Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 3

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1998 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella: Morfologické a genetické znaky Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • V. Cílek - P. Bosák - K. Melka - K. Žák - A. Langrová - A. Osborne: Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
 • J. Géczy – Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum jaskyne Domica (okolie Čertovej diery – Suchá chodba)
 • M. Bobro - J. Zelinka: Charakteristika speleoaerosólu Bystrianskej a Belianskej jaskyne
 • M. Uhrin: Prehľad poznatkov o netopieroch (Mammalia: Chiroptera) systému Dobšinská ľadová jaskyňa – Stratenská jaskyňa
 • M. Fulín: Výskyt netopierov počas roka v podzemných priestoroch Jasovskej skaly
 • M. Peško: Hydrologické problémy Čarovného jazierka v Demänovskej jaskyni slobody

Jaskyne a verejnosť

 • V. Janíček: Nový vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1997
 • J. Knap: Sprístupnené jaskyne – ich prevádzky a návštevníci
 • V. Janíček: Nákladná lanová dráha k Harmaneckej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej ľadovej jaskyni
 • Z histórie / From history
 • M. Lalkovič: Na okraj 75. výročia Bystrianskej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Švajčiarska
 • I. Račko – A. Lucinkiewicz: Aké sú sprístupnené jaskyne Rakúska?
 • J. Hlaváč: Zákon o Regionálnom parku Škocjanske jaskyne
 • P. Bella: Turistické jaskyne v Slovinsku
 • P. Bella – P. Gažík: Fantastické jaskyne v Missouri (USA)
 • P. Bella: Ochrana jaskýň v Národnom parku Bukové hory v Maďarsku
 • F. Bernadovič: Najfarebnejšie jaskyne na svete

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Vedecká konferencia „Výskum, ochrana a využívanie jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. vedecké sympózium „Jaskyne a človek“
 • A. Lucinkiewicz: Vedecká konferencia „Ochrana a medicínske využitie krasových oblastí“
 • J. Hlaváč: 12. medzinárodný speleologický kongres
 • M. Peško: 5. medzinárodná karsologická škola „Klasický kras“
 • A. Lucinkiewicz: Odborný seminár v Moravskom krase – Češkovice 1997
 • A. Lucinkiewicz: Seminár „Ochrana krasových javov a krasových území“

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • P. Bella: Actas II. International Show Caves Association Congress
 • P. Bella: Proceedings of the International Meeting on Show Caves, Aggtelek 1996
 • A. Lucinkiewicz: Protection and Medical Utilization of Karst Environment
 • J. Zelinka: Metodické listy č. 10 „Ochrana jaskýň“
 • P. Bella: Županova jama 70 let
 • J. Zelinka: Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, 9, 1997
 • F. Bernadovič: Zur Situation der Hufeisennasen in Europa
 • P. Bella: The Show Caves of Hungary

Spoločenské správy

 • D. Mičuch: Vladimír Dida 70-ročný
 • J. Paulus: Životné jubileum Vladimíra Janíčka
 • M. Fillo: Magdaléna Kostolná 50-ročná
 • J. Bachleda: Zomrel Štefan Slodičák
Aktuality

Domica - zatvorená

06.12.2019 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica bude v dňoch 9 -11.12 2019 v čase od 09:00 do 14:00 z technických príčin zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyHabakukyZajo