Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 9

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., RNDr. Jozef Kramárik, RNDr. Ľudovít Gaál, Ing. Ľubica Nudzíková, Ing. Peter Gažík, RNDr. Ján Zelinka

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 2004 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Zo sadzby Knižného centra vytlačil: EXPRESprint, Žilina

Obsah čísla

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Úvodník

 • J. Hlaváč: Päťdesiatročnica Ochtinskej aragonitovej jaskyne

Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • J. Mello: Geologické prostredie jaskyne Domica a jej okolia
 • P. Bella: Laterálne výklenky a zárezy vyhĺbené v skalných stenách jaskýň
 • V. Cílek: Aragonit a hydromagnezit z Demänovské jaskyne slobody
 • L. Vlček: Predbežná správa o náleze fosílnej fauny Megalodontaceae v jaskyni Dielik na Muránskej planine
 • J. Zelinka – K. Vrana – J. Janočko: Nový prístup ku geochemickému štúdiu ľadu v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • Ľ. Petro – P. Bella – E. Polaščinová – J. Hók – M. Stercz: Monitorovanie tektonických pohybov v Demänovskej jaskyni slobody
 • S. Pavlarčík – Ľ. Plučinský: Speleologická dokumentácia Belianskej jaskyne: Balvanitá chodba – Stĺpový dóm – Priepasť Peklo
 • Ľ. Kováč – A. Mock – P. Ľuptáčik: Vzácny pavúkovec Eukoenenia spelaea (Peyerimhoff, 1902) – obyvateľ slovenských jaskýň
 • A. Mock – P. Ľuptáčik – P. Fenďa – V. Papáč: Biologická charakteristika jaskýň Bujanovských vrchov (Čierna hora)
 • L. Bobáková: Chiropterologický výskum Dobšinskej ľadovej jaskyne a jaskyne Domica v roku 2003
 • M. Peško: Ochranné pásmo Liskovskej jaskyne
 • M. Peško: Nález aragonitu v Brestovskej jaskyni
 • L. Iždinský – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2003
 • P. Holúbek: Vyčistenie závrtov vo Važeckom krase
 • P. Bella – P. Gažík: Monitoring a ochrana jaskýň na Slovensku za podpory Japonskej agentúry pre medzinárodnú spoluprácu

Jaskyne a verejnosť

 • Ľ. Gaál: Nové sprístupnené jaskyne na Slovensku
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2003
 • J. Peška: Nadstavba prevádzkovej budovy a stavebné úpravy vstupného areálu Demänovskej ľadovej jaskyne
 • P. Labaška: Postupná rekonštrukcia prehliadkového chodníka v Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • L. Iždinský: Stal sa niekto bohatý, alebo sme všetci chudobnejší? Strážna akcia pri Silickej ľadnici
 • P. Gažík: Dokumentárny film „Netopiere – tajomní obyvatelia jaskýň“
 • Ľ. Gaál: Maratón environmentálnych prednášok k výstave „Slovensko – prírodný klenot v srdci Európy“

Z histórie / From history

 • M. Lalkovič: K problematike Dračích jaskýň Demänovskej doliny
 • M. Lalkovič: K 70. výročiu sprístupnenia Važeckej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella – Ľ. Gaál – J. Zelinka: Druhá študijná cesta slovenských jaskyniarov v Japonsku
 • P. Bella – K. Urata: Zarovnané stropy v jaskyniach na planine Hirao-dai a v jaskyni Kagekiyo-do v Japonsku
 • Ľ. Gaál: Vulkanické jaskyne Japonska
 • J. Zelinka: Ľadové jaskyne v regióne Mt. Fuji, Japonsko
 • M. Peško: Študijná cesta po sprístupnených jaskyniach Rakúska

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: 4. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“
 • Ľ. Gaál: 8. medzinárodné sympózium o pseudokrase na Slovensku
 • Ľ. Gaál: Zasadnutie Komisie UIS pre pseudokras
 • J. Zelinka: 1. medzinárodný workshop o ľadových jaskyniach v Rumunsku
 • L. Iždinský: 3. seminár speleologickej strážnej služby
 • P. Bella: 9. odborný seminár pre pracovníkov sprístupnených jaskýň

Karsologická a speleologická literatúra

 • P. Bella: N. Zupan-Hajna: Incomplete solution
 • M. Peško: J. Zimák – J. Štelcl – J. Zelinka: Přirozená radioaktivita horninového prostředí v jeskyních Slovenské republiky
 • Ľ. Gaál: K. Székely (ed.): Magyarország fokozottan védett barlangjai
 • P. Bella: G. Racoviţǎ – B. P. Onac: Scărişoara Glacier Cave
 • D. Haviarová: Acta carsologica 31/2
 • A. Mock: S. G. Matočec (ed.): An overview of the cave and interstitial biota of Croatia.
 • A. Mock: F. Stoch (ed.): Caves and karstic phenomena. Life in the subterranean world. Italian habitats 1
 • Z. Višňovská: I. Lučić – B. Sket: Vjetrenica – pogled u dušu Zemlje. Životinjski svijet Vjetrenice

Spoločenské správy

 • P. Bella: Významné životné jubileum Ing. Marcela Lalkoviča, CSc.
 • M. Peško: Životné jubileum Františka Bernadoviča
 • M. Fillo: Ignác Buzák 50-ročný
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo