Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 18/1

Vydavateľ: Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň

Adresa redakcie: Správa slovenských jaskýň, Hodžova 11, 031 01  Liptovský Mikuláš; e-mail: bella@ssj.sk, zelinka@ssj.sk

Zodpovedný redaktor: RNDr. Ján Zuskin

Hlavný editor: doc. RNDr. Pavel Bella, PhD.

Výkonný redaktor: RNDr. Ján Zelinka

Redakčná rada: prof. RNDr. Pavel Bosák, DrSc., RNDr. Ľudovít Gaál, PhD., Ing. Peter Gažík, Dr. hab. Michał Gradziński, Mgr. Dagmar Haviarová, PhD., doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., doc. RNDr. Ľubomír Kováč, CSc., Ing. Ľubica Nudzíková, doc. Mgr. Martin Sabol, PhD.

Časopis vychádza dvakrát ročne
Evidenčné číslo: EV 3569/09
ISSN 1335-213X 


© Štátna ochrana prírody SR, Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši

Redaktor: Mgr. Bohuslav Kortman

Grafická úprava a sadzba: Ing. J. Kasák, M&P®, spol. s r.o., Žilina

Tlač: Juraj Štefuň – GEORG, Žilina

Obsah / Contents

Obálka v PDF
Celé číslo v PDF

Výskum krasu a jaskýň / Research of karst and caves 

 • Ľ. Gaál – M. Sabol – L. Vlček – M. Kováčová: Fosílie slovenských jaskýň / The fossils of Slovakian caves 
 • D. Haviarová – P. Pristaš: Riešenie otázky komunikácie povrchových vôd Studeného potoka s podzemným tokom v Brestovskej jaskyni / Solving of possible water communication of the Studený potok Stream with the underground stream of the Brestovská Cave
 • M. Lalkovič: K histórii jaskyne Šarkanova diera / On the history of Šarkova diera Cave
 • P. Bella:  Disolučné kupoly v jaskyniach, ich morfogenetické znaky a typológia – príklady z vybraných jaskýň na Slovensku / Solution cupolas in caves, their morphogenetic features and typology – examples from selected caves in Slovakia

Dokumentácia, ochrana a využívanie jaskýň / Documentation, protection and utilization of caves

 • L. Ambróš – Ľ. Gaál: Aktuálny stav jaskýň svetového dedičstva na Slovensku / Actual state of the caves of the World Heritage in Slovakia
 • I. Balciar – P. Staník: Praktická starostlivosť o jaskyne na Slovensku v roku 2012 / Practical care of caves in Slovakia during 2012

Správy a aktuality / Reports and news

 • P. Bella: Bilaterálny slovensko-slovinský vedecký projekt zameraný na morfológiu a genézu jaskýň / Bilateral Slovak-Slovenian scientific project on morphology and genesis of caves  
 • V. Krištůfek: Historie zakletá v kupě netopýřího guána (vzdělávací, přírodovědný film) / History hidden in a heap of bat guano (scientific documentary)
 • Ľ. Nudzíková – Ľ. Gaál: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 2012 / Show caves attendance in 2012
 • Ľ. Gaál: Aktivity environmentálnej výchovy v roku 2012 / Activities of environmental education during 2012

Referáty a abstrakty / Papers and abstracts

 • 9. vedecká konferencia „Výskum, využívanie a ochrana jaskýň“ – Liptovská Sielnica 23. – 26. 9. 2013 / 9th Scientific Conference “Research, Use and Protection of Caves” – Liptovská Sielnica, September 23 – 26, 2013   
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo