpory Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Gaál: Nové sprístupnené jaskyne na Slovensku
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2003
 • J. Peška: Nadstavba prevádzkovej budovy a stavebné úpravy vstupného areálu Demänovskej ľadovej jaskyne
 • P. Labaška: Postupná rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • L. Iždinský: Stal sa niekto bohatý, alebo sme všetci chudobnejší? Strážna akcia pri Silickej ľadnici
 • P. Gažík: Dokumentárny film „Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň“
 • Ľ. Gaál: Maratón environmentálnych prednášok k výstave „Slovensko – prírodný klenot v srdci Európy“

Z histórie / From history

 • M. Lalkovič: K problematike Dračích jaskýň Demänovskej doliny
 • M. Lalkovič: K 70. výročiu sprístupnenia Važeckej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella – Ľ. Gaál – J. Zelinka: Druhá študijná cesta slovenských jaskyniarov v Japonsku
 • P. Bella – K. Urata: Zarovnané stropy v jaskyniach na planine Hirao-dai a v jaskyni Kagekiyo-do v Japonsku
 • Ľ. Gaál: Vulkanické jaskyne Japonska
 • J. Zelinka: Ľadové jaskyne v regióne Mt. Fuji, Japonsko
 • M. Peško: Študijná cesta po sprístupnených jaskyniach Rakúska

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • Ľ. Gaál: 8. medzinárodné sympózium o pseudokrase na Slovensku
 • Ľ. Gaál: Zasadnutie Komisie UIS pre pseudokras
 • J. Zelinka: 1. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach v Rumunsku
 • L. Iždinský: 3. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 9. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Karsologická a speleologická literatúra

 • P. Bella: N. Zupan-Hajna: Incomplete solution
 • M. Peško: J. Zimák – J. Štelcl – J. Zelinka: Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
 • Ľ. Gaál: K. Székely (ed.): Magyarország fokozottan védett barlangjai
 • P. Bella: G. Racoviţǎ – B. P. Onac: Scărişoara Glacier Cave
 • D. Haviarová: Acta carsologica 31/2
 • A. Mock: S. G. Matočec (ed.): An overview of the cave and interstitial biota of Croatia.
 • A. Mock: F. Stoch (ed.): Caves and karstic phenomena. Life in the subterranean world. Italian habitats 1
 • Z. Višňovská: I. Lučić – B. Sket: Vjetrenica – pogled u dušu Zemlje. Životinjski svijet Vjetrenice

Spoločenské správy

 • P. Bella: Významné životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.
 • M. Peško: Životné jubileum Františka Bernadoviča
 • M. Fillo: Ignác Buzák 50-ročný
Aktuality

Sprístupnené jaskyne zatvorené

Vážení návštevníci, oznamujeme Vám, že všetky sprístupnené jaskyne prevádzkované ŠOP SR, Správou slovenských jaskýň sú od 25.11.2021 zatvorené.

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

Správa slovenských jaskýň pripravuje na jeseň v poradí už 13. vedeckú konferenciu "Výskum, využívanie a ochrana jaskýň", ktorá bude súčasne pripomenutím si 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody, 140. výročím objavenia Belianskej jaskyne, 70. výročím objavenia Gombaseckej jaskyne, 150. výročím prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska a tiež vyzdvihnutím Medzinárodného roka jaskýň a krasu vyhláseného UIS - Medzinárodnou speleologickou úniou s podporou ISCA - Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň. Záujemcovia si môžu stiahnuť cirkulár a vyplniť online registračný formulár.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo