Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

Náučné lokality - Morské oko v Tornali a Prepoštská jaskyňa v Bojniciach

Obdobie realizácie projektu: 2006 - 2007
Stav: realizované
Celkový rozpočet: 6 789 412,11 Sk
Zdroj: ERDF/ŠR, OPŽP, opatrenie 2.4
Anotácia: Cieľom projektu je prostredníctvom vybudovania náučných lokalít pri dvoch významných jaskyniach - Morskom oku v Tornali a Prepoštskej jaskyni v Bojniciach zvýšiť environmentálne, historické a kultúrne povedomie návštevníkov týchto bohato navštevovaných lokalít a sprístupniť ich pre verejnosť formou kombinácie prezentácie vedeckých faktov a citlivého architektonického riešenia priestoru. V prípade lokality prírodnej pamiatky Morské oko v Tornali projekt rieši v rámci zriadenia náučnej lokality potrebné doplnenie speleopotápačského prieskumu podzemnej priepasti, výstavbu náučného stavebného objektu pre sprístupnenie a prezentáciu časti lokality verejnosti, výrobu a inštaláciu náučných panelov a sadové úpravy priestoru. V prípade národnej prírodnej pamiatky Prepoštská jaskyňa v Bojniciach projekt rieši zriadenie náučnej lokality pred portálom jaskyne, ochranu lokality robustným oplotením, výrobu a inštaláciu náučného panelu, figurín neandertálskeho človeka a modelov prehistorických artefaktov.
      INVESTÍCIA DO VAŠEJ BUDÚCNOSTI

 

Aktuality

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

SHOW CAVES OPENED AGAIN

Dear visitors, our show caves are opened again from May 15, 2021 under the following restrictions: visitors must wear a face mask, disinfect hands and keep the required distance from each other. Details are stated in official country regulations and legislature.
The number of visitors per admission is reduced. Thanks for understanding.
We wish you a pleasant visit!

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo