Štátna ochrana prírody Slovenskej republiky Správa slovenských jaskýň
Štátna ochrana prírody
SlovenskyEnglishDeutschMagyarulPolski

13. vedecká konferencia - Výskum, využívanie a ochrana jaskýň

13. vedecká konferencia pri príležitosti 100. výročia objavenia Demänovskej jaskyne slobody 150. výročia prvého speleoarcheologického výskumu v jaskyniach Slovenska Medzinárodného roku jaskýň a krasu

Dátum: 07.09.2021 - 09.09.2021
Miesto konania: Liptovský Mikuláš
Hlavný organizátor: ŠOP SR, Správa slovenských jaskýň

 

Problematika prezentovaná na konferencii:

  • geologické podmienky vývoja krasu a jaskýň, morfológia a genéza jaskýň
  • minerálna výplň jaskýň, jaskynné sedimenty, rekonštrukcia paleoenvironmentálnych zmien v krase
  • krasová hydrogeológia a hydrológia, geochémia a zraniteľnosť krasu
  • jaskynná klíma
  • jaskynná biota a biodiverzita
  • paleontologické a archeologické nálezy v jaskyniach, osídlenie jaskýň, história jaskyniarstva
  • využívanie a ochrana krasu a jaskýň, prevádzka sprístupnených jaskýň
  • informačné systémy a dokumentácia krasových javov a jaskýň

ONLINE registračný formulár

(potrebný účet Google)


Cirkulár na STIAHNUTIE


Registračný formulár na stiahnutie

(MS Word)

Aktuality

Jaskyňa Domica opäť otvorená

24.07.2021 Oznamujeme návštevníkom, že jaskyňa Domica po technickej údržbe bude od 24.07.2021 pre verejnosť opäť otvorená. Tešíme sa na Vašu návštevu.

Jaskyne opäť otvorené

Vážení návštevníci, naše sprístupnené jaskyne sú opätovne otvorené od 15.5.2021. Vzhľadom k stálej hrozbe nakazenia vírusom COVID-19 Vás žiadame o dodržanie a rešpektovanie obmedzení uvedených v aktuálne platných predpisoch, ktoré v prípade jaskýň upresňujeme v prepojení (Viac...) na konci tohto textu. V stručnosti uvádzame nasledovné povinnosti:
prekrytie dýchacích ciest podľa označenia na príslušnej jaskyni, dezinfekcia rúk pred vstupom do jaskyne a dodržiavanie predpísaného rozostupu v jaskyni najmä pri podávaní sprievodného slova a pred kúpou vstupeniek. Počet ľudí na jeden vstup je uvedený v areáli jaskyne. Podrobnejšia informácia je uvedená ďalej...

Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta

Aj tento rok si 6. júna pripomíname Medzinárodný deň jaskýň a podzemného sveta. Po prvýkrát je to počas Medzinárodného roku jaskýň a krasu, ktorý prebieha od januára 2021. Spolu s Medzinárodnou asociáciou sprístupnených jaskýň (ISCA) konštatujeme, že v roku 2020 bolo až 94% jaskýň na nejaký čas uzavretých a návštevnosť klesla až o 59%. Krasové územia pokrývajú okolo 20% pevniny a ich význam spočíva v zásobách pitnej vody, histórii kultúry človeka aj ako predmetu vedeckých štúdií rôznych odborov, vrátane klimatických zmien. Ročne celosvetovo bežne navštívi jaskyne okolo 144 miliónov návštevníkov. Dúfame, že po zvládnutí pandémie sa k tomu číslo opäť začneme približovať. Odkaz prezidenta ISCA k Medzinárodnému dňu jaskýň a podzemného sveta:

Medzinárodný rok jaskýň a krasu

Správa slovenských jaskýň ako člen Medzinárodnej asociácie sprístupnených jaskýň (ISCA) aj UIS sa pripája k iniciatíve Medzinárodnej speleologickej únie (UIS), ktorá iniciovala vyhlásenie roku 2021 za Medzinárodný rok jaskýň a krasu. Jeho hlavným mottom je: "Skúmaj, pochop a ochraňuj!"

Plavba v jaskyni Domica mimo prevádzky.

Vzhľadom k nepriaznivému stavu vody je okruh s plavbou v jaskyni Domica mimo prevádzky . V prevádzke je len okruh bez plavby.

Partner

Správa jeskyní České republikyInternational Year of Caves and KarstHabakukyZajo