Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Časopis Aragonit č. 3

Zodpovedný redaktor: Ing. Jozef Hlaváč

Výkonný redaktor: RNDr. Pavel Bella

Redakčná rada: Doc. RNDr. Jozef Jakál, DrSc., Ing. Dušan Lazišťan, Dušan Macko, Ing. Ľubica Nudzíková, p. g. Matúš Peško, RNDr. Ján Zuskin

Vydala Správa slovenských jaskýň v Liptovskom Mikuláši roku 1998 v Knižnom centre, Predmestská 51, 010 01 Žilina.

Registračné číslo: 1523/96

Redaktor vydavateľstva: Bohuslav Kortman

Grafická úprava: Tibor Suchánek

Obsah čísla

Celé číslo v PDF

Úvodník
Ochrana, výskum a dokumentácia jaskýň

 • P. Bella: Morfologické a genetické znaky Ochtinskej aragonitovej jaskyne
 • V. Cílek - P. Bosák - K. Melka - K. Žák - A. Langrová - A. Osborne: Mineralogické výzkumy v Ochtinské aragonitové jeskyni
 • J. Géczy – Ľ. Kucharič: Geofyzikálny prieskum jaskyne Domica (okolie Čertovej diery – Suchá chodba)
 • M. Bobro - J. Zelinka: Charakteristika speleoaerosólu Bystrianskej a Belianskej jaskyne
 • M. Uhrin: Prehľad poznatkov o netopieroch (Mammalia: Chiroptera) systému Dobšinská ľadová jaskyňa – Stratenská jaskyňa
 • M. Fulín: Výskyt netopierov počas roka v podzemných priestoroch Jasovskej skaly
 • M. Peško: Hydrologické problémy Čarovného jazierka v Demänovskej jaskyni slobody

Jaskyne a verejnosť

 • V. Janíček: Nový vstupný areál Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Dobšinskej ľadovej jaskyni
 • P. Bella: Stála výstava vo vstupnom areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne
 • Ľ. Nudzíková: Návštevnosť sprístupnených jaskýň v roku 1997
 • J. Knap: Sprístupnené jaskyne – ich prevádzky a návštevníci
 • V. Janíček: Nákladná lanová dráha k Harmaneckej jaskyni
 • A. Lucinkiewicz: Náučný chodník k Demänovskej ľadovej jaskyni
 • Z histórie / From history
 • M. Lalkovič: Na okraj 75. výročia Bystrianskej jaskyne

Zaujímavosti zo zahraničia / Attractions from abroad

 • P. Bella: Poznatky zo študijnej cesty po sprístupnených jaskyniach Švajčiarska
 • I. Račko – A. Lucinkiewicz: Aké sú sprístupnené jaskyne Rakúska?
 • J. Hlaváč: Zákon o Regionálnom parku Škocjanske jaskyne
 • P. Bella: Turistické jaskyne v Slovinsku
 • P. Bella – P. Gažík: Fantastické jaskyne v Missouri (USA)
 • P. Bella: Ochrana jaskýň v Národnom parku Bukové hory v Maďarsku
 • F. Bernadovič: Najfarebnejšie jaskyne na svete

Jaskyniarske podujatia a udalosti

 • P. Bella: Vedecká konferencia „Výskum, ochrana a využívanie jaskýň“
 • J. Zelinka: 2. vedecké sympózium „Jaskyne a človek“
 • A. Lucinkiewicz: Vedecká konferencia „Ochrana a medicínske využitie krasových oblastí“
 • J. Hlaváč: 12. medzinárodný speleologický kongres
 • M. Peško: 5. medzinárodná karsologická škola „Klasický kras“
 • A. Lucinkiewicz: Odborný seminár v Moravskom krase – Češkovice 1997
 • A. Lucinkiewicz: Seminár „Ochrana krasových javov a krasových území“

Sprístupnené jaskyne v literatúre

 • P. Bella: Actas II. International Show Caves Association Congress
 • P. Bella: Proceedings of the International Meeting on Show Caves, Aggtelek 1996
 • A. Lucinkiewicz: Protection and Medical Utilization of Karst Environment
 • J. Zelinka: Metodické listy č. 10 „Ochrana jaskýň“
 • P. Bella: Županova jama 70 let
 • J. Zelinka: Příroda, Sborník prací z ochrany přírody, 9, 1997
 • F. Bernadovič: Zur Situation der Hufeisennasen in Europa
 • P. Bella: The Show Caves of Hungary

Spoločenské správy

 • D. Mičuch: Vladimír Dida 70-ročný
 • J. Paulus: Životné jubileum Vladimíra Janíčka
 • M. Fillo: Magdaléna Kostolná 50-ročná
 • J. Bachleda: Zomrel Štefan Slodičák
Aktuality

CAVES OPEN!

Dear fans and visitors, we open all our show caves from June 16, 2020. We are looking forward to your visit, thank you for your patience!

OTVÁRAME JASKYNE !

Vážení návštevníci, dňa 16.6.2020 pre Vás otvárame všetky naše sprístupnené jaskyne. Pozrite si prosím pravidlá, za akých budú otvorené. Podmienky sa časom budú meniť podľa aktuálnej situácie. ĎAKUJEME ZA TRPEZLIVOSŤ !

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

24.07.2018 Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Návšteva jaskyne s malým dieťaťom

Vážení návštevníci, vzhľadom k zvýšenej návštevnosti rodičov s veľmi malými deťmi (asi do cca 1 - 4 rokov) Vás žiadame, aby ste pre prehliadky fyzicky náročnejších jaskýň mali k dispozícii ruksakové sedačky pre zvládnutie prehliadky v stanovenom čase. Týka sa to všetkých, ale najmä nasledovných jaskýň: Demänovská jaskyňa slobody, Belianska jaskyňa, Dobšinská ľadová jaskyňa, Demänovská ľadová jaskyňa, Harmanecká jaskyňa. Výnimkou je Brestovská jaskyňa kde je možný vstup deťom len od 6 rokov, nakoľko je to dané obtiažnosťou prehliadkovej trasy jaskyne. Takisto prosíme, aby ste zvážili návštevu s deťmi, ktoré by svojim plačom mohli rušiť ostatných návštevníkom. Ďakujeme za porozumenie a prajeme príjemnú návštevu.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo